Polocard, 150 mg, 120 tabletek dojelitowych

34,25
Tymczasowo niedostępne
Darmowa dostawa od 200,00 zł

O produkcie

100008012

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Ciąża

Ciąża

Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.

Karmienie piersią

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody.
Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Zalecana dawka, to 1 tabletkę 150 mg na dobę.
W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to:
od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek.
Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego; może także wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi. Obserwowano krwawienia
takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowopłciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu.
Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (zmęczenie), bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi).
Może wystąpić także niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi) lub eozynopenia (zmniejszenie liczby eozynofili we krwi).

Zaburzenia układu immunologicznego
Reakcje nadwrażliwości, np. w postaci odczynów skórnych, pokrzywki, wysypki, świądu, zaburzeń sercowo-oddechowych, napadów astmy, obrzęków. Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast wezwać pomoc lekarską. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Zaburzenia układu nerwowego
Zawroty głowy i szumy uszne (będące zazwyczaj objawem przedawkowania), zaburzenia słuchu.
Zaburzenia serca
Niewydolność serca.
Zaburzenia naczyniowe
Nadciśnienie tętnicze.
Zaburzenia żołądka i jelit
Niestrawność (zgaga, nudności, wymioty), brak łaknienia, bóle brzucha, rzadko stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi (np. smoliste stolce,
krwawe wymioty).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby; przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy alkalicznej oraz stężenia bilirubiny.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną
bólu głowy, który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
· Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji
czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Działanie

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosująclek Polocard:

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek orazz przewlekłą niewydolnością nerek;
 • jeśli pacjent przyjmuje doustne lekiprzeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika,ze względu na ryzyko nasilenia działaniahipoglikemizującego (zmniejszającego stężenieglukozy we krwi), oraz jeśli pacjent przyjmuje lekiprzeciw dnawe;
 • u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnymzapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym orazz zaburzoną czynnością wątroby, gdyż zwiększa siętoksyczność salicylanów; u tych pacjentów należykontrolować czynność wątroby;
 • w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernegokrwawienia miesiączkowego, stosowaniawewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej,nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;
 • podczas stosowania z metotreksatem w dawkachmniejszych niż 15 mg/tydzień, ze względu nanasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik.Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkachwiększych niż 15 mg/tydzień jest przeciwwskazane;
 • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawieniazarówno w czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przedplanowanym zabiegiem chirurgicznym lek należyodstawić.
 • w pierwszym i drugim trymestrze ciąży;
 • w okresie karmienia piersią;

Producent

Pfizer

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego.
- Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs.
- Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej).
- Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, choroba von Willebranda, teleangiektazje, trombocytopenia) oraz jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna).
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
- Ciężka niewydolność serca.
- Ostatni trymestr ciąży.
- Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
- Dna moczanowa.
- Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba Kawasaki.
- Stosowanie jednocześnie z metrokretsatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych ze względu na mielotoksyczność.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.1 tabletka zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana,celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa,hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego,trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171), talk,sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa,lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna,sodu wodorowęglan.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami:

 • lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny);
 • metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Lek Polocard można stosować z następującymi lekami i środkami spożywczymi wyłącznie po konsultacji z lekarzem:

 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. enalapryl,kaptopryl), gdyż kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciw nadciśnieniowe tych leków;
 • acetazolamid, gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność acetazolamidu.

Stosowanie leku u dzieci

Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Wskazania

 • profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych:zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;
 • profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.