Baklofen, Baclofenum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (4)

Baklofen to lek miorelaksacyjny, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany głównie w leczeniu spastyczności mięśniowej, która może wystąpić w wyniku różnych schorzeń, takich jak stwardnienie rozsiane, uszkodzenia rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie dziecięce i inne schorzenia neurologiczne.

Sortuj według
  Baklofen

  Baklofen

  Wskazania do stosowania baklofenu

  Baklofen jest lekiem stosowanym w leczeniu spastyczności. Może być używany w przypadkach:

  • Stwardnienia rozsianego,
  • Różnych uszkodzeń rdzenia kręgowego (takich jak guzy, jamistość, choroby neuronów ruchowych),
  • Udarów mózgu,
  • Porażenia mózgowego,
  • Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
  • Urazów głowy,
  • Infekcji rdzenia kręgowego,
  • Zmian zwyrodnieniowych w rdzeniu,
  • Urazów rdzenia,
  • Nowotworów rdzenia,
  • Stwardnienia zanikowego bocznego.

  U dzieci i młodzieży do 18. roku życia baklofen jest zalecany w:

  • Mózgowym porażeniu dziecięcym,
  • Problemach naczyniowo-mózgowych,
  • Nowotworach mózgu,
  • Chorobach zwyrodnieniowych mózgu.

  Mechanizm działania baklofenu

  Mechanizm działania baklofenu nie jest w pełni zrozumiały. Lek prawdopodobnie oddziałuje z receptorami GABA-B. Działa na poziomie rdzenia kręgowego, powodując hiperpolaryzację nerwów i hamując odruchy. Skutkiem jest zmniejszenie napięcia mięśniowego.

  Dawkowanie baklofenu

  • Baklofen podaje się doustnie lub przez iniekcję ( w przypadku ciężkiech spastyczność wskazane jest podawanie dożylne).

  Doustnie:

  • Dawkowanie dostosowuje się indywidualnie.
  • Rozpoczyna się od małych dawek, stopniowo je zwiększając.
  • Nie przerywać leczenia nagle - może to prowadzić do omamów i nasilenia skurczów.
  • U osób starszych i z problemami nerkowymi zachować ostrożność.
  • Zalecana dawka dla dorosłych: 30-100 mg dziennie.

  Iniekcje:

  • Dawka ustalana przez specjalistę w szpitalu.
  • Lek podawany jest w dawkach próbnych.
  • W terapii długoterminowej używa się podskórnych pomp infuzyjnych.

  Przeciwwskazania do stosowania baklofenu

  Nie należy stosować baklofenu w przypadku:

  • Nadwrażliwości na składnik leku,
  • Choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
  • Padaczki opornej przy podawaniu podpajęczynówkowym.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu baklofenu

  Skutki uboczne

  Zarówno doustne jak i parenteralne podawania baklofenu może wiązać się z występowaniem określonych działań niepożądanych.

  Bardzo częste: Splątanie, nadmierne uspokojenie, senność, nudności,

  Częste: bezsenność, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle mięśniowe, bóle głowy, depresja oddechowa, dezorientacja, drżenie, oczopląs, jadłowstręt, ogólne osłabienie, osłabienie siły mięśniowej, uczucie pustki w głowie, ataksja, obniżenie ciśnienia tętniczego, wyczerpanie, odruchy wymiotne, mimowolne oddawanie moczu, bolesne oddawanie moczu, suchość w ustach, wielomocz, wymioty, wysypka, wzmożona potliwość, zaburzenia akomodacji, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, zaparcia.

  Rzadkie: ból w klatce piersiowej, bóle brzucha, depresja, euforia, impotencja, kołatanie serca, koszmary senne, krwiomocz, moczenie nocne, omamy, omdlenia, parestezje, pobudzenie, zaburzenia wytrysku, zmniejszenie pojemności minutowej serca, zaburzenia czynności wątroby, obrzęk kostek, zahamowanie oddechu, zaburzenia mowy, zatrzymanie moczu, napady drgawkowe, uczucie duszności

  Wpływ na prowadzenie pojazdów

  Baklofen może powodować senność i osłabienie koncentracji. Nie zaleca się prowadzenia samochodu ani obsługi maszyn podczas leczenia.

  Wpływ na ciążę

  Nie przeprowadzono kontrolowanych badań na kobietach w ciąży. Stosowanie w ciąży powinno odbywać się wyłącznie z zalecenia lekarza, który oceni korzyści dla matki w stosunku do ryzyka dla dziecka.

  Wpływ na laktację

  Lek przenika do mleka matki. Nie zaleca się jego stosowania podczas karmienia piersią.

  Interakcje z lekami

  • U osób przyjmujących sole litu, baklofen może wzmacniać nadczynność ruchową.
  • Leki trójpierścieniowe mogą zwiększyć działanie leku, prowadząc do obniżenia napięcia mięśni.
  • Baklofen może wzmacniać efekt leków obniżających ciśnienie, co może wymagać dostosowania dawki.
  • Leki mogące prowadzić do niewydolności nerek, jak ibuprofen, opóźniają eliminację baklofenu, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.
  • U chorych na Parkinsona leczonych lewodopą z karbidopą, baklofen może wywołać splątanie, omamy i pobudzenie.
  • Substancja przedłuża działanie przeciwbólowe fentanylu.

  Interakcja z alkoholem

  Baklofen potęguje efekt uspokajający alkoholu i może zaostrzyć chorobę alkoholową.

  Inne środki ostrożności

  • Baklofen może nasilać objawy: porfirii, choroby alkoholowej, nadciśnienia, zaburzeń psychotycznych, schizofrenii, depresji i manii, stanów splątania, choroby Parkinsona.
  • Osoby przyjmujące ten lek mogą być bardziej narażone na myśli samobójcze. Zanotowano przypadki samobójstw, zwłaszcza u pacjentów z depresją lub historią prób samobójczych.
  • Istnieją doniesienia o nadużywaniu i uzależnieniu od baklofenu.
  • Leczenia tym lekiem nie należy przerywać w sposób nagły. Może to prowadzić do lęku, omamów, majaczenia, manii, drgawek i innych poważnych skutków, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu.
  • Środek powinien być stosowany z ostrożnością jeśli u pacjenta występują: problemy z nerkami, zaawansowany wiek, padaczka, nadciśnienie, problemy z oddychaniem, zaburzenia wątroby lub problemy z pęcherzem moczowym.
  • Lek należy przyjmować z posiłkiem.