Inovox Express smak pomarańczowy, 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg, 24 pastylki twarde

Wielkość opakowania - pastylki
Dostępny
23,29

Klienci kupili również

O produkcie: Inovox Express smak pomarańczowy, 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg, 24 pastylki twarde

100006474

Opis

Nazwa Inovox Express smak pomarańczowy
Nazwa międzynarodowa Lidokainy chlorowodorek jedowodny+Amylmetacresolum + Alcohol benzylicus
Dawka 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg
Postać pastylki twarde
Wielkość opakowania 24 sztuki
Działanie/właściwości
 • antyseptyczne
 • miejscowo znieczulające

Inovox Express smak pomarańczowy 2 mg + 0,6 mg + 1,2 mg 24 pastylki twarde zawiera substancje czynne: amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz lidokainy chlorowodorek.


Działanie

Jak działa Inovox Express?

Lek ten zawiera antyseptyki – amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz środek miejscowo znieczulający do gardła - lidokainy chlorowodorek.


Wskazania

Lek wskazany jest w miejscowym antyseptycznym leczeniu stanów zapalnych (zaczerwienienie, obrzęk) gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu bólu w tych stanach.
Łagodzi objawy bólu gardła.
Inovox Express smak pomarańczowy przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Inovox Express?

Nie stosować leku:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub inne amidowe środki miejscowo znieczulające, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Inovox Express smak pomarańczowy należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Należy poinformować lekarza, jeśli:
• u pacjenta występuje astma,
• objawy nie zmniejszą się po 2 dniach lub jeśli wystąpi gorączka, ból głowy, nudności, wymioty lub wysypka skórna.

Lek może być szkodliwy dla zębów.
• Środki znieczulające zawarte w tym leku mogą być przyczyną zachłyśnięcia (kaszel podczas posiłków lub uczucie dławienia się) podczas jedzenia. Nie należy spożywać posiłku bezpośrednio po zastosowaniu leku.
•Lek może powodować drętwienie języka i zwiększać ryzyko ugryzienia się. Dlatego należy zachować ostrożność podczas jedzenia i picia gorących pokarmów i napojów.
• Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku (dłużej niż 5 dni), ponieważ może on zmieniać naturalną florę bakteryjną w gardle.
• Należy przestrzegać zalecanego dawkowania: lek przyjmowany w dużych dawkach lub długotrwale, może wpływać na serce lub układ nerwowy i może powodować drgawki.
• Osoby w podeszłym wieku lub osoby osłabione są bardziej wrażliwe na możliwe działania niepożądane i powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
• Leku nie należy stosować, jeśli w jamie ustnej i gardle występują większe niezagojone rany.

Lek  zawiera glukozę i sacharozę.
Lek zawiera 1,016 g glukozy i 1,495 g sacharozy w jednej pastylce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera sód.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na pastylkę to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek zawiera terpeny występujące w lewomentolu. Zbyt duże dawki terpenów mogą prowadzić do powikłań neurologicznych, takich jak drgawki u dzieci.

Lek zawiera barwniki żółcień pomarańczową i czerwień koszenilową. Lek może powodować reakcje alergiczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten, przyjmowany w zalecanej dawce, nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Stosowanie leku u dzieci

U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować tego leku.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Z czym nie łączyć Inovox Express?

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z leków wymienionych poniżej, ponieważ może być konieczne dostosowanie ich dawki:
- leki blokujące receptory beta (stosowane w leczeniu niewydolności serca lub choroby tętnic) lub leki zawierające cymetydynę (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka),
- inne środki miejscowo znieczulające (amidowe),
- leki stosowane w chorobach serca, takie jak meksyletyna lub prokainamid,
- leki, takie jak fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji),
- antybiotyki, takie jak erytromycyna, lub itrakonazol.

Mimo, że nie powinny wystąpić żadne interakcje, nie należy przyjmować innych środków antyseptycznych do stosowania w jamie ustnej lub gardle podczas stosowania leku Inovox Express smak pomarańczowy.


Ciąża

Czy Inovox Express jest bezpieczny dla kobiet w ciąży?

Nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży.

Karmienie piersią:
Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Jak stosować Inovox Express?

Należy przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do leku. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: co 2 do 3 godzin powoli rozpuszczać w jamie ustnej jedną pastylkę; stosować maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin u dorosłych (maksymalnie 4 pastylki u młodzieży).

Nie umieszczać pomiędzy dziąsłem a policzkiem.

Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania tego leku dłużej niż 5 dni, ponieważ może on zmieniać naturalną florę bakteryjną w gardle.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Objawy, które mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego stosowania lub przedawkowania to: nadmierne znieczulenie górnego odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych, bezsenność, niepokój, pobudzenie, depresja oddechowa. Może także wystąpić methemoglobinemia, której objawami mogą być: duszność, ból głowy, zmęczenie, nietolerancja wysiłku, zawroty głowy i utrata przytomności. Należy natychmiast udać się do lekarza lub skontaktować się z jednostką udzielającą informacji o zatruciach, określając nazwę leku i przyjętą dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W czasie stosowania leku zgłaszano następujące działania niepożądane dla połączenia substancji czynnych zawartych w tym leku:

Należy przerwać stosowanie leku Inovox Express smak miętowy i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła,
 • trudności w połykaniu,
 • pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 osoby na 10 000): reakcje nadwrażliwości (pieczenie, świąd), obrzęk naczynioruchowy, pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak.


Skład

 • Substancjami czynnymi leku są: lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy.
  Każda pastylka twarda zawiera:
  - Lidokainy chlorowodorek 2,00 mg,
  - Amylometakrezol 0,60 mg,
  - Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 1,20 mg.
 • Pozostałe składniki to: lewomentol, sacharyna sodowa (E 954), sacharoza, glukoza ciekła, żółcień pomarańczowa (E 110), czerwień koszenilowa (E 124), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat pomarańczowy.

Producent

LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L.,
Campus Empresarial s/n,
31795 - Lekaroz Navarra, Hiszpania


Dystrybutor

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.