Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, test antygenowy do samodzielnego wykonania, 1 sztuka

Dostępny
24,67

O produkcie

100038126

Test antygenowy do samodzielnego wykonania Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test jest jednorazowym, szybkim testem immunologicznym in vitro (poza organizmem) z odczytem wizualnym, w którym próbka wymazu z ludzkiego nosa jest wykorzystywana w celu jakościowego wykrywania obecności antygenu (Ag) białkowego nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2. 

Właściwości

Test antygenowy do samodzielnego wykonania Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test to test przepływu bocznego umożliwiający wykrycie antygenu białkowego nukleokapsydu koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z środkowej małżowiny nosowej. Produkt zawiera płytkę testową, butelkę z roztworem buforowym, probówkę ekstrakcyjną z zatyczką i wymazówkę do pobierania próbek z nosa.

Składnikami czynnymi płytki testowej są przeciwciała swoiste dla antygenu białkowego nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2.

Skład

1 instrukcja użycia, 1 płytka testowa, 1 probówka, 1 niebieska zatyczka, 1 butelka z buforem, 1 wymazówka, 1 woreczek, 1 statyw na probówki

Jak stosować

W celu użycia testu należy do probówki ekstrakcyjnej dodać roztwór buforowy, a następnie pobrać próbkę z ludzkiego nosa za pomocą wymazówki dołączonej do zestawu. Po pobraniu próbki należy przenieść wymazówkę do probówki ekstrakcyjnej w celu ekstrakcji białek koronawirusa. Następnie należy wprowadzić 5 kropli wyekstrahowanej próbki do okrągłego wgłębienia w płytce testowej. Linia w obszarze linii kontrolnej (C) w okienku odczytu wyników będzie widoczna tylko wtedy, gdy test został wykonany poprawnie. Linia w obszarze linii testowej (T) w okienku odczytu wyników będzie widoczna tylko wtedy, gdy zostaną wykryte białka koronawirusa. Obecność samej linii kontrolnej (C) bez widocznej linii testowej (T) wskazuje, że białka koronawirusa nie są obecne.

Przeznaczenie

Test Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test jest przeznaczony do ręcznego stosowania przez nieprzeszkolonych użytkowników nieprofesjonalnych (na potrzeby samodzielnego testowania) w warunkach domowych w celu ułatwienia rozpoznania aktywnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny wykonywać test z pomocą osoby dorosłej.

Ostrzeżenia

 1. Wyłącznie do użytku w diagnostyce in vitro.
 2. Przed wykonaniem testu przeczytaj instrukcję. Aby uzyskać dokładne wyniki, postępuj zgodnie ze wszystkimi wskazówkami.
 3. Podczas obsługiwania próbek nie pal papierosów ani nie jedz.
 4. Dokładnie umyj ręce przed testem i po jego zakończeniu.
 5. W razie rozlania dokładnie zmyj rozlany płyn za pomocą odpowiedniego środka dezynfekcyjnego.
 6. Wyrzuć wszystkie próbki, zestawy reakcyjne i materiały potencjalnie skażone (np. wymazówkę, probówkę, płytkę testową), umieszczając je w tym celu w dołączonym woreczku.
 7. Używaj wyłącznie płynu z butelki z buforem dostarczonej w zestawie. Stosowanie innych płynów doprowadzi do uzyskania niedokładnych wyników.
 8. Przechowuj zestaw testowy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 9. Aby zapobiec zanieczyszczeniu, dotykaj tylko boków płytki testowej i zadbaj, aby końcówka wymazówki dotykała tylko jamy nosowej i wnętrza probówki.
 10. Dołączonej wymazówki należy używać wyłącznie do pobierania próbki z nosa (z środkowej małżowiny nosowej).
 11. Każde urządzenie testowe, wymazówka, probówka, niebieska zakrętka, butelka z buforemi woreczek są jednorazowego użytku. Nie używaj ponownie poszczególnych elementów. Statyw na probówki jest wielokrotnego użytku.
 12. Przed włożeniem wymazówki do nosa nie zanurzaj jej w buforze ani w innym płynie.
 13. Dostarczona butelka z buforem zawiera < 0,1% azydku sodu jako środek konserwujący, który może być toksyczny w przypadku spożycia. Jeśli roztwór buforowy dostanie się do oczu, płucz oczy przez co najmniej 15 minut pod bieżącą wodą. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać, zgłoś się do lekarza.
 14. Jeśli zestaw był przechowywany w lodówce, umieść go w temperaturze pokojowej (15–30°C) na 30 minut przed użyciem.
 15. Nie używaj zestawu testowego, jeśli torebka jest uszkodzona lub nie jest szczelnie zamknięta.
 16. Próbkę pobraną poprzez wymaz bezpośredni należy zbadać natychmiast po pobraniu.

Producent

Abbott

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.