Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 60a oraz MED-PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 60a;Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w spółkach jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ochronadanych@drmax.pl;


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzni dostawcy usług księgowych (w tym w zakresie usprawnienia weryfikacji): - w RPWDL w zakresie figurowania w przedmiotowym rejestrze w związku z weryfikacją czy istnieje konieczność przedłożenia zapotrzebowania, o którym mowa art. 96 ust. 1 Prawo Farmaceutyczne- w CEIDG i KRS na podstawie kodów PKD czy podmiot uprawniony jest do obrotu lekami, o którym mowa w art. 86a ust. 1 pkt. 4 Prawa Farmaceutycznego.- w zakresie weryfikacji w RPWDL oraz CEiDG i KRS odbiorcami Pani/Pana danych będą także inne apteki należące do sieci Dr. Max – na zasadzie udostępnienia.

b). zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b – w przypadku zarejestrowania się w Aptece Internetowej lub złożenia zamówienia w Aptece Internetowej bez utworzenia Konta Klienta;

b) przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących jej usług i produktów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez Spółkę drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących jej usług i produktów w formie newslettera;

c) w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz do celów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c


Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a - do czasu pełnej realizacji zamówienia lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b - przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

c). w odniesieniu do celu określonego w pkt 3 lit. c - przez okres wynikający z przepisów podatkowych (6 lat).


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia lub niemożność otrzymywania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Spółkę usług i produktów.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.