Metafen Ibuprofen Caps 200 mg, 20 kapsułek

Dostępny
12,85
Darmowa dostawa od 229,00 zł

O produkcie

100038940

Substancją czynną leku Metafen Ibuprofen Caps jest ibuprofen, który należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Działanie

Lek działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo iprzeciwzapalnie.

Wskazania

Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:
•Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:
-bóległowy (również migrenowe),
-bóle zębów,
-bóle mięśniowe, stawowe i kostne,
-bóle po urazach,
-nerwobóle,
-bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie,
-bolesne miesiączkowanie,
-bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.
•Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metafen Ibuprofen Caps:
-jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; 
-jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości występowały takie objawy uczulenia,jak nieżyt nosa,pokrzywka, obrzęk twarzy, języka, warg lub gardła, skurcz oskrzeli lub astma po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowychleków przeciwzapalnych (NLPZ);
-jeśli u pacjenta występowałokrwawienie lub perforacjaprzewodu pokarmowegopo wcześniejszym leczeniu lekami z grupy NLPZ;
-jeśli pacjent ma owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, lub krwawienie (lubwystępowały dwa lub więcej epizodypotwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);
-jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolnośćwątroby, nerek lub ciężką niewydolność serca;
-jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego(np. trombocytopenia);
-jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;
-jeśli u pacjenta występuje znacznego stopnia odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub zbyt małym przyjmowaniem płynów);
-wokresie ostatnich trzech miesięcy ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metafen Ibuprofen Caps należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które możebyć śmiertelne.
Przyjmowanie leków przeciwzapalnychi przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się zniewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem leku Metafen Ibuprofen Caps, pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
•u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból wklatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi wnogach zpowodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny –TIA);
•pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, wrodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń;
-u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszaną chorobętkanki łącznej;
-u pacjenta stwierdzono choroby układu pokarmowego i przewlekłe choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna);
-pacjent ma zaburzenia czynności nerek;
-pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
-pacjentma problemy z krzepnięciem krwi;
-pacjent ma wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostrą, przerywaną porfirię);-pacjenta chorował naastmę oskrzelową (lub pacjent ma astmę) lub występowały objawy reakcjialergicznej(po zastosowaniu leku może wystąpić skurcz oskrzeli);
-u pacjenta stwierdzono ospę wietrzną

Stosowanie leku u dzieci

Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (20-29 kg) dawka początkowa -1 kapsułka.Potem, w razie potrzeby 1kapsułka co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 kapsułki (600 mg ibuprofenu). Dzieci w wieku od 10 do 12 lat (30-39 kg) dawka początkowa -1 kapsułka.Potem, w razie potrzeby 1kapsułka co 6 godzin.Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 kapsułki (800 mg ibuprofenu).

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucieo wszystkich lekach stosowanychprzez pacjenta obecnie lub ostatnio,a także o lekach, które pacjent planuje stosować. 
Lek Metafen Ibuprofen Caps może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Metafen Ibuprofen Caps.
Na przykład:
-leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krewi zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspirynaczyli kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna);-leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan);-leki przeciwbólowe;-inneniesteroidoweleki przeciwzapalne;
-leki moczopędne;
-lit,selektywneinhibitoryzwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne);
-metotreksat –lek stosowany w leczeniu rakalub reumatoidalnego zapalenia stawów;
-kortykosteroidy–stosowanedoustniew stanach zapalnych;
-cyklosporyna–stosowanapo przeszczepach narządów;
-glikozydynasercowe(np. digoksyna) –stosowanew niewydolności serca;
-takrolimus –stosowany po przeszczepach narządów;
-mifepryston –stosowany w zabiegach przerywaniaciąży;
-zydowudynalub rytonawir–stosowaneu osóbHIV-dodatnichlub z AIDS;
-antybiotykizgrupy chinolonów lub aminoglikozydów–stosowanew zakażeniach bakteryjnych;
-worykonazol lub flukonazol–stosowanew zakażeniach grzybiczych;
-probenecyd lub sulfinpyrazol –stosowanew leczeniu dnymoczanowej;
-doustneleki przeciwcukrzycowe(pochodne sulfonylomocznika);
-cholestyramina–stosowanaw celu obniżenia dużego stężeniacholesterolu;
-fenytoina–stosowanaw padaczce;
-baklofen –stosowany w nadmiernym napięciu mięśni.

