Tiocolis, 8 mg, 14 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
26,19

O produkcie

100033158

Tiocolis jest lekiem zwiotczającym mięśnie.

Wskazania

Tiocolis jest lekiem zwiotczającym mięśnie. Jest on stosowany u dorosłych oraz u młodzieży w wieku od 16 lat, jako leczenie wspomagające w bolesnych przykurczach mięśni. Jest on stosowany w ostrych chorobach związanych z kręgosłupem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tiocolis:
 • jeśli pacjent ma uczulenie na tiokolchikozyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży,
 • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje antykoncepcji,
 • jeśli pacjentka karmi piersią.
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Tiocolis należy omówić to z lekarzem:
 • jeśli pacjent choruje na padaczkę lub należy do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia napadu padaczkowego. W przypadku wystąpienia napadu padaczkowego należy przerwać leczenie.


  Podczas leczenia lekiem Tiocolis należy poinformować lekarza:

 • jeśli u pacjenta wystąpi biegunka; w takim przypadku konieczne może być zmniejszenie dawki;
 • jeśli u pacjenta wystąpi ból brzucha, nudności lub wymioty.


  Należy ściśle przestrzegać dawkowania oraz czasu trwania leczenia wyszczególnionych. Leku nie należy stosować w większej dawce lub dłużej niż przez 7 dni, ponieważ jeden z produktów powstałych w organizmie podczas stosowania dużych dawek tiokolchikozydu może powodować uszkodzenie niektórych komórek (nieprawidłową liczbę chromosomów). Wykazano to w badaniach na zwierzętach oraz w badaniach laboratoryjnych. U ludzi ten typ uszkodzeń komórek jest czynnikiem ryzyka raka, szkodliwego działania na nienarodzone dziecko oraz upośledzenia płodności u mężczyzn. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.


  Lekarz poinformuje pacjenta o wszystkich środkach dotyczących skutecznej antykoncepcji oraz o potencjalnym ryzyku dla ciąży.

 • Stosowanie leku u dzieci

  Nie podawać leku dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 16 lat, ze względów dotyczących bezpieczeństwa.

  Przyjmowanie innych leków

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Ciąża

  Nie stosować leku jeśli:
 • pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży,
 • pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje antykoncepcji,
  Lek ten może szkodliwie działać na nienarodzone dziecko. Nie stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ przenika on do mleka matki.


  Lek ten może powodować problemy z płodnością u mężczyzn, w związku z potencjalnymi uszkodzeniami w komórkach spermy (nieprawidłowa liczba chromosomów). Jest to oparte na badaniach laboratoryjnych.

 • Dawkowanie

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


  Zalecane dawkowanie


  Zalecana oraz maksymalna dawka to 8 mg co 12 godzin (tj. 16 mg na dobę). Czas trwania leczenia jest ograniczony do7 kolejnych dni. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania oraz czasu trwania leczenia. Lek ten nie powinien być stosowany w długotrwałym leczeniu.


  Sposób podawania
  Tabletki należy popijać wodą.
  Lek można stosować z pokarmem lub niezależnie od pokarmu.


  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiocolis.
  W razie przypadkowego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Tiocolis należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


  Pominięcie zastosowania leku Tiocolis
  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki


  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  Skutki uboczne

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


  Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • Wysypka pęcherzykowa
 • Ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności i wymioty


  Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

 • Reakcje alergiczne – pokrzywka, obrzęk Quinckego (obrzęk może być groźny dla życia, gdy zlokalizowany jest w gardle lub krtani)
 • Świąd, rumień, wysypka grudkowo – plamkowa
 • Senność


  Częstość nieznana:

 • Wstrząs anafilaktyczny
 • Drgawki lub nawrót drgawek u pacjentów z padaczką
 • Skład

  Substancją czynną leku jest tiokolchikozyd.
  Jedna tabletka zawiera 8 mg tiokolchikozydu.
  Pozostałe składniki leku to: Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna typ 101, celuloza mikrokrystaliczna typ 102, powidon (typ K30), krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.

  Producent

  Biofarm Sp. z o.o.
  ul. Wałbrzyska 13
  60-198 Poznań

  Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

  Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

  Kategorie produktu