Paracetamol Accord, 500 mg, 50 tabletek

Dostępny
4,52

O produkcie

100016657

Paracetamol Accord, 500 mg, tabletki .Substancją czynną leku jest paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych.

Wskazania

Lek Paracetamol Accord jest stosowany w celu łagodzenia bólu i obniżania gorączki. Tabletki mogą być stosowane w leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.
Lek Paracetamol Accord może być stosowany u dorosłych i młodzieży, ale nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Paracetamol Accord
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent jest w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Accord należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (w tym zespół Gilberta lub ostre zapalenie wątroby),
- jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu o dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
- jeśli pacjent cierpi na niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych),
- jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu. Nigdy nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.
- jeśli pacjent chorujący na astmę ma nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy,
- w przypadku odwodnienia lub długotrwałego niedożywienia.W przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub utrzymywania się objawów przez okres dłuższy niż trzy dni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Bóle głowy spowodowane nadużywaniem leków przeciwbólowych nie należy leczyć przez zwiększanie dawki.

Stosowanie leku u dzieci

Leku Paracetamol Accord nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych wydawanych bez recepty.
Nie należy stosować leku Paracetamol Accord w połączeniu z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania paracetamolu w przypadku stosowania jednego z następujących leków:
- metoklopramid lub domperidon (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów)
- kolestyramina (stosowana w celu obniżenia poziomu cholesterolu)
- warfaryna i inne pochodne kumaryny (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi), szczególnie w przypadku, gdy konieczne jest codzienne przyjmowanie paracetamolu przez dłuższy czas
- salicylamid (środek przeciwbólowy)
- probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
- izoniazyd i ryfampicyna (stosowane w leczeniu gruźlicy)
- lamotrygina lub fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki)
- barbiturany lub karbamazepina (leki powodujące rozluźnienie i senność)
- ziele dziurawca (stosowane w leczeniu depresji)
- chloramfenikol (antybiotyk)
- zydowudyna (stosowana w leczeniu AIDS)

Ciąża

Lek Paracetamol Accord można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią
Chociaż paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, nie ma jakiegokolwiek działania niepożądanego na dziecko karmione piersią. Kobiety w ciąży mogą stosować paracetamol lecz w dawkach nie większych niż zalecane. W przypadku długotrwałego stosowania należy zachowaćostrożność.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (> 55 kg masy ciała):
1 lub 2 tabletki (500-1000 mg paracetamolu), jeśli jest to konieczne, można powtarzać co 4 do 6godzin, aż do 6 tabletek (3000 mg paracetamolu) w ciągu 24 godzin.
Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (o masie ciała 22-30 kg):Połowa tabletki (250 mg paracetamolu), maksymalnie od 4 do 6 razy w ciągu 24 godzin.Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (o masie ciała 30-40 kg):Jedna tabletka (500 mg paracetamolu), maksymalnie 3 do 4 razy w ciągu 24 godzin.
Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (o masie ciała 40-55 kg):Jedna tabletka (500 mg paracetamolu), maksymalnie 4-6 razy w ciągu 24 godzin

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej:

Rzadkie działania niepożądane: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000
- Niektóre choroby krwi, w tym: agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa,niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia) izaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia powstawania komórek krwi w szpikukostnym).
- Reakcje alergiczne.
- Depresja, dezorientacja, omamy.
- Drżenie, bóle głowy.
- Zaburzenia widzenia.
- Obrzęk (nieprawidłowe nagromadzenie płynu pod skórą).
- Ból brzucha, krwawienie z jelit lub żołądka, biegunka, nudności, wymioty.
- Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumieranie komórek wątrobowych).
- Wysypka, świąd, nadmierne pocenie się, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami takimi jak obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- Zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, interakcje z lekami.
- Przedawkowanie i zatrucia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000
- Pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek).
- Reakcje alergiczne, gdzie należy przerwać leczenie, w tym obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu, pocenie się, nudności, spadek ciśnienia tętniczego, wstrząs i anafilaksja.
- Niski poziom glukozy we krwi.
- Hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby przez substancje chemiczne).
- Mętny mocz i zaburzenia nerek.
- Skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne.
- Krwiomocz (krew w moczu).
- Bezmocz (niemożność oddawania moczu).

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)
- Ostra uogólniona osutka krostkowa (wysypka charakteryzująca się obecnością licznych, małych, głównie niepęcherzykowych, jałowych krost).
- Ciężka wysypka lub złuszczanie się skóry.
- Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu).
- Zaczerwienienie skóry, pęcherze lub wysypka spowodowana przyjęciem paracetamolu.

Po zaprzestaniu przyjmowania leku objawy te powinny ustąpić. Jeżeli którykolwiek z objawów niepożądanych ulegnie nasileniu, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Skład

Co zawiera Paracetamol Accord
- Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.
- Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Producent

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.