Fluanxol 0,5 mg, 50 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

17,91

O produkcie: Fluanxol 0,5 mg, 50 tabletek

100038262

Opis

Fluanxol zawiera substancję czynną flupentyksol. Fluanxol należy do grupy leków, które znoszą objawy obniżenia nastroju.


Wskazania

Fluanxol stosuje się w zaburzeniach psychotycznych bez zaburzeń depresyjnych.Fluanxol stosuje się także doraźnie w zaburzeniach depresyjnych,innych niż w przebiegu psychozy.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fluanxol
•jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flupentyksol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.;
•jeśli pacjent ma zmniejszony poziom świadomości bez względu na etiologię (np. zatrucie alkoholem, barbituranami lub opiatami), zapaść krążeniową, śpiączkę.
Leku Fluanxol nie należy stosować u pacjentów z ciężką depresją, na przykład pacjentów wymagających leczenia szpitalnego lub pacjentów leczonych elektrowstrząsami.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluanxol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
•jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;
•jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady drgawek;
•jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (wymagana może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego);
•jeśli u pacjenta występuje organiczny zespół mózgowy (stan chorobowy, który może się rozwinąć w wyniku zatrucia alkoholem lub rozpuszczalnikami organicznymi);
•jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka mogące predysponować do udaru (np. palenie papierosów, nadciśnienie);
•jeśli u pacjenta występuje hipokaliemia lub hipomagnezemia (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi) lub predyspozycje genetyczne do takich nieprawidłowości;
•jeśli u pacjenta występowały zaburzenia sercowo-naczyniowe;
•jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwpsychotyczne;
•jeśli pacjent jest bardziej pobudzony lub wykazuje podwyższoną aktywność ponieważ leki te mogą nasilać te działania;•jeśli u pacjenta lub u kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, ponieważ stosowanie leków takich jak ten wiąże się z powstawaniem zakrzepów.


Stosowanie leku u dzieci

Fluanxol nie jest zalecany w tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o stosowaniu wymienionych poniżej leków:
•trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych;
•guanetydyny i podobnych leków (obniżających ciśnienie krwi);
•barbituranów (leków wywołujących senność);
•leków stosowanych w leczeniu padaczki;
•lewodopy i podobnych leków (stosowanych do leczenia choroby Parkinsona);
•metoklopramidu (leku stosowanego w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych);
•piperazyny (leku przeciwpasożytniczego, działającego na owsiki i glisty ludzkie);
•leków zaburzających gospodarkę wodno-mineralną (zbyt mało potasu lub magnezu we krwi);
•leków, o których wiadomo, że zwiększają stężenie leku Fluanxol we krwi.

Następujące leki nie powinny być przyjmowane jednocześnie z lekiem Fluanxol:
•leki zmieniające akcję serca (chinidyna, amiodaron, sotalol, dofetylid, erytromycyna, terfenadyna, astemizol, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, cyzapryd, lit);
•inne leki przeciwpsychotyczne.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 
Ciąża
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.Fluanxol nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie niezbędne. U noworodków matek, które stosowały lek Fluanxol w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) wystąpić mogą następujące objawy: drżenia, sztywność i/lub osłabienie mięśni, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem, trudności w karmieniu. Jeśli u noworodka wystąpią takie objawy należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Fluanxol nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą być wydzielane do mleka kobiecego.


Dawkowanie

Lek Fluanxol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:
Dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1 mg na dobę. Po tygodniu dawka ta może zostać zwiększona przez lekarza do 2 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 3 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 0,5 mg na dobę. Po tygodniu dawka ta może zostać zwiększona przez lekarza do 1 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 1,5 mg na dobę.


