Blend-a-dent Long Freshness tabletki do czyszczenia protez pełnych i częściowych, 28 szt.

Dostępny
20,98
Maksymalna dozwolona ilość: 1 szt.

O produkcie: Blend-a-dent Long Freshness tabletki do czyszczenia protez pełnych i częściowych, 28 szt.

100044340

Opis

Tabletki do czyszczenia protez Blend-A-Dent Długotrwała świeżość skutecznie usuwają przebarwienia i nie szkodzą protezie. Usuwają nawet do 99,99% bakterii powodujących nieprzyjemny zapach.


Przeznaczenie

tabletki do protez

Ostrzeżenia

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera mentha arvensis leaf oil, peppermint oil, l-menthone, potassium persulfate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W mało prawdopodobnym przypadku, podejrzenia poważnego problemu z tym produktem, należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem i zgłosić to producentowi oraz krajowemu organowi ds. zdrowia. Nie używać w przypadku uczulenia na nadsiarczany. Podrażnienie, obrzęk lub trudności w oddychaniu mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub przypadkowego połknięcia. W przypadku połknięcia lub reakcji alergicznej. PRZESTAŃ UŻYWAĆ i natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub Ośrodkiem Zatruć. UWAGA: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci lub osób mających trudności z czytaniem lub stosowaniem się do wskazówek. Zawiera mononadsiarczan potasu. NIE WKŁADAĆ TABLETEK LUB ROZTWORU DO UST.


Producent

Procter & Gamble

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.