Sanity Kleszcz Expert, preparat do usuwania kleszczy

Marka: SANITY

Wyrób medyczny przeznaczony do bezpiecznego usuwania kleszczy z ciała.

Dostępny
18,13

O produkcie: Sanity Kleszcz Expert, preparat do usuwania kleszczy

100010664

Opis

KLESZCZ EXPERT to wyrób medyczny służący do usuwania kleszczy z ciała człowieka, poprzez zamrożenie kleszcza i usunięcie go pęsetą (znajdującą się w opakowaniu), lub innym przyrządem np. Kleszcz OUT, co umożliwia zapobieganie wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze.

Właściwości

WAŻNE - Po zauważeniu kleszcza, zalecamy natychmiastowe jego usunięcie, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia, szkodliwymi czynnikami chorobotwórczymi. Tradycyjne sposoby usuwania kleszczy ze skóry człowieka, mogą być groźne dla człowieka. Istnieje ryzyko zarażenia się chorobami, których kleszcz może być nosicielem. Podrażniony kleszcz, w trakcie standardowego, mechanicznego wyciągania, może wypuszczać do organizmu człowieka szkodliwe substancje, zawierające różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze. Zamrożenie kleszcza pozwala zabezpieczyć człowieka przed skutkami zakażenia, od momentu jego zamrożenia.Do zamrażania wyrób KLESZCZ EXPERT wykorzystuje gaz, znajdujący się w pojemniku ciśnieniowym.

Skład

Preparat w sprayu do zamrażania kleszcz. Peseta do usuwania kleszczy z ciała człowieka

Jak stosować

Pamiętaj aby wstrząsnąć pojemnik przed każdym użyciem. Skieruj dozownik w kierunku kleszcza. Odległość od kleszcza powinna wynosić 2 - 3 cm. Naciśnij dozownik do oporu aby zamrozić kleszcza. Odpowiednia ilość preparatu potrzebna do skutecznego zamrożenia, zostanie uwolniona. Jeżeli kleszcz wciąż się porusza powtórz czynność. Czynność tę można wykonać w tym samym miejscu na skórze, maksymalnie 3 razy. Zamrożonego kleszcza wyjmij pęsetą znajdującą się w opakowaniu. Po wyciągnięciu kleszcza zdezynfekuj miejsce, w którym kleszcz był wczepiony do skóry. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj.
UWAGA! Usunięcie kleszcza nie wyklucza i nie chroni całkowicie przed zachorowaniem na choroby odkleszczowe. Po usunięciu kleszcza w razie wystąpienia niepokojących objawów takich jak: rumień, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

Wyrób stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji użytkowania z zachowaniem wszystkich poniższych środków ostrożności.
• Wyrób powinien być stosowany w pomieszczeniach przewiewnych zgodnie z jego przeznaczeniem.
• Należy unikać wdychania oparów, które powstają w czasie zamrażania kleszcza – wdychanie wyrobu może być przyczyną zawrotów głowy
• Celowe wdychanie wyrobu może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.
• Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego
• Unikać kontaktu z oczami i spryskiwania oczu
• Unikać kontaktu z błonami śluzowymi ust i nosa
• Przekroczenie ilości zalecanych przez wytwórcę dawek może powodować odmrożenia
• Nie stosować na skórę zmienioną chorobową.

W literaturze brak odniesień dotyczących przeciwwskazań dla stosowania składników które są zawarte w wyrobie medycznym KLESZCZ EXPERT – Preparat do usuwania kleszczy. Brak jest również zgłoszeń dla działań niepożądanych, które pozostają w związku ze stosowaniem tego typu wyrobów. Dotyczy to wyrobów zawierających w swoim składzie, składniki takie jak w wyrobie KLESZCZ EXPERT – Preparat do usuwania kleszczy, używanych zgodnie z ich przeznaczeniem.


Dystrybutor

ALBERT POLSKA SP. Z O.O.

Producent

Albert Polska

Typ produktu

Wyrób medyczny

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.