Skutki uboczne

Jak każdy lek Fluanxol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia opisanych poniżej objawów należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast zgłosić się do szpitala:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
•niezależne od woli rytmiczne ruchywarg i języka; może to być objaw stanu chorobowego zwanego dyskinezą późną.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):
•wysoka gorączka, niezwykła sztywność mięśni i zaburzenia świadomości,z towarzyszącym poceniem się i szybką akcją serca;mogą być to objawy rzadkiego stanu chorobowego zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym, o którym informowano w związku ze stosowaniem różnych leków przeciwpsychotycznych.
•żółte zabarwienie skóry i białkówki oka (żółtaczka), co może wskazywać na uszkodzenie wątroby;
•zakrzepy w żyłach, zwłaszcza w żyłach nóg (do objawów należą: obrzęk, ból oraz zaczerwienienie skóry nóg), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.

Wymienione poniżej działania niepożądane są najbardziej nasilone na początku leczenia i większość z nich ustępuje w miarę kontynuacji leczenia:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
-senność, niemożność siedzenia lub stania dłuższy czas nieruchomo (akatyzja), ruchy mimowolne (hiperkineza), zwolnione lub upośledzone ruchy (hipokineza);
-uczucie suchości w jamie ustnej.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
-przyspieszenie akcji serca (tachykardia), wrażenie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca (kołatanie serca, palpitacje);
-drżenie, skręt lub powtarzające się ruchy lub nietypowa postawa ciała w związku z ciągłym skurczem mięśni (dystonia), zawroty głowy, ból głowy;
-zaburzenia ostrości widzenia (zaburzenia akomodacji), nieprawidłowe widzenie;
-spłycenie i przyspieszenie oddechu(duszność);
-zwiększone wydzielanie śliny (ślinotok), zaparcia, wymioty, problemy trawienne lub uczucie dyskomfortu w górnej części brzucha (niestrawność), biegunka;
-zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu;
-nasilone pocenie się, świąd(swędzenie);
-ból mięśni;
-zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała;
-zmęczenie, uczucie osłabienia (astenia);
-bezsenność, depresja, nerwowość, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego (osłabienie libido).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
-niepłynne ruchy (dyskineza), parkinsonizm, zaburzenia mowy, drgawki;
-napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych;
-ból brzucha, nudności, wzdęcie z oddawaniem wiatrów;wysypka, reakcje skórne w związku z nadwrażliwością na światło(fotowrażliwość), zapalenie skóry;
-sztywność mięśni;
-zmniejszenie apetytu;
-niskie ciśnienie tętnicze krwi (hipotensja), uderzenia gorąca;
-nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby;
-zaburzenia wytrysku, zaburzenia wzwodu;
-stan splątania.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000pacjentów):
-mała liczba płytek krwi (trombocytopenia), mała liczba granulocytów obojętnochłonnych(neutropenia), zmniejszona liczba białych krwinek (leukopenia), brak granulocytów we krwi (agranulocytoza);
-zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia);
-zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zaburzona tolerancja glukozy;
-nadreaktywność (nadwrażliwość), ostra ogólnoustrojowa oraz ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna);
-rozwój gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia), nadmierne wytwarzanie mleka (mlekotok);
-brak miesiączki;
-zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT);
-nieregularna akcja serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w rzadkich przypadkach nieregularna akcja serca (arytmia) może zakończyć się nagłą śmiercią).

W grupie pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, przyjmujących leki przeciwpsychotyczne, stwierdzono nieznacznie większą liczbę zgonów niż u pacjentów niestosujących leków przeciwpsychotycznych.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Skład

Substancją czynną leku jest flupentyksol.Każda tabletka powlekana zawiera 0,5 mg flupentyksolu w postaci dichlorowodorku flupentyksolu.

Inne składniki leku to:Rdzeń tabletki powlekanej: betadeks, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, talk, uwodorniony olej roślinny,magnezu stearynian.Otoczka tabletki powlekanej: warstwa powlekająca otoczki: Opadry II 85F38027 Yellow:alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, makrogol/PEG 3350, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172); warstwa osłaniająca otoczki: makrogol/PEG6000.


Operating machinery

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy po zastosowaniu leku Fluanxol. W takich sytuacjach nie należy prowadzić pojazdów,obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami do czasu ustąpienia tych objawów.


Producent

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9,
DK-2500 Valby
Dania


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.