Gardan, lek stosowany w gorączce lub bólach o dużym nasileniu, 10 tabletek

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

9,99

O produkcie: Gardan, lek stosowany w gorączce lub bólach o dużym nasileniu, 10 tabletek

100009615

Opis

Gardan zawiera substancję czynną metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Działanie

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu lub gorączka, gdy inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne. Gardan jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu lub gorączka, gdy inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Gardan
− jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
− astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne,
− reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa,
− w ostrej porfirii wątrobowej,
− w przypadku wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
− w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,
− w chorobach hematologicznych (krwi), w tym niedokrwistości aplastycznej (zmniejszenia liczby komórek krwi, co prowadzi do omdlenia, siniaków i zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń), agranulocytozy (znacznego, zagrażającego życiu zmniejszenia liczby białych krwinek - granulocytów, co zwiększa ryzyko ciężkich zakażeń) i leukopenii (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych),
− u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,
− u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia: - objawów agranulocytozy, jak na przykład gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu;
- objawów ciężkiej reakcji uczuleniowej, jak na przykład duszności, obrzęk języka lub gardła powodujący zaburzenia połykania, obrzęk naczynioruchowy, wysypka czy pokrzywka, świąd, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność:
- w przypadku uczulenia na leki przeciwbólowe lub leki przeciwreumatyczne, inne produkty lub żywność,
- u pacjentów z astmą oskrzelową (duszność, ataki duszności), zwłaszcza jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, oraz z chorobami alergicznymi,
- u pacjentów z chorobami objawiającymi się zmniejszeniem liczby krwinek białych,
- u pacjentów z niedociśnieniem, odwodnionych lub z niewydolnością serca,
- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby,
- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.


Stosowanie leku u dzieci

Gardan jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 18 lat

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża

Ciąża
Stosowanie leku Gardan w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią
Stosowanie leku Gardan w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Gardan należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody najlepiej po posiłku. Tabletkę można podzielić na połowy.

Zalecana dawka leku to:
Stosowanie u dorosłych: 250 mg - 500 mg 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa leku nie powinna przekroczyć 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa - 3 g (6 tabletek).

Czas trwania leczenia.
Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 do 5 dni.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000) może wystąpić:
-polekowa wysypka skórna.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000) może wystąpić:
- reakcje nadwrażliwości, jak reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny (zagrażająca życiu gwałtowna reakcja alergiczna); Objawami nadwrażliwości może być świąd, pokrzywka, obrzęk ogólny lub miejscowy, zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem), trudności w oddychaniu.
− leukopenia (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000) może wystąpić:
− pęcherzyki na skórze i wewnątrz jamy ustnej lub złuszczanie się skóry, mogące wskazywać na ciężką reakcję skórną nazywaną zespołem Stevensa-Johnsona;
− zagrażający życiu zespół Lyella (objawiający się złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do złuszczania dużych powierzchni naskórka);
− atak astmy (napad duszności);
− agranulocytoza (znaczne, zagrażające życiu zmniejszenie liczby białych krwinek
– granulocytów), objawiająca się: gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytu;
- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi);
- niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość lub zażółcenie skóry, osłabienie lub duszność);
− niedokrwistość aplastyczna (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek, co może być przyczyną krwawienia, siniaków, wybroczyn lub zakażeń);
− zaburzenia czynności nerek, białkomocz (białko w moczu), skąpomocz (zmniejszenie ilości wydalanego moczu), wielomocz (zwiększone wydalanie moczu), śródmiąższowe zapalenie nerek.

Nieznana częstość:
-nudności, wymioty, bóle brzucha, po dużych dawkach leku krwawe wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).


Skład

Substancją czynną leku jest metamizol sodowy, 1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego.
Pozostałe składniki leku to skrobia pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), powidon K25, talk, magnezu stearynian.


Producent

Adamed

Typ produktu

Lek bez recepty

Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Gardan zawiera substancj\u0119 czynn\u0105 metamizol sodowy, kt\u00f3ry wykazuje dzia\u0142anie przeciwb\u00f3lowe i przeciwgor\u0105czkowe.","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.