Paracetamol Accord, 500 mg, 50 tabletek

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

9,99

Klienci kupili również

Alternatywa od Dr. Maxa

O produkcie: Paracetamol Accord, 500 mg, 50 tabletek

100016657

Opis

Nazwa Paracetamol Accord
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum
Dawka 500 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 50 sztuk
Działanie/właściwości
  • łagodzi ból
  • obniża gorączkę

Paracetamol Accord, 500 mg, tabletki zawiera substancję czynną paracetamol.


Działanie

Substancją czynną leku Paracetamol Accord jest paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych.


Wskazania

Kiedy stosować Paracetamol Accord?

Lek Paracetamol Accord jest stosowany w celu łagodzenia bólu i obniżania gorączki. Tabletki mogą być stosowane w leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.
Lek Paracetamol Accord może być stosowany u dorosłych i młodzieży, ale nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Paracetamol Accord
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Accord,
- jeśli pacjent jest w wieku poniżej 6 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Accord należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (w tym zespół Gilberta lub ostre zapalenie wątroby),
- jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu o dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
- jeśli pacjent cierpi na niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych),
- jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu. Nigdy nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.
- jeśli pacjent chorujący na astmę ma nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy,
- w przypadku odwodnienia lub długotrwałego niedożywienia.W przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub utrzymywania się objawów przez okres dłuższy niż trzy dni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Bóle głowy spowodowane nadużywaniem leków przeciwbólowych nie należy leczyć przez zwiększanie dawki.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Paracetamol Accord nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie należy łączyć leku Paracetamol Accord?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych wydawanych bez recepty.
Nie należy stosować leku Paracetamol Accord w połączeniu z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania paracetamolu w przypadku stosowania jednego z następujących leków:
- metoklopramid lub domperidon (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów)
- kolestyramina (stosowana w celu obniżenia poziomu cholesterolu)
- warfaryna i inne pochodne kumaryny (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi), szczególnie w przypadku, gdy konieczne jest codzienne przyjmowanie paracetamolu przez dłuższy czas
- salicylamid (środek przeciwbólowy)
- probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
- izoniazyd i ryfampicyna (stosowane w leczeniu gruźlicy)
- lamotrygina lub fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki)
- barbiturany lub karbamazepina (leki powodujące rozluźnienie i senność)
- ziele dziurawca (stosowane w leczeniu depresji)
- chloramfenikol (antybiotyk)
- zydowudyna (stosowana w leczeniu AIDS)


Ciąża

Lek Paracetamol Accord można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią
Chociaż paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, nie ma jakiegokolwiek działania niepożądanego na dziecko karmione piersią. Kobiety w ciąży mogą stosować paracetamol lecz w dawkach nie większych niż zalecane. W przypadku długotrwałego stosowania należy zachować ostrożność.


Dawkowanie

Jak stosować Paracetamol Accord?

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (> 55 kg masy ciała):
1 lub 2 tabletki (500-1000 mg paracetamolu), jeśli jest to konieczne, można powtarzać co 4 do 6godzin, aż do 6 tabletek (3000 mg paracetamolu) w ciągu 24 godzin.
Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (o masie ciała 22-30 kg):Połowa tabletki (250 mg paracetamolu), maksymalnie od 4 do 6 razy w ciągu 24 godzin.Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (o masie ciała 30-40 kg):Jedna tabletka (500 mg paracetamolu), maksymalnie 3 do 4 razy w ciągu 24 godzin.
Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (o masie ciała 40-55 kg):Jedna tabletka (500 mg paracetamolu), maksymalnie 4-6 razy w ciągu 24 godzin


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej:

Rzadkie działania niepożądane: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000
- Niektóre choroby krwi, w tym: agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa,niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia) izaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia powstawania komórek krwi w szpikukostnym).
- Reakcje alergiczne.
- Depresja, dezorientacja, omamy.
- Drżenie, bóle głowy.
- Zaburzenia widzenia.
- Obrzęk (nieprawidłowe nagromadzenie płynu pod skórą).
- Ból brzucha, krwawienie z jelit lub żołądka, biegunka, nudności, wymioty.
- Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumieranie komórek wątrobowych).
- Wysypka, świąd, nadmierne pocenie się, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami takimi jak obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- Zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, interakcje z lekami.
- Przedawkowanie i zatrucia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000
- Pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek).
- Reakcje alergiczne, gdzie należy przerwać leczenie, w tym obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu, pocenie się, nudności, spadek ciśnienia tętniczego, wstrząs i anafilaksja.
- Niski poziom glukozy we krwi.
- Hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby przez substancje chemiczne).
- Mętny mocz i zaburzenia nerek.
- Skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne.
- Krwiomocz (krew w moczu).
- Bezmocz (niemożność oddawania moczu).

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)
- Ostra uogólniona osutka krostkowa (wysypka charakteryzująca się obecnością licznych, małych, głównie niepęcherzykowych, jałowych krost).
- Ciężka wysypka lub złuszczanie się skóry.
- Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu).
- Zaczerwienienie skóry, pęcherze lub wysypka spowodowana przyjęciem paracetamolu.

Po zaprzestaniu przyjmowania leku objawy te powinny ustąpić. Jeżeli którykolwiek z objawów niepożądanych ulegnie nasileniu, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Skład

Co zawiera Paracetamol Accord
- Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.
- Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Producent

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Kategorie produktu