Astma oskrzelowa. Leczenie pozwala kontrolować chorobę

21. 5. 2019 · Karolina Rudowska · 5 minut czytania
  • leczenie
Astma oskrzelowa. Leczenie pozwala kontrolować chorobę

Przewlekłe zapalenie dróg oddechowych z występowaniem świszczącego oddechu, duszności, kaszlu, ucisku w klatce piersiowej i utrudnionego wydechu to astma oskrzelowa. Leczenie pozwala zazwyczaj kontrolować chorobę i umożliwia normalne funkcjonowanie. Sprawdź, w jaki sposób uporać się z astmą oskrzelową.

Co to jest astma oskrzelowa?

Astma oskrzelowa to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. Skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk śluzówki i czopy śluzowe, a w miarę trwania choroby również przebudowa ścian oskrzeli, utrudniają swobodny przepływ powietrza przez drogi oddechowe.

Astma oskrzelowa objawia się napadową dusznością (szczególnie wydechową), świszczącym oddechem, kaszlem i uczuciem ucisku w klatce piersiowej.

Astma może rozwinąć się w każdym wieku. Może mieć podłoże alergiczne lub być astmą niealergiczną − taka astma zwykle rozpoczyna się w wieku dorosłym i ma cięższy przebieg.

astma oskrzelowa

Napady astmy mogą być prowokowane przez: alergeny, zanieczyszczone powietrze, infekcje dróg oddechowych, niektóre leki, wysiłek fizyczny, emocje czy zmiany pogody. Zaostrzenia rozwijają się stopniowo i powoli lub bardzo gwałtownie (nawet w ciągu kilku minut) i mogą doprowadzić do śmierci.

Astma oskrzelowa − leczenie

Żeby prawidłowo leczyć chorobę, najważniejsza jest ocena astmy u danego pacjenta. Lekarz musi wiedzieć, jak kontrolowane są objawy astmy, czy występują czynniki ryzyka zaostrzeń, jaka jest czynność płuc, czy są choroby współistniejące i przede wszystkim, jak sam chory podchodzi do astmy. Dopiero wtedy podejmuje decyzje i dostosowuje leczenie do konkretnego przypadku.

Głównym celem leczenia jest kontrolowanie objawów i umożliwienie choremu normalnego funkcjonowania. Leczenie ma zminimalizować częstotliwość zaostrzeń i zapobieganie trwałej przebudowie oskrzeli.

Wielu pacjentów pyta, jak wyleczyć astmę oskrzelową. Na początek warto uświadomić sobie, że niestety nie można jej wyleczyć. Ale prawidłowa terapia i stosowanie się do zaleceń lekarza, umożliwiają zazwyczaj kontrolę choroby i w miarę normalne funkcjonowanie na co dzień.

Podstawowe leki na astmę oskrzelową można podzielić na 2 główne grupy: leki kontrolujące przebieg choroby i leki objawowe.

Leki kontrolujące przebieg choroby stosuje się codziennie i należą do nich:

  • glikokortykosteroidy (GKS) wziewne
  • długo działające beta2-mimetyki wziewne (LABA)
  • długo działające leki przeciwcholinergiczne
  • leki przeciwleukotrienowe
  • szybko działające beta2- mimetyki wziewne (SABA)
  • krótko działające leki przeciwcholinergiczne
  • GKS stosowane doustnie

leki na astmę oskrzelową

Leki objawowe stosuje się doraźnie, żeby opanować objawy w zaostrzeniu astmy. Są to najczęściej:

Po wspomnianej wcześniej ocenie kontroli objawów i innych czynników, lekarz dobierze odpowiedni stopień leczenia.

Stopień 1. to jedynie doraźne stosowanie leków objawowych i stosuje się je tylko u niektórych chorych (sporadyczne objawy, brak objawów w nocy, prawidłowa czynność płuc, brak czynników ryzyka zaostrzeń).

W stopniu 2. GKS wziewny w małej dawce jest podstawowym i stałym leczeniem i u reszty pacjentów właśnie od tego stopnia rozpoczyna się zwykle leczenie.

W stopniu 3. do GKS dodaje się LABA, a w stopniu 4. dodatkowo zwiększa się dawkę GKS wziewnego.

Stopień 5. to leczenie ciężkiej i opornej na terapię astmy, gdzie korzysta się z dodatkowych metod, takich jak stosowanie przeciwciał monoklonalnych, czyli leczenia biologicznego czy nawet zabiegów operacyjnych (termoplastyka oskrzeli).  

Powyżej przedstawiony schemat leczenia ma oczywiście różne alternatywy i możliwość stosowania dodatkowych leków, w zależności od stanu pacjenta, jego chorób współistniejących, preferencji czy reakcji na terapię.

Sposób leczenia zaostrzenia astmy zależy od jego ciężkości. W lekkim zaostrzeniu może wystarczyć doraźne leczenie objawowe (SABA), ale w cięższych przypadkach konieczne może być zgłoszenie się do lekarza lub na SOR, podawanie tlenu, zwiększenie dawek leków, stosowanie GKS doustnie, a w sytuacjach zagrażających zatrzymaniu oddychania nawet intubacja. 

Pamiętaj, że w przypadku terapii większości chorób przewlekłych, stosowanie się do zaleceń, zbudowanie partnerskiej relacji z lekarzem i edukacja na temat choroby ma ogromne znaczenie. Warto skorzystać z różnych materiałów edukacyjnych, żeby poznać i zrozumieć, czym jest astma oskrzelowa. Leczenie schorzenia wymaga Twojej szczególnej uwagi, żeby nauczyć się prawidłowo i skutecznie korzystać z inhalatorów wziewnych.

Astma oskrzelowa − leczenie domowe

Po dobraniu odpowiednich leków i przedstawieniu przez lekarza planu postępowania, warto pamiętać także o niefarmakologicznych formach walki z chorobą. Przede wszystkim spróbuj rzucić palenie i unikaj również biernego narażenia na dym tytoniowy.

Wprowadź do swojej diety więcej warzyw i owoców, zadbaj o prawidłową masę ciała. Postaraj się regularnie uprawiać aktywność fizyczną (ale wcześniej skonsultuj to ze swoim lekarzem, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia napadu objawów wywołanego wysiłkiem).

W niektórych przypadkach przydatna może okazać się także nauka technik kontrolowanego oddychania czy techniki relaksacyjne. Przemyśl również opcję corocznego szczepienia przeciwko grypie, dbaj o siebie i unikaj infekcji.

astma oskrzelowa leczenie naturalne

Obserwuj, jakie czynniki powodują u Ciebie napady i jak reagujesz na poszczególne leki − z biegiem czasu lepiej zrozumiesz „jak działa” Twoja astma oskrzelowa. Leczenie naturalne takie jak zioła, olejki eteryczne, masaże czy witaminy, mogą pomóc, ale jedynie wspomagająco w terapii farmakologicznej i po konsultacji z lekarzem.

Więcej artykułów na ten temat

Karolina Rudowska