Mila SARS-CoV-2 szybki test antygenowy, wymaz z nosa, 1 sztuka

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

17,54

O produkcie: Mila SARS-CoV-2 szybki test antygenowy, wymaz z nosa, 1 sztuka

100037927

Descripion: Introduction PL

Mila SARS-CoV-2 szybki test antygenowy, wymaz z nosa.


Skład

Skad zestawu:

  • Kaseta testowa
  • Sterylna wymazówka
  • Ulotka do opakowania
  • Bufor do ekstrakcji
  • Torba bezpieczeństwa biologicznego

Jak stosować

Należy umyć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund przed i po wykonaniu testu. Jeśli mydło i woda nie są dostępne, należy użyć środka do dezynfekcji rąk z co najmniej 60% zawartością alkoholu.
Zdejmij pokrywę probówki z buforem do ekstrakcji i umieść probówkę w uchwycie probówki w pudełku.

Wymaz z nosa - Pobieranie
1. Należy wyjąć sterylną wymazówkę z torebki.
2. Następnie włóż wymazówkę do nozdrza, aż poczujesz lekki opór (około 2 cm w górę nosa). Powoli przekręć wymazówkę, pocierając nią
wnętrze nozdrza (5-10 razy o ścianę nosa.)

Uwaga: Może to być nieprzyjemne. Nie wkładaj wymazówki głębiej, jeśli odczuwasz silny opór lub ból.
Nie zaleca się pobierania wymazu z nosa, jeśli błona śluzowa nosa jest uszkodzona lub krwawi.
Jeśli pobierasz wymazy od innych osób, załóż maskę na twarz. W przypadku dzieci może nie być konieczne wkładanie wymazówki tak głęboko
do nozdrza. W przypadku bardzo małych dzieci może być potrzebna pomoc drugiej osoby, aby podtrzymać głowę dziecka podczas pobierania wymazu.
3. Delikatnie wyjmij wymazówkę.
4. Używając tej samej wymazówki, powtórz krok 2 w drugim nozdrzu.
5. Wyjmij wymazówkę z nozdrza.
Przygotowanie próbki
1. Umieść wymazówkę w probówce ekstrakcyjnej, upewnij się, że dotyka dna i poruszaj nią, aby dobrze wymieszać. Dociśnij końcówkę wymazówki do probówki, a następnie obracaj wymazówką przez 10-15 sekund.
2. Wyjmij wymazówkę, jednocześnie dociskając jej główkę do wnętrza probówki ekstrakcyjnej. Umieść wymazówkę w torebce bezpieczeństwa biologicznego.
3. Zamknij zatyczkę probówki ekstrakcyjnej.

Testowanie
1. Wyjmij kasetę testową z zapieczętowanej torebki foliowej i użyj jej w ciągu godziny. Najlepsze wyniki uzyskasz, jeśli test zostanie wykonany natychmiast po otwarciu torebki foliowej. Umieść kasetę testową na płaskiej i równej powierzchni.
2. Otwórz małą zatyczkę, odwróć probówkę do ekstrakcji i zaaplikuj 3 krople wyodrębnionej próbki do okienka testowego (S) kasety testowej.
Następnie uruchom stoper. Nie przesuwaj kasety testowej podczas wywoływania testu.
3. Odczytaj wynik po 15 minutach. Nie odczytuj wyniku po 20 minutach.
Uwaga: Po zakończeniu testu wszystkie elementy należy umieścić w plastikowej torbie bezpieczeństwa biologicznego i zutylizować zgodnie
z lokalnymi przepisami


Przeznaczenie

Szybki test do jakościowego wykrywania antygenów białka nukleokapsydu SARS-CoV-2 obecnych w wymazach z nosa. Do samodzielnego testowania w diagnostyce in vitro.


Ostrzeżenia

Przed wykonaniem testu przeczytaj wszystkie informacje zawarte w niniejszej ulotce dołączonej do opakowania.
• Wyłącznie do samodzielnego testowania w diagnostyce in vitro. Nie używać po upływie daty ważności.
• Nie jeść, nie pić ani nie palić w obszarze, w którym pracuje się z wymazami lub zestawami.
• Nie pić buforu dołączonego do zestawu. Ostrożnie obchodzić się z buforem i unikać jego kontaktu ze skórą lub oczami, w przypadku kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością bieżącej wody.
• Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 2-30 °C (36-86 °F), unikając obszarów o nadmiernej wilgoci. Jeśli opakowanie foliowe jest
uszkodzone lub zostało otwarte, nie należy używać testu.
• Niniejszy zestaw testowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako test wstępny, a powtarzające się nieprawidłowe wyniki należy omówić
z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.
• Należy ściśle przestrzegać wskazanego czasu.
• Test może zostać użyty tylko raz. Nie wolno demontować ani dotykać okienka testowego kasety testowej.
• Zestawu nie wolno zamrażać ani używać po upływie daty ważności wydrukowanej na opakowaniu.
• Trzymać z dala od dzieci.
• Test u dzieci i młodzieży powinien być wykonywany pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nie używać testu u dzieci poniżej 2 roku życia.
• Małe dzieci powinny mieć pobierany wymaz z pomocą drugiej osoby dorosłej.
• Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu.
• Należy upewnić się, że do przeprowadzenia testu użyto odpowiedniej wielkości próbki do testowania. Zbyt duża lub zbyt mała wielkość próbki
może prowadzić do odchyleń wyników.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej lub w lodówce (2-30 °C). Test jest stabilny do daty ważności wydrukowanej na zapieczętowanej torebce. Test musi pozostać w zamkniętej torebce do czasu użycia. NIE ZAMRAŻAĆ. Nie używać po upływie terminu ważności.


Dystrybutor

MILAPHARM SP. Z O.O.


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.