Ibum, 100 mg/5 ml, zawiesina doustna o smaku malinowym, 130 g

Marka: IBUM

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

19,99

O produkcie: Ibum, 100 mg/5 ml, zawiesina doustna o smaku malinowym, 130 g

100002596

Opis

Lek Ibum, zawiesina doustna zawiera ibuprofen - substancję z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), posiadających działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i
przeciwzapalne.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania leku są:
- stany gorączkowe różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w
przebiegu odczynu poszczepiennego
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:
- bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych)
- bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania
- bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia)
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich
- bóle pooperacyjne
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

Przeciwwskazania

 jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
 u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją
(przedziurawieniem) lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ,
 u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy
alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
 w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak
celekoksyb lub etorikoksyb),
 jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
 jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie,
 jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub
zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.
Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibum
- jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej;
- w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego;
- jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit
(wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna);
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca;
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek;
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużyć czas
krwawienia);
- w przypadku pacjentów przyjmujących inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne,
nasercowe, kortykosteroidy);
- w przypadku pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy (ze względu na możliwość
przekształcenia maltitolu, jednego ze składników pomocniczych, we fruktozę).

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie należy przyjmować leku Ibum, zawiesina doustna w przypadku stosowania innych leków z grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitorów cyklooksygenazy 2, takich jak
celekoksyb lub etorykoksyb), innych leków przeciwbólowych albo kwasu acetylosalicylowego (w
dawkach przeciwbólowych).
W szczególności, przed przyjęciem ibuprofenu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu
któregokolwiek z niżej wymienionych leków:
- kwas acetylosalicylowy w małej dawce (75 mg), raz na dobę,
- leki przeciwnadciśnieniowe albo leki moczopędne,
- leki zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, np. acenokumarol lub leki
przeciwpłytkowe),
- kortykosteroidy (takie jak prednizolon lub deksametazon),
- metotreksat (leki przeciwnowotworowe),
- lit (lek przeciwdepresyjny),
- zydowudyna (lek przeciwwirusowy).

Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, przed
zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Podczas ostatnich trzech
miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia
powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.
Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ponieważ dotychczas nie ma doniesień na temat szkodliwego wpływu ibuprofenu na niemowlęta,
przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w przypadku krótkotrwałego przyjmowania
ibuprofenu w małych dawkach.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 
Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. 
 
Dawka dobowa leku IBUM jest ściśle uzależniona od masy ciała i wynosi 20-30 mg/kg m.c., w dawkach podzielonych, zgodnie z poniższą tabelą:


Wiek (masa ciała) 3-6 miesięcy (5-7,6 kg)

Dawka jednorazowa 2,5 ml (50 mg)

Maksymalna dawka dobowa 3 razy po 2,5 ml = 150 mg


Wiek (masa ciała) 6-12 miesięcy (7,7-9 kg)

Dawka jednorazowa  2,5 ml (50 mg)

Maksymalna dawka dobowa 3-4 razy po 2,5 ml = 150-200 mg


Wiek (masa ciała) 1-3 lat (10-15 kg)

Dawka jednorazowa  5 ml (100 mg)

Maksymalna dawka dobowa 3 razy po 5 ml = 300 mg


Wiek (masa ciała) 4-6 lat (16-20 kg

Dawka jednorazowa 7,5 ml (150 mg)

Maksymalna dawka dobowa 3 razy po 7,5 ml = 450 mg


Wiek (masa ciała) 7-9 lat (21-29 kg

Dawka jednorazowa  10 ml(200 mg)

Maksymalna dawka dobowa 3 razy po 10 ml = 600 mg


Wiek (masa ciała) 10-12 lat (30-40 kg)

Dawka jednorazowa  15 ml (300 mg)

Maksymalna dawka dobowa 3 razy po 15 ml = 900 mg 


Wiek (masa ciała) powyżej 40 kg

Dawka jednorazowa  15-20 ml (300-400 mg)

Maksymalna dawka dobowa 3-4 razy po 15 ml = 900-1200 mgU niemowląt poniżej 6. miesiąca życia można podawać lek tylko po konsultacji z lekarzem. Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych.  Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.  


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):
- ból głowy, niestrawność, ból brzucha, nudności, pokrzywka, świąd.
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):
- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy,
bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,
- obrzęki wynikające z zaburzeń nerek i dróg moczowych.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących
lek):
- smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie
zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja,
czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku,
- w pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne, jałowe
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
- zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek
nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w surowicy (retencja sodu),
- zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania,
- nieprawidłowości morfologii krwi (anemia - niedokrwistość, leukopenia - zmniejszenie liczby
leukocytów, trombocytopenia - zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia - zaburzenie
hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi:
erytrocytów i trombocytów, agranulocytoza - obniżenie liczby granulocytów). Pierwszymi objawami
są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy
grypopodobne, zmęczenie, skaza krwotoczna (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa),
- rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka,
- ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia -
zaburzenia rytmu serca, hipotensja - nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs,
zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli,
- u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy,
mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki
objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych takie jak sztywność
karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.
W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności
serca.
Przyjmowanie takich leków jak Ibum, zawiesina doustna, może być związane z niewielkim
zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen.
Inne składniki leku (substancje pomocnicze) to: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna
sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat malinowy, woda
oczyszczona.

Producent

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Dystrybutor

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A., 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Typ produktu

Lek bez recepty

Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Lek Ibum, zawiesina doustna zawiera ibuprofen - substancj\u0119 z grupy niesteroidowych lek\u00f3w","tag":"none"},{"tag":"br"},{"html":"przeciwzapalnych (NLPZ), posiadaj\u0105cych dzia\u0142anie przeciwb\u00f3lowe, przeciwgor\u0105czkowe i","tag":"none"},{"tag":"br"},{"html":"przeciwzapalne.","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.