Efferalgan Vitamin C - lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, 20 tabletek musujących

Dostępny
16,49

Klienci kupili również

O produkcie: Efferalgan Vitamin C - lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, 20 tabletek musujących

100001850

Opis

Efferalgan Vitamin C to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy w postaci tabletek musujących.

Przeciwwskazania

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby
· z czynną, nieskutecznie leczoną chorobą wątroby
· z chorobą alkoholową
· z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
· stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
· stosujących opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna)
· z kamicą nerkową (dotyczy stosowania dużych dawek witaminy C, większych niż 1 g)

Stosowanie leku u dzieci

Preparatu nie można stosować u dzieci o wadze niższej niż 27 kg.

Przyjmowanie innych leków

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Ciąża

Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie preparatu u kobiet w II lub w III trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności. Stosowanie w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Dawkowanie

Preparat przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 27 kg. Preparat należy przyjmować po wcześniejszym rozpuszczeniu tabletki w szklance wody. Nie należy żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki.
Dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 50 kg (po 15. roku życia): zalecana dawka paracetamolu wynosi 10-15 mg/kg masy ciała co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 75 mg/kg masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych. Dawka jednorazowa zwykle 1-2 tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny. Zwykle nie stosuje się dawki większej niż 3 g paracetamolu na dobę (9 tabletek na dobę). W przypadku nasilonego bólu dawka może zostać zwiększona do 4 g paracetamolu na dobę (12 tabletek na dobę), co stanowi maksymalną dawkę dobową. Nie stosować więcej niż 4 g paracetamolu na dobę.
Stosując preparat u dzieci należy ustalić dawkę w zależności od masy ciała dziecka. Zalecana dawka jednorazowa wynosi 10 mg/kg masy ciała. W razie konieczności dawkę można powtarzać, najlepiej co 6 godzin, nie częściej niż co 4 godziny. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych.
Dzieci o masie ciała 27-33 kg (ok. 8.-12. roku życia): jednorazowo 1 tabletka, w razie konieczności dawkę można powtarzać, najlepiej co 6 godzin, nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Dzieci o masie ciała 33-50 kg (ok. 12.-15. roku życia): jednorazowo 1-2 tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, również Efferalgan Vitamin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Działania niepożądane paracetamolu występują rzadko lub bardzo rzadko. Możliwe: nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek (kolka nerkowa, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, zmiana wartości parametru INR charakteryzującego proces krzepnięcia krwi), zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność), skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utrata przytomności). Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, które mogą prowadzić do zgonu. W przypadku pojawienia się wysypki, innych zmian skórnych lub innych objawów nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Witamina C może powodować zmianę zabarwienia moczu. Duże dawki kwasu askorbinowego (większe niż 1 g) mogą niekiedy przyczyniać się do rozwoju kamicy szczawianowej i moczanowej oraz nasilać hemolizę u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Skład

1 tabletka zawiera: substancje czynne: paracetamol 330 mg, kwas askorbowy (witamina C) 200 mg
substancje pomocnicze: benzoesan sodu, wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, poliwidon, dokuzan sodu.

Producent

UPSA SAS

Dystrybutor

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.