Flowflex, antygenowy test do samokontroli wykrywający wirusa COVID-19, 1 sztuka

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

21,28

O produkcie

100034617

FlowFlex domowy test do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 Szybki test antygenowy do samokontroli wykrywający obecność wirusa SARS-CoV-2.

Właściwości

Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 jest testem paskowym do ilościowego oznaczania antygenu nukleokapsydowego wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazowych z wnętrza przedniej górnej części jamy nosowej, bezpośrednio pobranych od osób podejrzewanych o infekcję COVID-19, w ciągu pierwszych siedmiu dni od wystąpienia objawów. Test można również przeprowadzać na próbkach pobranych od osób, u których nie występują objawy. Test nie różnicuje wirusa SARS-CoV i SARS-CoV-2. Wyniki służą do identyfikacji antygenu SARS-CoV-2. Ten antygen na ogół jest obecny w próbkach pobranych z górnych dróg oddechowych w ostrej fazie infekcji. Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygenu wirusa, jednak niezbędne jest rozważenie indywidualnej historii choroby i dodatkowych informacji niezbędnych do określenia stanu infekcji. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub infekcji współistniejącej z innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie stanowić właściwej przyczyny choroby. Negatywne wyniki u osób z objawami występującymi powyżej siedmiu dni powinny być traktowane jako najprawdopodobniej negatywne. Jeżeli trzeba, proszę powtórzyć test, wykonując badanie molekularne. Negatywne wyniki nie wykluczają infekcji SARS-CoV-2. Szybki test antygenowy SARS-CoV-2jest przeznaczony do stosowania jako pomoc w diagnozowaniu infekcji SARS-CoV-2. Użyteczność samokontroli w badaniu osób poniżej 18. roku życia nie została potwierdzona. Sugerujemy, by osoby poniżej 18. roku życia były badane przez osoby dorosłe.

Przeznaczenie

Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 jest testem do wykrywania antygenu nukleokapsydowego wirusa SARS-CoV-2 w ludzkich próbkach wymazowych z przedniej górnej części jamy nosowej. Wyniki testu są odczytywane po 15-30 minutach w oparciu o obecność lub brak kolorowychlinii. Aby test działał zgodnie z procedurą kontroli, kolorowa linia będzie zawsze pojawiała się w obszarze kontrolnym, wskazując, że dodano wystarczającą ilość próbki i wystąpiła absorpcja przez membranę.

Ostrzeżenia

Przed przystąpieniem do testu należy uważnie przeczytać ulotkę szybkiego testu antygenowego SARS-CoV-2. Postępowanie niezgodne z zaleceniami może doprowadzić do uzyskania niedokładnego wyniku testu.

-Nie należy używać testu po dacie ważności wskazanej na opakowaniu.
- Nie jeść, nie pić, ani nie palić przed i w trakcie przeprowadzania testu.
-Nie stosować testu,jeśli opakowanie jest uszkodzone.
-Wszystkie zużyte testy, próbki i potencjalnie skażone materiały powinny zostać wyrzucone zgodnie z lokalnym prawodawstwem.
-Wilgotność i temperatura mogą negatywnie wpływać na wyniki.
-Linia testowa w przypadku próbek mocno obciążonych wirusem może stać się widoczna już po 15 minutach, lub jak tylko próbka dostanie się w obszar linii testowej.
-Linia testowa dla próbek o niewielkim obciążeniu wirusem może stać się widoczna w ciągu 30minut.
-Nie należy pobierać próbki wymazowej z nosa w przypadku wystąpienia krwawienia z nosa.
- Dokładnie umyć dłonie po użyciu.
- Jeżeli bufor reakcyjny zetknie się ze skórą lub przypadkowo dostanie się do oczu, należy przemyć te miejsca dużą ilością wody i, jeśli trzeba, zasięgnąć porady lekarskiej.

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. T. Zana 4,
04-313 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.