IbuTeva Max, 400 mg, 24 tabletki

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

11,11

O produkcie

100002626

IbuTeva Max należy do grupy leków zwanej NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które działają poprzez zmniejszenie bólu, stanu zapalnego i wysokiej temperatury.

Działanie


Wskazania

IbuTeva Max jest stosowany w celu łagodzenia bólu łagodnego lub średnio nasilonego takiego jak: ból głowy, w tym migrenowy ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie i gorączka.

Przeciwwskazania

Nie przyjmować leku IbuTeva Max:
− jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
− jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja nadwrażliwości, taka jak: astma, katar, swędząca wysypka skórna lub obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ)
− jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa lub krwawienia w żołądku lub dwunastnicy związane ze stosowaniem leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ)
− jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub dwunastnicy lub jeśli u pacjenta wystąpiły dwa lub więcej takie epizody w przeszłości
− jeśli u pacjenta występowały ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca (w tym choroba wieńcowa)
− jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży
− jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającego nawodnienia)
− jeśli u pacjenta występuje czynne krwawienie (włączając krwawienie w mózgu)
− jeśli u pacjenta stwierdzono nieznanego pochodzenia zaburzenia powodujące wytwarzanie nieprawidłowych komórek krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku IbuTeva Max należy omówić to z lekarzem:
− jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub inne choroby autoimmunologiczne
− jeśli u pacjenta występuje wrodzona choroba czerwonego barwnika krwi – hemoglobiny (porfiria)
− jeśli u pacjenta występują przewlekłe stany zapalne jelit, takie jak: zapalenie okrężnicy z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie okrężnicy), stany zapalne wpływające na przewód pokarmowy (choroba Crohna) lub inne choroby żołądka lub jelit
− jeśli u pacjenta występują zaburzenia tworzenia się czerwonych krwinek − jeśli u pacjenta występuje problem z procesem krzepnięcia krwi
− jeśli u pacjenta występuje alergia, katar sienny, astma, przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa, zatok, migdałków podniebiennych lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia dróg oddechowych i trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)
− jeśli u pacjenta występują problemy z krążeniem tętniczym w kończynach górnych i dolnych
− jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, nerkami, sercem lub zwiększone ciśnienie tętnicze
− jeśli pacjent jest bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym
− jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży
− jeśli pacjentka karmi piersią
− u pacjenta występuje zakażenie

Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Działania niepożądane leku IbuTeva Max mogą być nasilone przez pewne leki przyjmowane w tym samym czasie. Ponadto lek IbuTeva Max może zwiększać lub zmniejszać skuteczność innych przyjmowanych jednocześnie leków lub nasilać ich działania niepożądane.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku IbuTeva Max lub IbuTeva Max może wpływać na działanie innych leków, na przykład:
− inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
− leki przeciwzakrzepowe (rozrzedające krew lub zapobiegające krzepnięciu np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, heparyna, tyklopidyna, klopidogrel)
− metotreksat (stosowany w leczeniu raka i chorób autoimmunologicznych)
− digoksyna (stosowana w leczeniu różnych chorób serca)
− fenytoina (stosowana w zapobieganiu występowania drgawek padaczkowych)
− lit (stosowany w leczeniu depresji i manii)
− diuretyki (leki moczopędne), w tym leki moczopędne oszczędzające potas
− leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (ACE-inhibitory takie jak: kaptopryl, leki beta-adrenolityczne takie jak atenolol, antagoniści angiotensyny II, np. losartan)
− cholestyramina (stosowana w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu)
− aminoglikozydy (stosowane przeciwko niektórym typom bakterii)
− selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w depresji) takie jak: paroksetyna, sertralina, citalopram
− moklobemid (stosowany w leczeniu depresji i fobii społecznej)
− cyklosporyna, takrolimus (stosowane jako leki osłabiające system immunologiczny po przeszczepieniu organów)
− zydowudyna lub rytonawir (stosowanych w leczeniu pacjentów z HIV)
− mifepryston
− probenecyd lub sulfinpyrazon (stosowane w leczeniu dny moczanowej)
− antybiotyki chinolonowe
− sulfonylomocznik (stosowany w leczeniu cukrzycy 2 typu)
− kortykosteroidy (stosowane w leczeniu stanu zapalnego)
− bisfosfoniany (stosowane w osteoporozie, chorobie Pageta i w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi)
− okspentyfilina (pentoksyfilina) (stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia w kończynach górnych i dolnych)
− baklofen (lek rozluźniający mięśnie).

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku IbuTeva Max lub IbuTeva Max może wpływać na działanie innych leków, dlatego zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku IbuTeva Max z innymi lekami.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku IbuTeva Max nie wolno przyjmować w ostatnich 3 miesiącach ciąży, ponieważ może on powodować ciężkie choroby serca, płuc i nerek u nienarodzonego dziecka. Jeśli lek jest stosowany pod koniec ciąży, może powodować skłonność do krwawień u matki i dziecka i osłabiać skurcze macicy, przez co może opóźnić poród.

Podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży lek IbuTeva Max można stosować tylko na zalecenie lekarza i tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne.
Ten lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
Podczas stosowania leku, ibuprofen w niewielkich ilościach występuje w mleku matki karmiącej i w trakcie krótkotrwałego leczenia tym lekiem zwykle nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią. Jednak, jeśli zalecane jest długotrwałe stosowanie leku, należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią.

Dawkowanie

Lek IbuTeva Max należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

U dorosłych leku IbuTeva Max nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 7 dni.
U dzieci i młodzieży leku IbuTeva Max nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 3 dni.

