Bisacodyl VP, 5mg, 30 tabletek dojelitowych

Produkt nie jest już dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znajduje się w magazynie dostawcy

O produkcie: Bisacodyl VP, 5mg, 30 tabletek dojelitowych

100000948

Opis

Nazwa Bisacodyl VP
Nazwa międzynarodowa Bisacodylum
Dawka 5 mg
Postać tabletki dojelitowe
Wielkość opakowania 30 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeczyszczająco
  • wiatopędnie

Bisacodyl VP, 5mg, 30 tabletek dojelitowych zawiera substancję czynną bisakodyl.


Działanie

Jak działa Bisacodyl VP?

Lek ten jest środkiem przeczyszczającym i wiatropędnym.
Działa na jelito grube poprzez:
- nasilenie skurczu jelit i pobudzenie ruchów perystaltycznych,
- zwiększenie ilości niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym.


Wskazania

Kiedy stosować Bisacodyl VP?

Lek ten stosuje się w następujących wskazaniach:

  • Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne).
  • Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Bisacodyl VP?

Leku nie należy stosować w poniższych przypadkach:

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą chorobę jamy brzusznej wymagającą interwencji chirurga (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego).
- Jeśli u pacjenta występuje choroba Leśniowskiego-Crohna.
- Jeśli u pacjenta występuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
- Jeśli u pacjenta występuje krwawienie z przewodu pokarmowego.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie odwodnienie.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bisacodyl VP należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających, oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno elektrolitowej (w
tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi).
- Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.
- Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty.
- U pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające odnotowano zawroty głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji.
- U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem leku nie należy stosować bez zalecenia lekarza.
- Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u pacjentów w każdym wieku w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.


Stosowanie leku u dzieci

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem leku nie można stosować bez zalecenia lekarza. Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć leku Bisacodyl VP?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie Bisacodylu VP z:
- lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony
śluzowej żołądka. Lek ten należy przyjmować po upływie co najmniej 1 godziny od przyjęcia leku zobojętniającego sok żołądkowy,
- glikozydami naparstnicy, może nasilać ich działanie poprzez zaburzanie równowagi wodno elektrolitowej, szczególnie jeśli stosowany jest w dużych dawkach,
- lekami moczopędnymi lub kortykosteroidami zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, jednak zaburzenia te obserwuje się głównie wówczas, gdy Bisacodyl VP stosowany jest w dawkach większych niż zalecane.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.


Ciąża

Czy stosowanie leku Bisacodyl VP  w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.


Dawkowanie

Jak dawkować lek Bisacodyl VP?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:
Krótkotrwałe leczenie zaparć:
Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:
Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:
Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi:
Lek należy stosować pod nadzorem lekarza.
Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:
Doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:
Doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Tabletki należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popijać wodą.

Bisakodyl wchłania się z przewodu pokarmowego w minimalnych ilościach. Wypróżnienie występuje zazwyczaj po ok. 6 godz. po podaniu doustnym; po 6-12 godzinach, jeśli lek stosuje się przed snem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bisacodyl VP

U osób, które przedawkowały bisakodyl mogą wystąpić: biegunka, kurczowe bóle brzucha i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogące powodować u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy zwiększenie siły działania tych leków i inne groźne skutki.
W przypadku przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku 
W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże, w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Bisacodyl VP

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie leku Bisacodyl VP?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- bóle brzucha i biegunka.


Skład

- Substancją czynną leku jest bisakodyl.
- Pozostałe składniki to:
- Rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna.
- Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon.


Producent

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Dystrybutor

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praga 7
Republika Czeska

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Kategorie produktu