Polityka prywatności

   1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem apteki internetowej drmax.pl (zwanej dalej: „Apteką Internetową”).
   2. Właścicielami Apteki i jednocześnie współadministratorami danych są:

    1. DR. MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (54-613), ul. Krzemieniecka 60 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru        Sądowego pod numerem KRS 0000237142, o kapitale zakładowym 4.050.000PLN, NIP: 5562546356, REGON: 340037741, zwana dalej Dr. Max.

     MED-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (54-613), ul. Krzemieniecka 60 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego        Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638023, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 6342873013, REGON: 365446983, zwana dalej Med-Pharma.

     Dr. Max i Med-Pharma dokładają szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Aptekę Internetową.

§ 1 Jak zbieramy dane?

     1. Dr. Max i Med-Pharma zbierają informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
     2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
      1. rejestracji konta w Aptece Internetowej;
      2. składania zamówienia w Aptece Internetowej;
      3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
      4. korzystania z formularza kontaktowego.
     3. W przypadku rejestracji konta w Aptece Internetowej, Klient podaje:
      1. adres e-mail;
      2. imię i nazwisko.
     4. Podczas rejestracji konta w Aptece Internetowej Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
     5. W przypadku składania zamówienia w Aptece Internetowej, Klient podaje następujące dane:
      1. adres e-mail;
      2. dane adresowe:
       • kod pocztowy i miejscowość;
       • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
      3. imię i nazwisko;
      4. numer telefonu.
     6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
      1. firmę Przedsiębiorcy;
      2. numer NIP.
     7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje swoje imię i adres e-mail.
     8. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Aptece, Klient podaje:
      1. adres e-mail;
      2. imię i nazwisko;
      3. numer telefonu.
     9. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Apteki, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
     10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej Aptece Internetowej.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

     1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Aptece Internetowej dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
     2. W przypadku dokonania zakupu w Aptece Internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
      1. firmie kurierskiej;
     3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
     4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Apteki Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
     5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), na jego adres e-mail Dr. Max i Med-Pharma będą wysyłały wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Aptece Internetowej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

     1. Apteka Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Dr. Max i Med-Pharma na komputerze osoby odwiedzającej Aptekę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Dr. Max i Med-Pharma produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Aptekę Internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Aptece Internetowej.
     2. Dr. Max i Med-Pharma wykorzystują dwa typy plików cookies:
      1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
      2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
     3. Dr. Max i Med-Pharma wykorzystuje cookies własne w celu:
      1. uwierzytelniania Klienta w Aptece Internetowej i zapewnienia sesji Klienta w Aptece Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Apteki Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
      2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Apteki, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
     4. Dr. Max i Med-Pharma wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
      1. popularyzacji Apteki Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
      2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
      3. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
     5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Apteki Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Apteki Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
     6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
      1. przeglądarka Internet Explorer;
      2. przeglądarka Microsoft EDGE;
      3. przeglądarka Mozilla Firefox;
      4. przeglądarka Chrome;
      5. przeglądarka Safari;
      6. przeglądarka Opera.
     7. Dr. Max i Med-Pharma mogą gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Aptekę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Dr. Max i Med-Pharma przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Apteki Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Apteki Internetowej.
     8. Apteka Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Dr. Max i Med-Pharma nie ponoszą odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

     1. Dane osobowe zbierane przez Dr. Max i Med-Pharma za pośrednictwem Apteki Internetowej są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
     2. Osobą kontaktową w zakresie ochrony danych osobowych w Dr. Max i Med-Pharma jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]
     3. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Apteki Internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy Dr. Max i Med-Pharma.
     4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
     5. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
     6. Każdy, kto przekaże Dr. Max i Med-Pharma swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     7. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po skontaktowaniu się z Dr. Max i Med-Pharma za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
     8. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Dr. Max i Med-Pharma mogą odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Aptece Internetowej regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Dr. Max i Med-Pharma roszczeń od danego Klienta.
     9. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
     10. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Aptece Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Apteka Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Dr. Max i Med-Pharma nie wysyłają przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Aptece Internetowej. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Apteki, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
     11. Dr. Max i Med-Pharma nigdy nie wysyłają żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
     12. Każdy, kto przekaże Dr. Max i Med-Pharma swoje dane osobowe, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

   1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Dr. Max i Med-Pharma poinformują Klientów w ciągu 7 dni od daty ich modyfikacji.
   2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected] lub na adres [email protected]
   3. Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019r.