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Metafen IBUPROFEN CAPS. Dlategoteż przed zastosowaniem leku Metafen Ibuprofen Caps z innymi lekami zawsze należyporadzić się lekarza lub farmaceuty.M

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje miećdziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceutyprzed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Niezaleca się stosowanialekuw okresie pierwszych 6 miesięcy ciąży. W ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane, ponieważ może tozwiększyć ryzyko wystąpieniapowikłańu matki idzieckaw okresieokołoporodowym.
Karmienie piersią
W małych ilościach, ibuprofen możeprzenikaćdo mleka kobiecego. Nie są znaneprzypadkiwystąpienia działań niepożądanychu niemowlątkarmionych piersią, których matki przyjmowały ibuprofen.Nie jest konieczneprzerywanie karmieniapiersiąpodczas krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenuw dawkach stosowanychw leczeniubólu igorączki.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wiekupowyżej 12 lat (powyżej 40 kg)
dawka początkowa od 1 do 2 kapsułek.Potem, w razie potrzeby 1 (200 mg) do 2 (400 mg) kapsułek co 4 (dla dawki 200 mg) do 6godzin (dla dawki 400 mg). Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 kapsułek (1200 mg ibuprofenu).

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Metafen Ibuprofen Caps jest na ogół dobrze tolerowany, jednak w trakcie jego stosowania mogą wystąpić działania niepożądane.Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej.Najczęściej obserwowanedziałanianiepożądane dotyczą przewodu pokarmowego.

Często(występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):
-zgaga, bólebrzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia, niewielkie krwawienie z żołądka i(lub) jelit, mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często(występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów):
-ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, senność, pobudzenie, rozdrażnienie,zmęczenie.
-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej;
-zapalenie błony śluzowej żołądka, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, niestrawność;
-zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie);
-reakcje nadwrażliwości zwysypkąi świądem, jak również napady duszności(możliwe wystąpienie wpołączeniu zespadkiem ciśnienia tętniczego), wysypki skórne różnego typu.

Rzadko(występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 10000 pacjentów):
-zawroty głowy;
-dzwonienie w uszach (szumy uszne)

Bardzo rzadko(występujące rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):
-zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita;
-wrzód żołądka, perforacjalubkrwawieniez przewodu pokarmowego,krwawe wymioty, smoliste stolce, czasami ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku;
-zaburzenia czynności nerek objawiające się zmniejszeniem lub zwiększeniem objętości wydalanego moczu, mętny mocz, krew w moczu, ból pleców oraz pojawienie się obrzęków (szczególnie nóg). Zwiększenie stężenia mocznika, niewydolność nerek,zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Zasadniczo nadużywanie różnego rodzaju leków przeciwbólowych może prowadzić w rzadkich przypadkach do ciężkich problemów z nerkami.
-zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby i ostre zapalenie wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby;
-zaburzenia wytwarzania komórek krwi (anemia, leukopenia –zmniejszenie liczby białych komórek krwi, trombocytopenia –zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia –zaburzenie hematologiczne charakteryzujące się niedoborem wszystkich elementów krwi: erytrocytów, leukocytów i trombocytów, agranulocytoza –zmniejszenie liczby granulocytów).
Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki wbłonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia (np. siniaki, wybroczyny, plamica i krwawienie z nosa).
-rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksycznemartwicze oddzielanie sięnaskórka, ciężkie zakażenia skóry w przebiegu ospy wietrznej;
-obrzęk twarzy,gardłai języka, duszność, przyspieszona akcja serca, niskie ciśnienie tętnicze, wstrząs;
-zaostrzenie stanów zapalnych związane z zakażeniem (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi). Podczas stosowania ibuprofenu u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) obserwowano pojedyncze przypadki objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości.
-obrzęki, nadciśnienietętnicze, kołatanie serca, niewydolność serca;
-reakcje psychotyczne i depresja.

Skład

Substancją czynnąleku jestibuprofen. Każda kapsułka zawiera 200mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki to:makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona;Otoczka kapsułki: żelatyna; sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420); maltitol ciekły (E965); błękit patentowy (E131); woda oczyszczona.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.