Cardioteva, 75 mg, 100 tabletek dojelitowych

8,94
Tymczasowo niedostępne
Darmowa dostawa od 200,00 zł

O produkcie

100018383

Lek Cardioteva zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

U pacjentek w ciąży nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że stosowanie zalecił lekarz prowadzący.
U pacjentki nie należy stosować leku Cardioteva, jeśli jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Regularne stosowanie lub duże dawki tego leku w późnym okresie ciąży mogą spowodować poważne komplikacje u matki lub dziecka.

U pacjentek karmiących piersią nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że jest to zalecone przez lekarza prowadzącego.

Dawkowanie

Dorośli

Zapobieganie wystąpieniu zawałów serca:
- zalecane dawkowanie to 75 mg – 160 mg jeden raz na dobę.

Zapobieganie udarom mózgu:
- zalecane dawkowanie to 75 mg – 325 mg jeden raz na dobę.

Zapobieganie problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej (rodzaj bólu w klatce piersiowej):
- zalecane dawkowanie to 75 mg – 160 mg jeden raz na dobę.

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca:
- zalecane dawkowanie to 75 mg – 160 mg jeden raz na dobę.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):
- niestrawność
- zwiększona skłonność do krwawień.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):
- pokrzywka
- katar
- trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):
- ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie w obrębie mózgu; zmiany liczby krwinek we krwi
- nudności i wymioty
- skurcz dolnych dróg oddechowych, napad astmy
- zapalenie naczyń krwionośnych
- siniaki z purpurowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry)
- ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego zagrażająca życiu postać: zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella
- reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała lub wstrząs
- nieprawidłowe, obfite lub przedłużające się krwawienia miesiączkowe.

Działanie niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu
- ból głowy
- zawroty głowy
- owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja
- przedłużony czas krwawienia
- zaburzenie czynności nerek
- zaburzenie czynności wątroby
- duże stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działanie

Lek Cardioteva zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cardioteva należy omówić to z lekarzem, jeśli:

- pacjent ma problemy z nerkami, wątrobą lub sercem
- pacjent ma lub kiedykolwiek miał problemy z żołądkiem lub dwunastnicą
- u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi
- pacjent choruje na astmę oskrzelową, katar sienny, ma polipy nosa lub inne przewlekłe choroby układu oddechowego; kwas acetylosalicylowy może prowokować napad astmy
- u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek dna moczanowa
- pacjentka ma obfite krwawienia miesiączkowe.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cardioteva:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cardioteva
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki NLPZ są zwykle stosowane w zapaleniu stawów lub reumatyzmie i bólu
- jeśli pacjent miał napad astmy oskrzelowej lub obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy) po przyjęciu salicylanów lub leków z grupy NLPZ
- jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, lub inny rodzaj krwawienia taki jak udar mózgu
- jeśli pacjent kiedykolwiek miał problem z krzepnięciem krwi
- jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą lub nerkami
- jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży; nie wolno u pacjentki stosować dawek większych niż 100 mg na dobę (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią)
- jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie metotreksat (np. stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawkach większych niż 15 mg na tydzień.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki to:
- rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy;
- otoczka tabletki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Wynik leczenia może być zmieniony, jeśli kwas acetylosalicylowy jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami:

- rozrzedzającymi krew lub zapobiegającymi tworzeniu się zakrzepów (np. warfaryna, heparyna, klopidogrel)
- zapobiegającymi odrzuceniu narządu po przeszczepie (cyklosporyna, takrolimus)
- stosowanymi w wysokim ciśnieniu tętniczym (np. leki moczopędne i inhibitory ACE)
- regulującymi rytm serca (digoksyna)
- stosowanymi w chorobach maniakalno-depresyjnych (lit)
- stosowanymi w bólu i stanach zapalnych (np. NLPZ takie jak: ibuprofen lub steroidy)
- metamizol (substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym) może zmniejszać wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregacje płytek krwi (zlepianie się komórek krwi i powstawanie skrzepu), jeżeli te leki stosuje się jednocześnie. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania metamizolu u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy w celu ochrony mięśnia sercowego.
- stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd)
- stosowanymi w padaczce (np. walproinian, fenytoina)
- stosowanymi w leczeniu jaskry (acetazolamid)
- stosowanymi w leczeniu raka lub w reumatoidalnym zapaleniu stawów (np. metrotreksat; w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień)
- stosowanymi w cukrzycy (np. glibenklamid)
- stosowanymi w depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak sertralina lub paroksetyna)
- stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej, w przypadku kiedy nadnercza lub przysadka mózgowa są uszkodzone lub usunięte, lub gdy są stosowane w leczeniu stanu zapalnego, w tym chorób reumatycznych i zapalenia jelit (kortykosteroidy).

Stosowanie leku u dzieci

Kwas acetylosalicylowy może powodować zespół Reya, jeśli podaje się go dzieciom. Zespół Reya jest bardzo rzadką chorobą, która wpływa na mózg i wątrobę i może być stanem zagrażającym życiu.

Leku Cardioteva nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba że o stosowaniu zadecyduje lekarz.

Wskazania

Przyjmowanie leku Cardioteva może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też zapobiega późniejszym:
- zawałom serca
- udarom mózgu
- problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Lek Cardioteva stosuje się również w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Ten lek nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie profilaktycznie.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.