Bravera Control 96 mg/g, aerozol na skórę, 8 ml

Dostępny
35,49

O produkcie: Bravera Control 96 mg/g, aerozol na skórę, 8 ml

100020092

Opis

Nazwa Bravera Control
Nazwa międzynarodowa Lidocainum
Dawka 96 mg/g
Postać aerozol na skórę, roztwór
Wielkość opakowania 8 ml
Działanie/właściwości
  • zmniejszenie wrażliwości żołędzi prącia
  • opóźnienie ejakulacji (wytrysku)

Bravera Control 96 mg/g, aerozol na skórę, 8 ml zawiera lidokainę. Lidokaina działa miejscowo znieczulająco. Działanie znieczulające leku polega na zmniejszeniu wrażliwości żołędzi prącia, w celu wydłużenia czasu do wystąpienia wytrysku.


Działanie

Bravera Control zawiera substancję czynną lidokainę, która działa miejscowo znieczulająco.


Wskazania

Lek Bravera Control jest wskazany do stosowania przed stosunkiem w przypadku przedwczesnego wytrysku w celu zmniejszenia wrażliwości prącia na dotyk i opóźnienia ejakulacji (wytrysku).
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bravera Control:
- jeśli pacjent lub jego partnerka/partner ma uczulenie na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent lub jego partnerka/partner ma uczulenie na inne amidowe leki miejscowo znieczulające;
- jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży;
- na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bravera Control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał zaburzenia czynności wątroby lub nerek, powinien zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem leku.
- Jeśli podczas stosowania leku u pacjenta lub jego partnerki/partnera wystąpi wysypka lub podrażnienie, należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Nie należy dopuścić do kontaktu leku z oczami i błoną śluzową jamy ustnej, nosa, gardła pacjenta lub jego partnerki/partnera.
W razie kontaktu leku z oczami, należy je natychmiast przepłukać zimną wodą.

Podczas stosowania może również dojść do kontaktu leku z błonami śluzowymi innych okolic ciała, takich jak usta, nos i gardło pacjenta lub jego partnerki/partnera, powodującego chwilowe uczucie drętwienia. Ponieważ działanie leku obniża zdolność odczuwania bólu w obrębie tych okolic, należy zachować szczególną ostrożność aż do chwili ustąpienia drętwienia, aby nie doprowadzić do zranienia tych miejsc.

Podczas stosunku płciowego niewielka ilość leku może przedostać się np. do pochwy lub odbytu.
W związku z tym partnerzy mogą chwilowo odczuwać drętwienie i powinni zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do zranienia, w szczególności podczas czynności seksualnych.


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Mogą wystąpić interakcje z:
- lekami nasercowymi (przeciwarytmicznymi);
- lekami przeciwpadaczkowymi;
- lekami antycholinergicznymi (na przykład stosowanymi w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej);
- lekami przeciwnadciśnieniowymi;
- barbituranami (na przykład nasennymi oraz stosowanymi w leczeniu padaczki);
- beta-blokerami (lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz regulującymi rytm serca);
- lekami zwiotczającymi mięśnie;
- lekami sympatykomimetycznymi (na przykład stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, astmy, przeziębienia).
Odnotowano również wpływ na testy diagnostyczne do oznaczania enzymów osoczowych.


Ciąża

Jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet.
Nie wolno stosować leku, jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży.


Dawkowanie

Bravera Control należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Podanie na skórę (miejscowo na trzon i żołądź prącia).

Dorośli
Zalecana dawka to 3 do 7 naciśnięć pompki, wykonane w celu pokrycia trzonu i żołędzi prącia, 5 do 15 minut przed stosunkiem.
Jeżeli po upływie 5 minut na prąciu pozostaje nadmiar leku, należy go usunąć przed stosunkiem.
Ilość i czas aplikacji powinny być dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb.
Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę.
Pomiędzy zastosowaniem kolejnych dawek należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin.
Nie należy przekraczać dawki 22 naciśnięć pompki w ciągu 24 godzin.

Lek Bravera Control nie powinien być stosowany dłużej niż 1 miesiąc bez nadzoru lekarza.

Instrukcja stosowania leku Bravera Control
Przed pierwszym użyciem leku należy, trzymając pojemnik pionowo, nacisnąć pompkę rozpylającą
co najmniej 10 razy, w celu jej napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia. Jeśli pompka rozpylająca nie była używana przez co najmniej 10 dni, należy ponownie ją przygotować poprzez trzykrotne naciśnięcie i rozpylenie leku w powietrze.
Pojemnik należy skierować z dala od twarzy, aby uniknąć przypadkowego kontaktu leku z oczami, uszami, nosem i ustami.
Należy zsunąć napletek z żołędzi. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej (zaworem do góry) na całą powierzchnię żołędzi i trzonu prącia zastosować 3 do 7 naciśnięć pompki, 5 do 15 minut przed stosunkiem.
Jeżeli po upływie 5 minut na prąciu pozostaje nadmiar leku, należy go usunąć przed stosunkiem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku
Lek nie jest zalecany do stosowania u osób w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bravera Control
Ponieważ lek ten stosuje się na powierzchnię prącia, ryzyko przedawkowania jest niewielkie.
W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki może wystąpić podrażnienie skóry w miejscu podania.
W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki, należy usunąć nadmiar leku i zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku może bardzo rzadko wystąpić miejscowe podrażnienie skóry lub wysypka.
W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Nie odnotowano innych działań niepożądanych po podaniu na skórę zalecanych dawek leku.
W razie stosowania większych dawek lub nadwrażliwości na lidokainę, mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane:

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):
- objawy zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego, pobudzenie, nerwowość;
- objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego. Zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Osłabienie mięśnia sercowego, rzadkoskurcz (spowolnienie czynności serca), zatrzymanie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, porażenie czynności oddechowej.
Zgłaszanie działań niepożądanyc


Skład

- Substancją czynną leku jest lidokaina.
1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy.
Każde naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu (co odpowiada 81,98 mg aerozolu zawierającego 7,87 mg lidokainy).
- Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, izopropylu mirystynian, glikolu dietylenowego monoetylowy eter.


Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.