AlkoTest, test, duopak, 2 sztuki

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

8,44

O produkcie: AlkoTest, test, duopak, 2 sztuki

100020894

Opis

Jednorazowy test do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Właściwości

Pomiar jest szybki i wygodny. Wystarczy wyjąć test z folii a następnie wcisnąć znajdujące się na końcach szklanej rurki nasadki zabezpieczające.

Skład

AlcoTEST składa się z rurki szklanej, sub-stancji mierzącej – reagentu, granulatu adsorpcyjnego, filtrów, folii aluminiowych oraz 2 nasadek zabezpieczających.

Jak stosować

AlcoTEST należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem. AlcoTEST przeznaczony jest do jednorazowego użytku.
• Wciśnij do oporu nasadki zabezpieczające po obu stronach AlcoTESTu.
• Weź głęboki wdech. Włóż do ust czerwoną nasadkę i nie przerywając mocno dmuchaj przez min. 10 sek. Nie wciągaj powietrza trzymając AlcoTEST w ustach. • Po 2 minutach porównaj kolor kryształków ze skalą barwną. Nie odczytuj wyniku po 5 minutach.
Jeżeli substancja w środkowej części rurki nie zmieniła barwy oznacza to, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest równa 0,0‰. Zmiana koloru substancji w środkowej części rurki oznacza, że dana osoba znajduje się pod wpływem alkoholu. Jeśli otrzymany kolor jest podobny do tego jaki znajduje się na skali barwnej z oznaczeniem 0,2‰ oznacza to, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi nie mniej niż 0,2‰. Jeśli otrzymany kolor jest podobny do tego jaki znajduje się na skali barwnej z oznaczeniem 0,5‰ oznacza to, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest równa lub wyższa 0,5‰. Nie odczytywać wyniku po 5 minutach.

Aby odczytać wynik należy patrzeć na najciemniejsze kryształy znajdujące się w substancji mierzącej. Kryształy przebarwiają się z różną intensywnością. Białe miejsca mogą być widoczne pomimo wykazanej obecności alkoholu.

Ostrzeżenia

UWAGA Pojedyncze części składowe AlcoTESTu mogą zagrażać życiu lub zdrowiu. Przy niewłaściwym użytkowaniu rurka szklana może ulec złamaniu bądź zbiciu i powodować rany cię-te, inne elementy mogą zostać połknięte. Po użyciu AlcoTEST należy wyrzucić do kosza z odpadami komunalnymi. Zużyty AlcoTEST nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej. Zaleca się nie pozostawianie zużytego AlcoTESTu w miejscu niezapewniającym bezpieczeństwa przed zabraniem go przez niepowołane do tego osoby.

Specyfika wyrobu wyklucza bezpośredni kontakt z substancją mierzącą (znajdującą się wewnątrz szklanej rurki) pod-czas należytego obchodzenia się z wyrobem, jak również w przypadku niezamierzonego upuszczenia (stłuczenia części szklanych). Substancja mierząca zawiera kwas siarkowy VI i kwas ortofosforowy V w ilościach nie klasyfikujących jej jako substancji niebezpiecznej. Należy unikać bezpośrednie-go kontaktu substancji mierzącej z oczami i skórą. Nie wdychać, nie spożywać substancji mierzącej. W przypadku kontaktu substancji mierzącej z oczami należy szeroko otworzyć powiekę i obficie przemyć oko wodą. W przypadku kontaktu substancji mierzącej ze skórą należy miejsce kontaktu obficie spłukać wodą. W przypadku połknięcia substancji mierzącej wypić dużą ilość wody, nie powodować odruchów wymiotnych. W przypadku dostania się substancji mierzącej do dróg oddechowych wyjść na świeże powietrze. W każdym z powyższych przypadków, w razie potrzeby, skontaktować się z lekarzem.

Chronić przed słońcem oraz wysoką temperaturą. Nie wrzucać do ognia. Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.

AlcoTEST służy do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W celu uzyskania jak najdokładniejszego wyniku, pomiar należy rozpocząć najwcześniej po 20 minutach od ostatniego spożycia alkoholu. Palenie papierosów oraz spożycie niektórych produktów pokarmowych oraz napojów może dać niedokładne wyniki pomiaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wynik ani wiarygodność przeprowadzonego testu

Producent

HYDREX
Tomasza Zana 4
Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.