Dawkowanie ibuprofenu zależy od wieku pacjenta i jego masy ciała. Zalecana dawka to:

Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 kg i większej): 1/2 do 1 tabletki podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 3 tabletek (1200 mg).

Bóle migrenowe Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (≥40kg): 1 tabletka podawana 1-3 razy na dobę, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 tabletek (1200mg).

Bolesne miesiączkowanie Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Stosuje się ½ do 1 tabletki, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 3 tabletek (1200 mg) na dobę.

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody podczas lub po jedzeniu. W celu ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki, tabletki mogą być dzielone na połowy.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne po zastosowaniu dużych dawek i dłuższego czasu trwania leczenia.

Leki takie jak IbuTeva Max mogą powodować niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia ataku serca (zawału serca) lub udaru. Zatrzymanie wody (obrzęk), zwiększone ciśnienie tętnicze i niewydolność serca obserwowano w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.

Działania niepożądane zostały podzielone w zależności od częstości występowania. Zastosowano następującą konwencję:
Bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów
Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów
Rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów
Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów
Częstość nieznana: częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych.

Następujące działania niepożądane są ważne i jeśli wystąpią wymagają podjęcia niezwłocznego postępowania. Należy przerwać stosowanie leku IbuTeva Max i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią następujące objawy:
Często:
− czarne smoliste stolce lub wymioty zawierające krew (owrzodzenie przewodu pokarmowego z krwawieniem).
Bardzo rzadko:
− obrzęk twarzy, języka lub gardła, które mogą powodować poważne trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), przyspieszone bicie serca, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi lub zagrażający życiu wstrząs
− nagła reakcja alergiczna ze skróceniem oddechu, świszczącym oddechem lub nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
− nasilona wysypka z łuszczeniem się skóry zwłaszcza nóg, rąk, dłoni i stóp, która może także obejmować twarz i usta (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona). Może także wystąpić jej cięższa postać, pęcherze stają się większe i rozlewają się, a część skóry może ulegać martwicy (zespół Lyella). Może także wystąpić ciężkie zakażenie z rozpadem (nekrolizą) skóry, tkanki podskórnej i mięśni.
Częstość nieznana:
− mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek)
− czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku IbuTeva i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz także punkt 2.
Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią następujące działania niepożądane:
Bardzo często:
− zgaga, ból brzucha, niestrawność.
Niezbyt często:
− zamazane widzenie lub inne problemy z oczami takie jak nadwrażliwość na światło
− reakcje nadwrażliwości takie jak wysypka skórna, świąd, napad astmy (czasami z niskim ciśnieniem tętniczym krwi)
− fotowrażliwość (nadwrażliwość skóry na światło słoneczne).
Rzadko:
− utrata widzenia.
Bardzo rzadko:
− nagłe wypełnienie płuc płynem powodujące trudności w oddychaniu, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, zatrzymanie wody i zwiększenie masy ciała.
Inne możliwe działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku IbuTeva Max:
Bardzo często:
− zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, nudności, wymioty, oddawanie gazów, zaparcia.
Często:
− owrzodzenie przewodu pokarmowego z perforacją lub bez
− zapalenie jelita grubego i nasilenie objawów zapalenia okrężnicy i przewodu pokarmowego (choroba Crohna) i powikłań związanych z występowaniem uchyłków jelita grubego (perforacja, przetoka)
− mikrokrwawienia z jelita, które mogą powodować anemię
− owrzodzenia i zakażenie błony śluzowej jamy ustnej
− ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, niepokój, bezsenność i rozdrażnienie.
Niezbyt często:
− zapalenie błony śluzowej żołądka
− problemy z nerkami w tym występowanie obrzęków, zapalenia nerek i niewydolność nerek
− katar
− trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli).
Rzadko:
− depresja, dezorientacja, omamy
− toczeń rumieniowaty układowy
− zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.
Bardzo rzadko:
− nieprzyjemne uczucie bicia serca, niewydolność serca, zawał serca lub zwiększone ciśnienie tętnicze
− zaburzenia w tworzeniu się krwinek (z objawami takimi jak: gorączka, ból gardła, owrzodzenie powierzchni ust, objawy grypopodobne, znaczne zmęczenie, krwawienie z nosa i skóry)
− dzwonienie lub brzęczenie w uszach
− zapalenie przełyku i trzustki
− zwężenie jelita
− ostre zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie lub niewydolność wątroby
− uszkodzenie tkanki nerek
− wypadanie włosów.
Częstość nieznana:
− mrowienie dłoni i stóp
− niepokój
− zaburzenia słuchu
− ogólne złe samopoczucie
− zapalenie nerwu wzrokowego, które może powodować zaburzenia widzenia
− zapalenie opon mózgowych (bez zakażenia bakteryjnego).

Stosowanie leku IbuTeva Max może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek i odporności pacjenta na zakażenia. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak: gorączka, znaczne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia takimi jak: ból gardła, jamy ustnej lub problemy dotyczące układu moczowego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przeprowadzone zostaną badania krwi, w celu sprawdzenia możliwego zmniejszenia ilości białych krwinek (agranulocytoza). Jest ważne, aby poinformować lekarza o stosowaniu leku.

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu.  Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk Otoczka tabletki (Opadry White 06B28499): hypromeloza 5cP, hypromeloza 15cP, hypromeloza 50cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Producent

Actavis UK Limited
Whiddon Valley
Barnstaple

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.