Węgiel Leczniczy Norit 200 mg, 30 kaps. twardych

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

16,03

O produkcie: Węgiel Leczniczy Norit 200 mg, 30 kaps. twardych

100003830

Opis

Węgiel leczniczy NORIT ® to lek OTC stosowny w leczeniu nieżytu jelit, biegunki, wzdęć i nadmiernej fermentacji jelitowej, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu.

Działanie

Węgiel leczniczy ma duża zdolność absorbująca. Podany doustnie pokrywa błonę śluzowa przewodu pokarmowego warstwa chroniąca ja przed szkodliwym działaniem substancji znajdujących się w przewodzie pokarmowym. Należy stosować duże dawki węgla, gdyż adsorbuje on nie tylko substancje toksyczne, Dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym posiada zdolność do nie selektywnego wiązania znajdujących się w przewodzie pokarmowym substancji, w tym gazów jelitowych, leków, bakterii oraz substancji toksycznych i drażniących, uniemożliwiając ich wchłoniecie. Jest on bardzo skutecznym środkiem adsorbującym, 1 g węgla może zaadsorbować 1,8 g sublimatu, 400 mg fenolu, 800 mg morfiny, 300 mg etanolu. Preparat działa zapierająco.

Wskazania

Węgiel leczniczy NORIT ® to  lek stosowny w leczeniu nieżytu jelit, biegunki, wzdęć i nadmiernej fermentacji jelitowej, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu.

Stosowany także jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami – po porozumieniu z lekarzem.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynna lub którakolwiek substancje pomocnicza preparatu. Rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i zapalenie okrężnicy wrzodziejące. Nie należy stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Węgla leczniczego nie należy stosować z innymi lekami, gdyż może je adsorbować i osłabiać ich działanie. Podczas leczenia węglem aktywowanym stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. W przypadku trwania biegunki po 3 dniach leczenia należy przeprowadzić dodatkowe badania kliniczne i biochemiczne w celu określenia przyczyny choroby. W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać parenteralnie, jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów przez lek doustny, należy wywołać je przed podaniem węgla. Węgiel należy podąć 30-60 minut po ustaniu wymiotów. Nie stosować węgla jeśli niezbędne jest podanie specyficznego antidotum, np. metioniny doustnie. Zagrożenie aspiracja do płuc, zwłaszcza w zatruciu lekami hamującymi on lub mogącymi wywołać drgawki u pacjentów nieprzytomnych, wymaga przed wykonaniem płukania żołądka zabezpieczenia w postaci intubacji. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy). Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia preparatem, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe. Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciach m.in. kwasem borowym, siarczanem żelazawymi i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej, a także kwasami mineralnymi i zasadami. Pacjenci przyjmujący preparat przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjentów leczonych z powodu biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, powinni oni również skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków, m.in. salicylanów, barbituranów, glutetimidu. W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania węgla aktywnego podczas ciąży i laktacji.
Mimo braku przeciwwskazań należy wziąć pod uwagę działanie zapierające leku.

Dawkowanie

Biegunka: 3 – 4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielka ilością wody. W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza. 

Zatrucie: Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych (jedna po drugiej popijając niewielka ilością wody). Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach. Natychmiast zawiadomić lekarza. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy, np. podczas płukania żołądka. W przypadku zatrucia i jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy jak najszybciej zażyć węgiel leczniczy. Im wcześniej węgiel leczniczy jest zastosowany, tym lepszy jest wynik jego działania. W czasie przyjmowania węgla leczniczego stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. Należy ograniczyć jego stosowanie tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego zaprzestać jego stosowania.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Węgiel leczniczy (Norit) może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit. Ponadto lek może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwłaszcza u dzieci. Odnotowano także przypadki aspiracji leku do płuc. Lek Węgiel leczniczy (Norit) barwi stolec na czarno.

Skład

- Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego.
- Pozostałe składniki to: żelatyna, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), indygokarmin (E 132).

Producent

Cabot Norit Nederkand B.V.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.