Gynoflor, 0,05g+0,03mg, 12 tabletek dopochwowych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
51,98

O produkcie: Gynoflor, 0,05g+0,03mg, 12 tabletek dopochwowych

100037387

Opis

Gynoflor to lek w postaci tabletek dopochwowych zawierający w swoim składzie dwie substancje czynne: żywe pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus w dużej dawce, co pomaga przywrócić naturalną florę w pochwie oraz estriol będący naturalnym żeńskim hormonem
płciowym.


Działanie

Lek Gynoflor zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne identyczne z substancjami wystepującymi w prawidłowych warunkach w pochwie kobiet. Jedną z nich są żywe kultury bakterii mlekowych Lactobacillus acidophilus.

Zdrowa pochwa pozostaje w stanie równowagi biologicznej i posiada naturalne mechanizmy obronne chroniące ją przed zakażeniami. Główny element tych mechanizmów obronnych
stanowią pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus) wytwarzające kwas mlekowy i inne substancje o działaniu przeciwinfekcyjnym. Wytwarzanie kwasu mlekowego prowadzi do powstania kwaśnego środowiska sprzyjającego wzrostowi pałeczek mlekowych i hamującego wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych.

Do zaburzeń lub zniszczenia flory pochwowej zawierającej pałeczki mlekowe może dojść w wyniku
leczenia niektórymi lekami (np. antybiotyki), miejscowych infekcji, ciężkiej choroby uogólnionej lub
niewłaściwej higieny (irygacje pochwy i prysznic). Gynoflor zawiera żywe pałeczki kwasu
mlekowego w dużej dawce, co pomaga przywrócić naturalną florę w pochwie.

Oprócz naturalnej flory pochwowej, również prawidłowy nabłonek pochwy ma ważne znaczenie dla naturalnych mechanizmów ochronnych pochwy. Nabłonek pochwowy może zostać uszkodzony na skutek wahań stężeń hormonów lub niedoboru hormonów (w szczególności w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie) i infekcji pochwy.

Jako drugą substancję czynną Gynoflor zawiera estriol, który jest naturalnym żeńskim hormonem
płciowym. Estriol, nawet w bardzo małej dawce, jaka jest zawarta w leku Gynoflor, powoduje
regenerację nabłonka pochwy, zapewnia dobre ukrwienie nabłonka, jego odpowiednią grubość,
elastyczność i wilgotność. Ma to znaczenie również dla wzrostu pałeczek kwasu mlekowego w
pochwie.

Pałeczki kwasu mlekowego i estriol wywierają swoje działanie miejscowo, w pochwie.


leku.


Wskazania

Gynoflor jest stosowany
• w celu przywrócenia flory Lactobacillus po leczeniu miejscowym lub układowym środkami
przeciwinfekcyjnymi lub chemioterapeutykami;
• w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy z powodu niedoboru estrogenów w okresie
okołomenopauzalnym i po menopauzie lub w leczeniu wspomagającym w hormonalnej terapii
zastępczej;
• w leczeniu wydzieliny z pochwy nieznanego pochodzenia (upławy) oraz w leczeniu łagodnych i
umiarkowanych przypadków infekcji pochwy, kiedy nie ma bezwzględnej konieczności stosowania chemioterapii przeciwinfekcyjnej.


Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Gynoflor jeśli:
• występuje alergia (nadwrażliwość) na estriol lub pałeczki kwasu mlekowego, lub jakikolwiek
inny składnik leku Gynoflor;
• występują nowotwory złośliwe (nowotwory estrogenozależne) np. piersi, macicy lub pochwy;
• występują krwawienia z pochwy o nieznanym pochodzeniu;
• występuje lub występowało w przeszłości zapalenie żył;
• występują ostre lub przewlekłe choroby wątroby;
• występuje żółtaczka lub żółtaczka występowała w okresie ciąży;
• występuje porfiria, zespół Rotora, zespół Dubina-Johnsona;
• występują choroby naczyń mózgowych lub naczyń wieńcowych;
• występuje otoskleroza;
• występuje lub lekarz podejrzewa endometriozę;
• pacjentka nie osiągnęła dojrzałości płciowej.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bolesność piersi lub zwiększenie ilości wydzieliny pochwowej mogą wskazywać na to, że dawka
estrogenu jest zbyt duża.
U pacjentek w podeszłym wieku lek należy stosować pod kontrolą zwłaszcza, jeżeli współistnieją:
niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nadciśnienie, padaczka, migrena,
zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w przeszłości, endometrioza, dysplazja włóknisto-torbielowata
piersi, cukrzyca.

