Altabactin, maść, 20 g

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

12,41

O produkcie: Altabactin, maść, 20 g

100006539

Opis

Preparat złożony, zawierający antybiotyki (bacytracynę, neomycynę), stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Działanie

W maści Altabacin wykorzystano połączenie dwóch antybiotyków – bacytracyny i neomycyny. Działanie neomycyny opiera się na ograniczaniu biosyntezy białka w komórce bakteryjnej. Bacytracyna jest antybiotykiem o działaniu bakteriobójczym.

Wskazania

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na bacytracynę, neomycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na pozostałe składniki leku. Nie należy stosować maści Altabactin u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie stosować na dużych powierzchniach ciała, w ciężkich uszkodzeniach skóry oraz długotrwale ze względu na ryzyko nefrotoksycznego i ototoksycznego działania neomycyny. Nie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności serca lub nerek oraz u pacjentów z istniejącym wcześniej uszkodzeniem narządu słuchu. Nie stosować maści do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji błony bębenkowej. Nie stosować do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Altabactin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli którakolwiek z poniższych informacji budzi wątpliwości.
- Jeśli w trakcie stosowania leku Altabactin wystąpi reakcja uczuleniowa lub wtórne zakażenie, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.
- Pacjenci uczuleni na którykolwiek lek z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (takich jak streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) mogą być również uczuleni na lek Altabactin.
- Jeśli wystąpią działania niepożądane, zwłaszcza podrażnienie w miejscu nałożenia leku lub pacjent stwierdzi brak poprawy, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
- Lek można stosować tylko na małej powierzchni skóry lub ran. Nie należy stosować leku w dużych dawkach, gdyż substancje czynne leku wchłonięte do krwi mogą spowodować uszkodzenie nerek i słuchu.
- Jeśli pacjent ma choroby narządu słuchu lub zaburzenia słuchu, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
- W razie jednoczesnego stosowania innych leków mogących uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.
- Podczas stosowania leku może wystąpić nadkażenie opornymi na lek drobnoustrojami (zwłaszcza grzybami), dlatego w razie nasilenia się objawów choroby należy zwrócić się do lekarza.
- Należy unikać przebywania na słońcu oraz opalania się (w tym także w solarium) podczas stosowania leku, ponieważ może on powodować uczulenie na światło słoneczne i reakcje fototoksyczne.

Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Stosowane miejscowo: aplikować 2-3 razy na dobę. Cienką warstwą maści posmarować zmienione chorobowo miejsce na skórze. Jeśli zachodzi taka konieczność, przykryć opatrunkiem. Stosować maksymalnie przez 7 dni. Na dobę nie należy stosować większej dawki neomycyny niż 1g, co odpowiada 200g maści Altabactin.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bacytracyna z neomycyną stosowane zewnętrznie na skórę i błonę śluzową są na ogół dobrze tolerowane.
Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
reakcje alergiczne, głównie w postaci kontaktowego zapalenia skóry; u 50%osób uczulonych na neomycynę występuje uczulenie na inne antybiotyki aminoglikozydowe.
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
reakcje uczuleniowe, takie jak rumień (czerwono-sine plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami), nadmierna suchość i łuszczenie skóry, wysypka skórna i świąd; szkodliwe działanie na nerki, narząd słuchu lub układ nerwowy (uszkodzenie nerwu przedsionkowego, blokada nerwowo-mięśniowa).
Reakcje alergiczne mogą być przyczyną rozszerzania się zmian chorobowych lub braku wyników leczenia lekiem Altabactin.
Istnieje ryzyko uczulenia na światło lub reakcji fototoksycznych w przypadku przebywania na słońcu lub opalania się w solarium (promieniowanie UV).

Skład

1g maści zawiera – 250 IU bacytracyny (Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny (Neomycinum) w postaci neomycyny siarczanu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lanolina i ciekła parafina.

Producent

SANDOZ

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.