Transtec 35 μg/h, 20 mg, system transdermalny, plaster, 5 sztuk

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
59,19

O produkcie: Transtec 35 μg/h, 20 mg, system transdermalny, plaster, 5 sztuk

100033172

Opis

Nazwa Transtec 35 μg/h
Nazwa międzynarodowa Buprenorphinum
Dawka 20 mg
Postać system transdermalny, plaster
Wielkość opakowania 5 sztuk
Działanie/właściwości
 • działa przeciwbólowo

Transtec 35 μg/h, 20 mg, system transdermalny, plaster, 5 sztuk to lek, którego substancją czynną jest buprenorfina.


Działanie

Co to za lek Transtec?

Transtec jest przeciwbólowym lekiem przeznaczonym do leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu w chorobach nowotworowych i bólu o dużym nasileniu w innych chorobach, jeżeli nie ustępuje on po zastosowaniu nieopioidowych środków przeciwbólowych. Transtec działa przez skórę. Po zastosowaniu systemu transdermalnego substancja czynna (buprenorfina) uwalnia się i wnika przez skórę do krwi. Buprenorfina jest opioidem (silnym środkiem przeciwbólowym), który zmniejsza ból działając na ośrodkowy układ nerwowy (wyspecjalizowane komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i mózgu). Działanie przeciwbólowe utrzymuje się do 4 dób. Transtec nie jest odpowiednim lekiem do leczenia bólu ostrego (krótkotrwałego).


Wskazania

Kiedy stosuje się Transtec?

Transtec jest przeciwbólowym lekiem przeznaczonym do leczenia bólu o średnim i dużym nasileniu w chorobach nowotworowych i bólu o dużym nasileniu w innych chorobach, jeżeli nie ustępuje on po zastosowaniu nieopioidowych środków przeciwbólowych.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Transtec:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na buprenorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • w leczeniu pacjentów uzależnionych od opioidów;
 • w istniejącej lub zagrażającej niewydolności oddechowej;
 • u pacjentów leczonych inhibitorami MAO (leki stosowane w leczeniu depresji) i 2 tygodnie po odstawieniu inhibitorów MAO;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono męczliwość mięśni (myasthenia gravis);
 • jeśli u pacjenta występuje majaczenie alkoholowe (delirium tremens - stan splątania, drżeń spowodowanych odstawieniem alkoholu u osób uzależnionych lub występujący podczas ciągu picia);
 • jeśli pacjentka jest w ciąży;

Nie należy stosować leku Transtec w leczeniu objawów zespołu odstawiennego u osób uzależnionych od leków.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Transtec należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z ostrym zatruciem alkoholem;
 • z napadami drgawek;
 • z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii;
 • we wstrząsie (którego objawem mogą być zimne poty);
 • ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym i bez możliwości zastosowania oddychania wspomaganego;
 • z zaburzeniami oddychania lub stosujących leki mogące hamować ośrodek oddechowy;
 • depresja lub inne choroby, które leczy się za pomocą leków przeciwdepresyjnych.
  Stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Transtec może prowadzić do zespołu serotoninowego, choroby mogącej zagrażać życiu.
 • z zaburzeniami czynności wątroby;
 • nadużywających leki.


Należy zachować także następujące środki ostrożności:

 • U niektórych osób może wystąpić uzależnienie od silnych leków przeciwbólowych np. leku Transtec, szczególnie po długim okresie stosowania. Wtedy mogą wystąpić objawy odstawienne.
 • Gorączka i wysoka temperatura otoczenia mogą zwiększyć przenikanie leku przez skórę a także zakłócać prawidłowe przyleganie systemu transdermalnego do skóry. Dlatego należy unikać narażania się na działanie wysokiej temperatury zewnętrznej (np. sauny, źródeł promieniowania podczerwonego, prześcieradeł elektrycznych, butelek z gorącą wodą) i skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia wysokiej gorączki.


Sportowcy powinni mieć świadomość, że lek Transtec może powodować pozytywny wynik kontrolnych testów antydopingowych.

Zaburzenia oddychania w czasie snu
Lek Transtec zawiera substancję czynną, która należy do grupy opioidów. Opioidy mogą powodować zaburzenia oddychania w czasie snu, na przykład centralny bezdech senny (spłycony oddech lub przerwa w oddychaniu podczas snu) oraz niedotlenienie podczas snu (obniżenie stężenia tlenu we krwi). Ryzyko wystąpienia centralnego bezdechu sennego zależy od dawki opioidów. Lekarz może rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki opioidów w przypadku wystąpienia centralnego bezdechu sennego u pacjenta.

 


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować leku Transtec u osób w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających badań w tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie inhibitorów MAO (leki stosowane w leczeniu depresji), również w ciągu 2 tygodni poprzedzających zastosowanie leku Transtec.

