Magne-Balans Plus, 50 tabletek

Dostępny
9,37

O produkcie: Magne-Balans Plus, 50 tabletek

100036930

Opis

Magne-Balans Plus jest lekiem zawierającym magnez i potas w postaci asparaginianów. Magnez, potas i kwas asparaginowy biorą udział w procesach metabolicznych, utrzymywaniu równowagi jonowej, przewodnictwie nerwowym i nerwowo-mięśniowym w organizmie człowieka.


Działanie

Magne-Balans Plus zawiera magnez i potas w postaci asparaginianów, które działają następująco: 

Magnez

 • Najwięcej magnezu zawierają tkanki o największym nasileniu procesów metabolicznych: mózg, mięśnie serca i wątroba. Magnez współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości.
 • Prawidłowy poziom magnezu wpływa na:
  - zmniejszenie nadpobudliwości;
  - ułatwia koncentrację uwagi i zasypianie;
  - zmniejsza podatność na stresy oraz zaburzenia pracy mięśni przejawiające się ich drżeniem, skurczami i tzw. tikami;
  - zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu serca.
 • Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu serca.

Potas

 • Stężenie jonów potasu w komórkach organizmu człowieka 15-krotnie przewyższa jego stężenie w płynie pozakomórkowym.
 • Zachwianie tej równowagi, na skutek zaburzenia gospodarki potasowej ustroju (spowodowane np. niedoborem potasu) stanowi zwykle poważne zagrożenie dla prawidłowej czynności:
  - układu nerwowego, w przewodnictwie nerwowym i nerwowo-mięśniowym (poruszanie się, praca serca, funkcjonowanie innych narządów wewnętrznych);
  - układu transportującego różne substancje z i do komórek tkanek organizmu (odżywianie, oddychanie, wydalanie);
  - układu krwionośnego i wydalniczego w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej (utrzymanie zakresu ciśnienia obwodowego i kwasowości krwi).
 • Kwas asparaginowy jest neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym. Działa pobudzająco na aktywność organizmu, za pośrednictwem regulacji stężenia w komórkach jonów potasowych, sodowych i wapniowych.

Wskazania

Magne-Balans Plus stosuje się profilaktycznie i uzupełniająco w stanach niedoboru magnezu, potasu i asparaginianu.


Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Niewydolność nerek lub kory nadnerczy.
 • Hiperkaliemia.
 • Hipermagnezemia.
 • Blok przedsionkowo-komorowy.
 • Miastenia (myasthenia gravis).
 • Znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.
 • Za względne przeciwwskazanie uważa się istniejący już proces nowotworowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Nie należy stosować produktu w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała).
 • Przy długotrwałym
  stosowaniu kontrolować poziom magnezu i potasu.
 • Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku.

Przyjmowanie innych leków

 • Nie podawać z innymi lekami zawierającymi potas.
 • Nie należy stosować produktu leczniczego w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.
 • Nie należy podawać jednocześnie z fosforanami, związkami żelaza, dużymi dawkami wapnia, fluorochinolonami, tetracyklinami (wskazana jest 3-godzinna przerwa między podaniem obu leków).
 • Związki magnezu podane doustnie zmniejszają wchłanianie antybiotyków (tetracyklin), związków żelaza i fluoru (w tym fluorochinolonów) oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny.
 • Podawanie z produktami zawierającymi fosforany, związki żelaza i wapnia prowadzi do wzajemnego zmniejszania wchłaniania z przewodu pokarmowego.
 • Stosowanie jednocześnie innych produktów zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.
 • Z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami ACE, niektórymi NLPZ (np. indometacyną) nasila się ryzyko hiperkaliemii.
 • Związki potasu osłabiają działanie glikozydów naparstnicy.

Ciąża

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia nie jest określone.


Dawkowanie

Podanie doustne.
Dorośli, przeciętnie 2 do 6 tabletek w dawkach podzielonych po porannym i wieczornym posiłku.
Produkt leczniczy nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.


Skutki uboczne

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów.

 • Zaburzenia żołądka i jelit:
  nudności, wymioty, biegunkę.
 • Zaburzenia serca:
  zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca.

Przedawkowanie potasu może prowadzić do zagrażającej życiu hiperkaliemii u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jakkolwiek opisywano przypadki hiperkaliemii u pacjentów z normalną czynnością nerek po przyjęciu produktów potasu o przedłużonym uwalnianiu.
Przedawkowanie magnezu do stężenia w surowicy krwi powyżej 4-5 mmol/l powoduje postępującą blokadę nerwowo-mięśniową zwiastowaną utratą odruchów ścięgnistych.
W wyższych stężeniach dochodzi do zaburzeń oddychania, bradykardii spowodowanej zahamowaniem węzła zatokowego, obniżenia ciśnienia na skutek rozkurczu naczyń oraz zmniejszenia pojemności minutowej serca.
Brak danych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego.


Skład

1 tabletka zawiera 17 mg jonów magnezu w postaci magnezu wodoroasparaginianu (Magnesii hydroaspartas), 54 mg jonów potasu w postaci potasu wodoroasparaginianu (Kalii hydroaspartas).

Wykaz substancji pomocniczych: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian.


Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.