Tiocolis, 8 mg, 14 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
30,98

O produkcie: Tiocolis, 8 mg, 14 tabletek

100033158

Opis

Tiocolis jest lekiem zwiotczającym mięśnie.

Wskazania

Tiocolis jest lekiem zwiotczającym mięśnie. Jest on stosowany u dorosłych oraz u młodzieży w wieku od 16 lat, jako leczenie wspomagające w bolesnych przykurczach mięśni. Jest on stosowany w ostrych chorobach związanych z kręgosłupem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tiocolis:
 • jeśli pacjent ma uczulenie na tiokolchikozyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży,
 • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje antykoncepcji,
 • jeśli pacjentka karmi piersią.

 • Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Tiocolis należy omówić to z lekarzem:
 • jeśli pacjent choruje na padaczkę lub należy do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia napadu padaczkowego. W przypadku wystąpienia napadu padaczkowego należy przerwać leczenie.


  Podczas leczenia lekiem Tiocolis należy poinformować lekarza:

 • jeśli u pacjenta wystąpi biegunka; w takim przypadku konieczne może być zmniejszenie dawki;
 • jeśli u pacjenta wystąpi ból brzucha, nudności lub wymioty.


  Należy ściśle przestrzegać dawkowania oraz czasu trwania leczenia wyszczególnionych. Leku nie należy stosować w większej dawce lub dłużej niż przez 7 dni, ponieważ jeden z produktów powstałych w organizmie podczas stosowania dużych dawek tiokolchikozydu może powodować uszkodzenie niektórych komórek (nieprawidłową liczbę chromosomów). Wykazano to w badaniach na zwierzętach oraz w badaniach laboratoryjnych. U ludzi ten typ uszkodzeń komórek jest czynnikiem ryzyka raka, szkodliwego działania na nienarodzone dziecko oraz upośledzenia płodności u mężczyzn. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.


  Lekarz poinformuje pacjenta o wszystkich środkach dotyczących skutecznej antykoncepcji oraz o potencjalnym ryzyku dla ciąży.


 • Stosowanie leku u dzieci

  Nie podawać leku dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 16 lat, ze względów dotyczących bezpieczeństwa.

  Przyjmowanie innych leków

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Ciąża

  Nie stosować leku jeśli:
 • pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży,
 • pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje antykoncepcji,
  Lek ten może szkodliwie działać na nienarodzone dziecko. Nie stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ przenika on do mleka matki.


  Lek ten może powodować problemy z płodnością u mężczyzn, w związku z potencjalnymi uszkodzeniami w komórkach spermy (nieprawidłowa liczba chromosomów). Jest to oparte na badaniach laboratoryjnych.


 • Dawkowanie

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


  Zalecane dawkowanie


  Zalecana oraz maksymalna dawka to 8 mg co 12 godzin (tj. 16 mg na dobę). Czas trwania leczenia jest ograniczony do7 kolejnych dni. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania oraz czasu trwania leczenia. Lek ten nie powinien być stosowany w długotrwałym leczeniu.


  Sposób podawania
  Tabletki należy popijać wodą.
  Lek można stosować z pokarmem lub niezależnie od pokarmu.


  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiocolis.
  W razie przypadkowego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Tiocolis należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


  Pominięcie zastosowania leku Tiocolis
  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki


  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


  Skutki uboczne

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


  Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • Wysypka pęcherzykowa
 • Ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności i wymioty


  Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

 • Reakcje alergiczne – pokrzywka, obrzęk Quinckego (obrzęk może być groźny dla życia, gdy zlokalizowany jest w gardle lub krtani)
 • Świąd, rumień, wysypka grudkowo – plamkowa
 • Senność


  Częstość nieznana:

 • Wstrząs anafilaktyczny
 • Drgawki lub nawrót drgawek u pacjentów z padaczką

 • Skład

  Substancją czynną leku jest tiokolchikozyd.
  Jedna tabletka zawiera 8 mg tiokolchikozydu.
  Pozostałe składniki leku to: Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna typ 101, celuloza mikrokrystaliczna typ 102, powidon (typ K30), krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.

  Operating machinery

  Lek zwykle nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


  Jednakże obserwowano pojedyncze przypadki występowania senności, która może być zwiększona w przypadku spożywania napojów alkoholowych oraz leków zawierających alkohol. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, jeśli lek wpływa na jego zdolność prowadzenia pojazdu. Nie należy używać żadnych narzędzi oraz maszyn, jeżeli stosowanie leku wpływa na zdolność ich obsługiwania.


  Producent

  Biofarm Sp. z o.o.
  ul. Wałbrzyska 13
  60-198 Poznań

  Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.