ThermoMax Digital Flexi Dr.Max, cyfrowy termometr, 1 sztuka

Linia produktów: Essentials
Dostępny
16,49

O produkcie: ThermoMax Digital Flexi Dr.Max, cyfrowy termometr, 1 sztuka

100048581

Opis

ThermoMax Digital Flexi Dr. Max, cyfrowy termometr, 1 sztuka to urządzenie przeznaczone do dokładnego pomiaru temperatury ciała. Niezbędny w każdej domowej apteczce. 


Właściwości

 • Zapewnia dokładny pomiar.
 • Wynik łatwy do odczytania.
 • Elastyczna końcówka, dużo bezpieczniejsza i wygodniejsza w użyciu.
 • Sygnał alarmowy przy gorączce.

Tabela

1. Model ThermoMAX Digital Flexi
2. Sposób mierzenia notuje najwyższą temperaturę
3. Zakres pomiarowy 32,0–42,9 °C (90–109,2 °F)
4. Dokładność 0,1 °C (0,2 °F)
5. Wyświetlacz Ciekłokrystaliczny (LCD) o rozdzielczości 0,1 °C (0,1 °F)
6. Warunki eksploatacji 10–35 °C / ≤ 80% wilgotność   względna
     (50–95 °F / ≤80% wilgotność względna)
7. Warunki przechowywania –25–55 °C / ≤ 95% wilgotność   względna
     (–13–131 °F / 95% wilgotność względna)
8. Zasilanie jedna okrągła bateria 1,5 V
9. Żywotność baterii 1 000 pomiarów
10. Wskaźnik stanu baterii ukazuje się ikona niskiego stanu baterii
11. Czas pomiaru około 10 s (w naczyniu z wodą)
12. Pamięć pomiarów ukazuje ostatnią zmierzoną wartość
13. Sygnał alarmowy przy gorączce ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przy temperaturze
  ponad 37,8 °C (100 °F)
14. Automatyczne wyłączenie termometr wyłącza się   automatycznie
po 8–9 minutach od ostatniego pomiaru
15. Norma EN 12470-3 a ASTM E1112

Jak stosować

 1. Termometr włączyć przyciskiem ZAŁ/WYŁ.
 2. Na wyświetlaczu przez 2 sekundy pojawią się wszystkie ikony.
 3. Następnie na wyświetlaczu przez 2 sekundy pokaże się ostatni pomiar temperatury.
 4. Następnie na wyświetlaczu pojawi się „37 °C/98,6 °F“ a „°C“ zacznie migać.
 5. Umieścić końcówkę termometru w miejscu pomiaru.
 6. Poczekać na zakończenie pomiaru, które będzie sygnalizowane dźwiękiem „pip…pip“ oraz tym, że „°C“ przestanie migać.
 7. Sygnał alarmowy przy gorączce; jeśli zmierzona temperatura jest ≥ 37,8 °C/100 °F, przez 10 sekund będzie się odzywał sygnał alarmowy „pip…pip…pip……pip…pip…pip“.
 8. Odczytać zmierzoną wartość temperatury.

Pomiar rektalny

 1. Wsunąć końcówkę czujnika do odbytu na kilka milimetrów. Jeśli przy wsuwaniu czujnika napotka się jakiś opór, należy natychmiast przestać.
 2. Przy pomiarze rektalnym u niemowlęcia należy położyć dziecko na plecach, na twardej powierzchni i podnieść jego nogi tak, aby tworzyły kąt 90 stopni, trzymając je za kostki, aby ciało przy pomiarze się nie obracało. Proszę pamiętać, że temperatura wewnętrzna ciała jest zawsze trochę wyższa niż temperatura zewnętrzna (o około 0,5 °C/0,9 °F).
 3. Termometr trzymać w tej pozycji około 10 sekund. Sygnał dźwiękowy oznacza zakończenie pomiaru.
 4.  Po wyjęciu termometru należy go wyłączyć przyciskiem ZAŁ/WYŁ (jeśli zapomni się o wyłączeniu termometru, wyłączy się on automatycznie po 8–9 minutach).

Pomiar w ustach

 1. Końcówkę czujnika umieścić w dolnej części ust, pod językiem i zamknąć usta. Termometr trzymać w tej pozycji przez około 20 sekund. Proszę pamiętać, że temperatura w ustach jest trochę wyższa niż temperatura zewnętrzna (o około 0,3 °C/0,6 °F).

Pomiar pod pachą

 1. Umieścić termometr głęboko pod pachą, równolegle z ramieniem i przycisnąć ramię do ciała. Termometr trzymać w tej pozycji przynajmniej przez 20 sekund.

Ostrzeżenia

 1. Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu termometr należy wyczyścić 70% alkoholem. Do czyszczenia wyświetlacza termometru używaj miękkiej, mokrej ściereczki. Nigdy nie zanurzaj termometru w wodzie lub innym płynie. Nie używaj innych niezalecanych metod do czyszczenia termometru.
 2. Termometr to nie zabawka; należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 3. Przy pomiarze temperatury nigdy nie należy zostawiać dziecka samego. W razie wątpliwości lub podwyższonej temperatury należy zwrócić się do lekarza. Termometr szybko mierzy temperaturę ciała w zakresie od 32 °C/90 °F do 42 °C/109,9 °F (tolerancja ±0,1 °C/0,2 °F).
 4. Termometr musi być przechowywany w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu i nie może być narażony na działanie źródeł ciepła lub bezpośrednie promieniowanie słoneczne (maksymalny dopuszczalny zakres temperatury przechowywania wynosi od –25 °C do +55 °C).
 5. Silne pola elektromagnetyczne mogą spowodować wadliwe działanie termometru.

Dystrybutor

Dr. Max Sp. z o. o.,
ul. Krzemieniecka 60a, 54-613
Wrocław, Polska


Producent

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Republika Czeska


Typ produktu

Wyrób medyczny

Linia produktów


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.