Tadalafil Sun, 20 mg, 4 tabletki powlekane

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
29,08

O produkcie: Tadalafil Sun, 20 mg, 4 tabletki powlekane

100043938

Opis

Tadalafil Sun, 20 mg, 4 tabletki powlekane zawiera substancję czynną tadalafil, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).


Działanie

Ten lek pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka po stymulacji seksualnej, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. Tadalafil SUN nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek Tadalafil SUN nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak jak, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.


Wskazania

Tadalafil SUN jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Wykazano, że ten lek znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.


Ciąża

Tadalafil SUN jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Tadalafil SUN jest przeznaczony do stosowania doustnego tylko u mężczyzn. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Lek można zażywać niezależnie od posiłków.

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną.

Jeśli dawka 10mg nie jest wystarczająca, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg.
Tabletki leku Tadalafil SUN są przeznaczone do stosowania doustnego.

Lek można przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Nie należy przyjmować leku Tadalafil SUN częściej niż raz na dobę.
Tadalafil SUN w dawkach 10 mg i 20 mg jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. Nie zaleca się stałego, codziennego przyjmowania leku.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że ten lek nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak jak wówczas, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Tadalafil SUN lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (stężenie alkoholu we krwi 0,08% lub powyżej), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.
4
Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane podane poniżej, należy przerwać stosowanie leku
i natychmiast zwrócić się do lekarza:
- reakcje alergiczne, w tym wysypki (niezbyt często);
- ból w klatce piersiowej – nie wolno stosować azotanów, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską (niezbyt często);
- priapizm, przedłużona i być może bolesna erekcja (rzadko). Jeśli wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
- nagła utrata widzenia (rzadko);
- nagłe pogorszenie lub utrata słuchu (rzadko).
Inne zgłaszane działania niepożądane:
Często (obserwowane u 1 do 10 na 100 pacjentów)
- ból głowy;
- ból pleców;
- ból mięśni;
- ból rąk i nóg;
- zaczerwienienie twarzy;
- przekrwienie błony śluzowej nosa;
- niestrawność.
Niezbyt często (obserwowane u 1 do 10 na 1000 pacjentów)
- zawroty głowy;
- ból brzucha;
- nudności (wymioty);
- zarzucanie treści żołądkowej do przełyku;
- niewyraźne widzenie;
- ból oczu;
- trudności w oddychaniu;
- obecność krwi w moczu;
- przedłużona erekcja;
- uczucie kołatania serca;
- szybkie bicie serca;
- wysokie ciśnienie krwi;
- niskie ciśnienie krwi;
- krwawienie z nosa;
- dzwonienie w uszach;
- obrzęk rąk, stóp lub kostek;
- uczucie zmęczenia.
Rzadko (obserwowane u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)
- omdlenia;
- drgawki i przemijająca utrata pamięci;
- obrzęk powiek;
- zaczerwienienie oczu;
- pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry);
- krwawienie z prącia;
- obecność krwi w nasieniu i zwiększona potliwość.
Zawał serca i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących lek Tadalafil SUN. Większość z nich miała choroby serca przed rozpoczęciem stosowania tego leku.
Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach pojawienia się częściowego, przemijającego lub trwałego osłabienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach.

U mężczyzn przyjmujących lek Tadalafil SUN zgłoszono kilka dodatkowych rzadkich działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań klinicznych. Należą do nich:
- migrena;
- obrzęk twarzy;
- ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy lub gardła;
- silne wysypki;
- zaburzenia objawiające się napływem krwi do oczu;
- nieregularne bicie serca;
- dławica piersiowa;
- nagłe zgony sercowe.
Zawroty głowy były zgłaszane częściej u mężczyzn w wieku powyżej 75 lat. Biegunka była zgłaszana częściej u mężczyzn w wieku powyżej 65 lat.


Skład

- substancją czynną leku jest tadalafil. Każda tabletka leku zawiera 10 mg lub 20 mg tadalafilu.
- Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna (patrz pod koniec punktu 2), celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typu A, hydroksypropyloceluloza, poloksamer 188, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
- Otoczka opadry II yellow: hypromeloza 2910 (15 mPa∙s), laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, tlenek żelaza żółty (E 172).


Producent

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Holandia


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.