Paracetamol Filofarm, 500 mg, 20 tabletek

Dostępny
5,02

O produkcie

100007539

Lek Paracetamol Filofarm zawiera jako substancję czynną paracetamol, wykazujący działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Działanie

Paracetamol Filofarm wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. 

Wskazania

Paracetamol Filofarm stosuje się:

- w bólach o różnej etiologii: bóle głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe;

- w gorączce, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu;

- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby lub nerek;

- jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczną;

- jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór reduktazy methemoglobinowej;

- jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (np. selegilina – lek stosowany w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego), oraz przez okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku:

- jeśli u pacjenta występuje: łagodna do umiarkowanej niewydolność wątroby (w tym zespół Gilberta), ostre zapalenie wątroby, pacjent jednocześnie leczy się innymi lekami, które mają wpływ na czynność wątroby, jeśli pacjent nadużywa alkoholu lub jeśli pacjent niedostatecznie się odżywia, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby;

- jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek;

- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa.

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Paracetamol Filofarm.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Stosowanie leku u dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną (antybiotyk), izoniazydem (lek przeciwgruźliczy), barbituranami (lek nasenny), lekami przeciwpadaczkowymi, diflunizalem (niesteroidowy lek przeciwzapalny), sulfinpirazonem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub innymi lekami o podobnym wpływie na wątrobę (indukującymi enzymy mikrosomowe), zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami monoaminooksydazy (np. selegilina – lek stosowany w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetamolu łącznie z zydowudyną (lek przeciwwirusowy) może powodować neutropenię (zagrażający życiu niedobór neutrofilów - pewnego typu białych krwinek) oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lek Paracetamol Filofarm można podawać kobietom w ciąży, jeżeli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany w razie zdecydowanej konieczności.

Dawkowanie

Dorośli:

Zwykle stosuje się doustnie 1 lub 2 tabletki (co odpowiada 500 mg do 1000 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 8 tabletek , co odpowiada 4000 mg paracetamolu). 

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Zwykle stosuje się doustnie 1 tabletkę (co odpowiada 500 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 4 tabletki, co odpowiada 2000 mg paracetamolu).

Należy przestrzegać co najmniej 4-godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.

Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć popijając wodą.

Maksymalny czas stosowania leku bez porady lekarza – 3 dni.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Paracetamol Filofarm może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów): nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne: pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny (zagrażające życiu niedostateczne ukrwienie narządów wskutek gwałtownego spadku ciśnienia krwi spowodowanego gwałtownie przebiegającą reakcją uczuleniową).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów): zaburzenia hematologiczne, tj. małopłytkowość (niedobór płytek krwi) i agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów – pewnego typu białych krwinek).

Zgłoszono również bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Paracetamol Filofarm stosowany przez dłuższy czas w dużych dawkach lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: skrobia, poliwinylopirolidon, kwas stearynowy.

Producent

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39

85-619 Bydgoszcz

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.