Aspifox 75 mg - lek przeciwpłytkowy, 56 tabletek dojelitowych

6,64
Tymczasowo niedostępne
Darmowa dostawa od 200,00 zł

O produkcie

100000368

Lek Aspifox zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi.

Ciąża

U pacjentek w ciąży nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że stosowanie zalecił lekarz prowadzący. U pacjentki nie należy stosować leku Aspifox, jeśli jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Aspifox”). Regularne stosowanie lub duże dawki tego leku w późnym okresie ciąży mogą spowodować poważne komplikacje u matki lub dziecka.
U pacjentek karmiących piersią nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że jest to zalecone przez lekarza prowadzącego.

Dawkowanie

Dorośli
Zapobieganie wystąpieniu zawałów serca:
- zalecane dawkowanie to 75 mg - 160 mg jeden raz na dobę.
Zapobieganie udarom mózgu:
- zalecane dawkowanie to 75 mg - 325 mg jeden raz na dobę.
Zapobieganie problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej (rodzaj bólu w klatce piersiowej):
- zalecane dawkowanie to 75 mg - 160 mg jeden raz na dobę.
Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca:
- zalecane dawkowanie to 75 mg - 160 mg jeden raz na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku
Tak jak u pacjentów dorosłych. Ogólnie kwas acetylosalicylowy należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu.
Dzieci
Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że jest to zalecone przez lekarza (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspifox”).
Sposób podawania leku Do stosowania doustnego.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki mają otoczkę, która nie rozpada się w żołądku i zapobiega podrażnieniu jelit i dlatego nie należy ich kruszyć, łamać ani żuć.

DystrybutorSkutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aspifox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działanie

Przyjmowanie leku Aspifox może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też zapobiega późniejszym:
- zawałom serca
- udarom mózgu
- problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim pacjent zastosuje lek Aspifox należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli:
- pacjent ma problemy z nerkami, wątrobą lub sercem,
- pacjent ma lub kiedykolwiek miał problemy z żołądkiem lub dwunastnicą,
- u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi,
- pacjent choruje na astmę oskrzelową, katar sienny, ma polipy nosa lub inne przewlekłe choroby układu oddechowego; kwas acetylosalicylowy może prowokować napad astmy,
- u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek dna moczanowa,
- pacjentka ma obfite krwawienia miesiączkowe.
Pacjent musi niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeżeli objawy się nasilą lub jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie lub niespodziewane działania niepożądane np. nietypowe objawy krwawienia, poważne reakcje skórne lub jakiekolwiek inne objawy poważnej alergii (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent planuje poddać się zabiegowi chirurgicznemu (nawet niewielkiemu, tj. ekstrakcji zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew i dlatego może się zwiększyć ryzyko krwawienia.
Kwas acetylosalicylowy może powodować zespół Reya, jeśli podaje się go dzieciom. Zespół Reya jest bardzo rzadką chorobą, która wpływa na mózg i wątrobę i może być stanem zagrażającym życiu. Z tego powodu leku Aspifox nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba że o stosowaniu zadecyduje lekarz.
Pacjent powinien zadbać, aby nie doprowadzić do stanu odwodnienia (pacjent może odczuwać pragnienie z suchością jamy ustnej), ponieważ jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego może pogorszyć czynność nerek.
Ten lek nie jest zalecany jako lek przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.
Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent nie jest pewien, powinien porozmawiać o tym z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

Actavis Group PTC

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować - jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aspifox (patrz punkt 6 „Inne informacje”)
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne salicylany lub niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ). Leki NLPZ są zwykle stosowane w zapaleniu stawów lub reumatyzmie i bólu,
- jeśli pacjent miał napad astmy oskrzelowej lub obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy) po przyjęciu salicylanów lub leków z grupy NLPZ,
- jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, lub inny rodzaj krwawienia taki jak udar mózgu,
- jeśli pacjent kiedykolwiek miał problem z krzepnięciem krwi,
- jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą lub nerkami,
- jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży; nie wolno u pacjentki stosować dawek większych niż 100 mg na dobę (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią),
- jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie metotreksat (np. stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawkach większych niż 15 mg na tydzień.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg  kwasu acetylosalicylowego.
Ponadto lek zawiera:
rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy;
otoczka tabletki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Wynik leczenia może być zmieniony, jeśli kwas acetylosalicylowy jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami:
- rozrzedzającymi krew lub zapobiegającymi tworzeniu się zakrzepów (np. warfaryna, heparyna, klopidogrel),
- zapobiegającymi odrzuceniu narządu po przeszczepie (cyklosporyna, takrolimus),
- stosowanymi w wysokim ciśnieniu tętniczym (np. leki moczopędne i inhibitory ACE),
- regulującymi rytm serca (digoksyna),
- stosowanymi w chorobach maniakalno-depresyjnych (lit),
- stosowanymi w bólu i stanach zapalnych (np. NLPZ takie jak: ibuprofen lub steroidy),
- stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd),
- stosowanymi w padaczce (np. walproinian, fenytoina),
- stosowanymi w leczeniu jaskry (acetazolamid),
- stosowanymi w leczeniu raka lub w reumatoidalnym zapaleniu stawów (np. metrotreksat; w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień),
- stosowanymi w cukrzycy (np. glibenklamid),
- stosowanymi w depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak sertralina lub paroksetyna),
- stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej, w przypadku kiedy nadnercza lub przysadka mózgowa są uszkodzone lub usunięte, lub gdy są stosowane w leczeniu stanu zapalnego, w tym chorób reumatycznych i zapalenia jelit (kortykosteroidy).

Stosowanie leku u dzieci

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.