Apap dla dzieci Forte 40 mg/ ml, zawiesina doustna, 150 ml

Marka: APAP
Dostępny
20,66

O produkcie

100022651

Apap dla dzieci Forte jest lekiem w postaci zawiesiny doustnej, którego substancją czynną jest paracetamol.

Działanie

APAP dla dzieci FORTE to lek należący do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, które działają przeciwbólowo w przypadku bólu o małym i umiarkowanym nasileniu oraz zmniejszają gorączkę.

Wskazania

Lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu (ból głowy, ból zęba, bole menstruacyjne) i/lub gorączki (wysokiej temperatury). APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do leczenia bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci (starszych niż 3 miesiące), dzieci i dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym)

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku APAP dla dzieci FORTE:
- jeśli u pacjenta występują choroby wątroby (w tym Zespół Gilberta lub zapalenie wątroby);
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek;
- jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych);
- jeśli pacjent jest odwodniony lub przewlekle niedożywiony;
- jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej;
- jeśli pacjent stosuje inne leki wpływające na czynność wątroby;
- jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol, gdyż to może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby;
- jeśli u pacjenta z astmą oskrzelową występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy.
Przyjmowanie leków przeciwbólowych, często przez długi czas może powodować bóle głowy lub je nasilać. Nie należy wtedy zwiększać dawki leku przeciwbólowego, ale należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.
Ten lek zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Dawka powyżej 10 ml zawiesiny doustnej zawiera więcej niż 5 g sacharozy w dawce, co powinno być rozważone u pacjentów chorujących na cukrzycę. Sacharoza może być szkodliwa dla zębów. Ten lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) oraz propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Przechowywać w miejscu niewidocznych i niedostępnym dla dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

APAP dla dzieci FORTE przeznaczony jest do stosowania doustnego;Dobrze wstrząsnąć przed użyciem;

 • Nakrętka butelki jest zabezpieczona przed otwarciem przez dziecko. Aby otworzyć, naciśnij nakrętkę i jednocześnie przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara;
  -
 • Zawiesina doustna nie powinna być rozcieńczana czy mieszana z innymi napojami;
  Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Należy pamiętać, że większe dawki niż zalecone mogą powodować ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby.
 • Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.
 • Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta. Informacja o wieku dziecka w obrębie każdej grupy wagowej jest tylko orientacyjna.
 • Dokładna ilość leku APAP dla dzieci FORTE powinna być podana przy użyciu 5 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania. Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkukrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą).
 • U niemowląt o masie ciała mniejszej niż 7 kg (6 miesiąc życia) powinno się rozważyć podawanie czopków, jeśli są dostępne i podawanie tej postaci farmaceutycznej nie jest niemożliwe ze względów klinicznych (np. biegunka).
 • U dzieci o masie ciała większej niż 41 kg (starsze niż 12 lat), młodzieży i dorosłych mogą zostać rozważone, jako bardziej właściwe inne postaci farmaceutyczne paracetamolu.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, APAP dla dzieci FORTE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych (uczulenia) na paracetamol takich jak: obrzęk Quinckego (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), zlewne poty (nasilone pocenie), nudności, czy spadek ciśnienia krwi.
Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):
- umiarkowana senność;
- nudności; wymioty.
Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):
- zawroty głowy;
- senność;
- zdenerwowanie;
- uczucie palenia w gardle;
- biegunka;
- ból brzucha (w tym skurcze i zgaga);
- zaparcie;
- ból głowy;
- nasilone pocenie;
- zmniejszona ciepłota ciała (dreszcze).
Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):
- zaczerwienienie skóry.
Bardzo rzadko (może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):
- choroby układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby i sporadyczne przypadki braku białych krwinek, zaburzenia w tworzeniu komórek krwi w szpiku kostnym);
- u pacjentów predysponowanych, skurcz oskrzeli.

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol.
- Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.

Dystrybutor

US Pharmacia Sp. z o.o.
Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.