Nilogrin, 10 mg, 60 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
50,98

O produkcie: Nilogrin, 10 mg, 60 tabletek

100033551

Opis

Nazwa Nilogrin
Nazwa międzynarodowa Nicergolinum
Dawka 10 mg
Postać tabletki powlekane
Wielkość opakowania 60 sztuk
Działanie/właściwości
  • poprawia krążenie mózgowe i obwodowe
  • rozszerza naczynia krwionośne
  • hamuje agregacje płytek krwi

Nilogrin, 10 mg, 60 tabletek zawiera substacnję czynną nicergolinę


Działanie

Nilogrin zawiera jako substancję czynną nicergolinę – syntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o wielokierunkowym działaniu na metabolizm mózgu oraz krążenie mózgowe i obwodowe.
Nilorgin poprawia krążenie mózgowe i obwodowe, rozszerza naczynia krwionośne, hamuje agregacje płytek krwi.


Wskazania

Na co stosuje się lek Nilogrin ?

Nilogrin wskazany jest do stosownia w łagodnym oraz umiarkowanym otępieniu (otępienie naczyniopochodne).


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nilogrin:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na nicergolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
  • Ostry krwotok mózgowy.
  • Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych (związanych z postawą stojącą) spadków ciśnienia krwi.
  • Ciąża i karmienie piersią.
  • Świeży zawał mięśnia sercowego.
  • Ciężka bradykardia (wolne bicie serca).
  • Jednoczesne stosowanie leków β-adrenomimetycznych (np. adrenalina).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nicergolina może zwiększać działanie stosowanych jednocześnie leków przeciw nadciśnieniu. Pacjenci przyjmujący takie leki powinni zachować ostrożność w początkowym okresie stosowania nicergoliny, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.
Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, skazą moczanową w wywiadzie oraz leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego.
Ponieważ nicergolina zmniejsza agregację płytek oraz lepkość krwi i może zwiększać działanie leków przeciwpłytkowych oraz przeciwzakrzepowych, pacjenci przyjmujący jednocześnie takie leki powinni zachować szczególną ostrożność.
Ze względu na możliwość zwiększenia działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy, podczas leczenia niergoliną nie należy spożywać alkoholu.
Jeżeli w trakcie stosowania leku Nilogrin wystąpią jakiekolwiek inne niepokojące objawy lek należy odstawić i porozumieć się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Stosowanie leku Nilogrin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:
U pacjentów z niewydolnością nerek (kreatynina w osoczu powyżej 2 mg/dl) dawki leku powinny być zmniejszone.
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Stosowanie leku Nilogrin u pacjentów w podeszłym wieku:
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Nilogrin nie należy stosować u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nicergolina może zwiększać działanie leków przeciw nadciśnieniu, leków przeciwpłytkowych (np. kwas acetylosalicylowy) i przeciwzakrzepowych.
Alkohol może zwiększać działanie niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Nilogrin.
Leku Nilogrin nie należy stosować w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.


Dawkowanie

Lek Nilogrin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli:
Dawkę ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie.
Dawki dobowe nicergoliny wynoszą od 10 do 60 mg. Najczęściej podaje się 30 mg na dobę (3 razy po 1 tabletce 10 mg) lub 60 mg na dobę (2 razy po 1 tabletce 30 mg).
U pacjentów wrażliwych, u których nicergolina powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie w dwóch dawkach dobowych, rezygnując z dawki wieczornej przyjmowanej przed udaniem się na spoczynek. U pacjentów wymagających podawania nicergoliny raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Nilogrin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nilogrin
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Po przyjęciu dużych dawek nicergoliny może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nie wymagające na ogół żadnego specjalnego leczenia, poza ułożeniem pacjenta w pozycji poziomej. W ciężkich przypadkach konieczne może być zastosowanie leków podwyższających ciśnienie krwi oraz monitorowanie ciśnienia i innych czynności życiowych.
W celu usunięcia z przewodu pokarmowego niewchłoniętej nicergoliny lekarz może wykonać płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

Pominięcie zastosowania leku Nilogrin
W przypadku pominięcia dawki leku Nilogrin należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe.
Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy ją przyjąć o normalnej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nilogrin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Nicergolina jest na ogół dobrze tolerowana; większość działań niepożądanych ma niewielkie nasilenie i przemijający charakter, zazwyczaj nie powodując konieczności przerywania leczenia. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane nicergoliny zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe
Niedociśnienie, bradykardia (rzadkoskurcz).

Zaburzenia układu nerwowego
Nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu.

Zaburzenia żołądka i jelit
Nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Niemożność osiągnięcia ejakulacji (objaw taki jest znanym działaniem niepożądanym leków α-adrenolitycznych).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Zmiany w opłucnej i w płucach. Objawy ustępują zwykle po upływie kilku miesięcy od odstawienia pochodnej ergoliny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Rumień, pokrzywka.

Zaburzenia układu immunologicznego
Reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Złe samopoczucie.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Nilogrin mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy zasięgnąć porady lekarza.


Skład

Substancja czynna leku Nilogrin: nicergolina

Substancje pomocznicze leku Nilogrin:  celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.
Skład otoczki: hypromeloza E 15, hypromeloza E 5, makrogol 8000, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171).


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ponieważ nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność i zawroty głowy), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli występują takie objawy.


Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.