Lek należy przechowywać w temperaturze od 2° C do 8° C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Tabletki dopochwowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej podczas zaleconego
leczenia, przez okres od 6 do 12 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.


Stosowanie leku u dzieci

Lek Gynoflor może być stosowany u dziewcząt dopiero po osiągnięciu dojrzałości płciowej.

Przyjmowanie innych leków

Jednoczesne stosowanie leków przeciwinfekcyjnych (np. miejscowo lub ogólnie antybiotyków) może
osłabić działanie leku Gynoflor.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.


Ciąża

Ciąża
Na podstawie doświadczenia ze stosowaniem leku Gynoflor w czasie ciąży można stwierdzić, że nie
ma dowodów na niepożądane działanie leku na ciążę lub stan płodu/noworodka. Obie substancje
czynne, Lactobacillus acidophilus i estriol występują naturalnie w organizmie człowieka, a po
zastosowaniu leku Gynoflor stężenia obu tych substancji nie są większe niż stężenia stwierdzane u
zdrowych kobiet po menopauzie.
W związku z powyższym Gynoflor można stosować w czasie ciąży, ale tylko po konsultacji z
lekarzem.
Karmienie piersią                                                                                                                                                  Gynoflor można stosować w czasie karmienia piersią, ale tylko po konsultacji z lekarzem.

 


Dawkowanie

Gynoflor należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

W celu przywrócenia prawidłowego środowiska pochwy i w wydzielinie (upławach) z pochwy:
1-2 tabletki dopochwowe na dobę przez 6-12 dni.

W zanikowym zapaleniu pochwy:
1 tabletka dopochwowa na dobę przez 6-12 dni, a następnie 1 tabletka 1-2 razy w tygodniu jako dawka podtrzymująca.

Tabletki dopochwowe należy wprowadzać głęboko do pochwy wieczorem, przed udaniem się na
spoczynek. Najlepiej zrobić to w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami.

W czasie menstruacji leczenie należy przerwać i włączyć je ponownie po zakończeniu krwawienia
menstruacyjnego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Gynoflor jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Gynoflor zawiera składniki, które nie ulegają całkowitemu rozpuszczeniu. W związku z tym resztki
tabletki można czasami zauważyć na bieliźnie. Nie ma to znaczenia dla skuteczności leku Gynoflor. W rzadkich przypadkach bardzo nasilonej suchości pochwy może się zdarzyć, że tabletka dopochwowa w ogóle się nie rozpuści i zostanie wydalona z pochwy w postaci nienaruszonej. Wówczas leczenie nie jest optymalne. Nie jest to jednak szkodliwe dla pochwy. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed wprowadzeniem tabletki do bardzo suchej pochwy można ją zwilżyć niewielką ilością wody.
W czasie leczenia lekiem Gynoflor należy używać podpasek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynoflor
W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek dopochwowych nie powinny wystąpić żadne
działania niepożądane, jednak należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Gynoflor
Nie należy przyjmować podwójnej dawki dla uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gynoflor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Bezpośrednio po zaaplikowaniu leku Gynoflor może być odczuwalne niewielkie pieczenie lub palenie
(1% pacjentek). Nie ma konieczności przerywania leczenia w takich przypadkach. Jeśli jednak
dolegliwości będą się utrzymywać, należy jak najszybciej poradzić się lekarza.

W rzadkich przypadkach opisywano reakcje nietolerancji, takie jak zaczerwienienie i swędzenie.
W jednym przypadku stwierdzono alergię na liofilizat Lactobacillus zawarty w leku Gynoflor.
W takich przypadkach należy jak najszybciej poradzić się lekarza.

W razie przypadkowego przyjęcia leku Gynoflor doustnie nie powinny wystąpić żadne działania
niepożądane.


Skład

Substancjami czynnymi leku są: 50 miligramów liofilizatu bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus
acidophilus) i 30 mikrogramów estriolu (Estriolum).
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, disodu fosforan bezwodny
magnezu stearynian (E470b), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).


Operating machinery

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.


Producent

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.