Mogą wystąpić: uczucie senności, choroby, osłabienie lub wolniejsze i słabsze oddychanie. Objawy te mogą ulec nasileniu w razie jednoczesnego stosowania z innymi silnymi lekami przeciwbólowymi (opioidami), niektórymi lekami nasennymi, znieczulającymi i lekami stosowanymi w leczeniu niektórych chorób psychicznych jak leki uspokajające, przeciwdepresyjne, neuroleptyki.

Jednoczesne stosowanie leku Transtec i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub leki pokrewne zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu. W związku z tym jednoczesne stosowanie takich leków należy rozważyć tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia nie są możliwe. Jeżeli jednak lekarz zaleci stosowanie leku Transtec w skojarzeniu z lekami o działaniu uspokajającym, zastosuje ograniczoną dawkę i ograniczony czas jednoczesnego leczenia takimi lekami. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach uspokajających i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania. Pomocne może być poinformowanie znajomych lub krewnych o możliwości wystąpienia wyżej wymienionych objawów. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jednoczesnego stosowania leku Transtec z niektórymi lekami, działanie systemu transdermalnego może ulec nasileniu. Do tych leków należą: niektóre przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze (np. zawierające erytromycynę i ketokonazol) oraz stosowane w leczeniu przeciw wirusowi HIV (np. zawierające rytonawir).

W razie jednoczesnego stosowania leku Transtec z niektórymi lekami, działanie systemu transdermalnego może ulec osłabieniu. Do tych leków należą np. deksametazon, leki przeciwpadaczkowe (np. zawierające karbamazepinę, fenytoinę) oraz leki przeciwgruźlicze (np. ryfampicyna).

Niektóre leki mogą nasilać działania niepożądane leku Transtec, a czasem powodować bardzo ciężkie reakcje. W czasie przyjmowania leku Transtec nie należy bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem przyjmować innych leków, w szczególności: leków przeciwdepresyjnych, takich jak cytalopram, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, duloksetyna, wenlafaksyna, amitryptylina, doksepina lub trimipramina. Leki te mogą wchodzić w interakcje z lekiem Transtec i wywoływać objawy, takie jak mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni warunkujących ruchy gałki ocznej, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, temperatura ciała powyżej 38°C. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Transtec.
Nie ma wystarczającego doświadczenia w zakresie stosowania leku Transtec u kobiet w ciąży.
Stosowanie leku Transtec w okresie ciąży jest przeciwwskazane.
Buprenorfina, substancja czynna leku Transtec, hamuje laktację i przenika do mleka ludzkiego.
Nie należy stosować leku Transtec w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Kiedy zaczynają działać plastry Transtec?

Lek Transtec należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Transtec system transdermalny dostępny jest w 3 rodzajach mocy: Transtec 35 mikrogramów/godzinę, Transtec 52,5 mikrogramów/godzinę i Transtec 70 mikrogramów/godzinę. Wybór odpowiedniej mocy leku Transtec należy do lekarza. Podczas leczenia, w razie potrzeby, lekarz może zmienić moc leku na mniejszą lub większą.

Zalecana dawka leku Transtec to:

Dorośli
Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, jeden system transdermalny Transtec należy umieścić na skórze i zmienić najpóźniej po 4 dobach. Dla wygody można zmieniać go 2 razy w tygodniu w te same dni tygodnia, np. zawsze w poniedziałki rano i czwartki wieczorem. Celem przypomnienia o zmianie systemu transdermalnego, należy zaznaczyć dzień tygodnia na kalendarzu na opakowaniu zewnętrznym. Jeżeli lekarz zaleci zastosować dodatkowo inny lek przeciwbólowy, należy ściśle przestrzegać wskazówek lekarza, aby osiągnąć pełne korzyści ze stosowania leku Transtec.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Transtec u osób w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających badań w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)
U tych pacjentów nie ma konieczności zmiany dawkowania leku Transtec.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania leku Transtec.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
Siła i czas działania leku Transtec mogą ulec zmianie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lekarz podda pacjentów z niewydolnością wątroby dokładnej obserwacji.

Sposób stosowania leku Transtec
Zanim pacjent zastosuje system transdermalny, plaster

 • Należy wybrać obszar skóry płaski, czysty i nieowłosiony w górnej części ciała, najlepiej okolicę podobojczykową klatki piersiowej lub górną część pleców.

Potencjalne miejsca na ciele do zastosowania systemu transdermalnego, plastra: klatka piersiowa lub plecy.

W razie trudności z zastosowaniem systemu transdermalnego należy poprosić o pomoc.

Jeżeli wybrana okolica skóry jest owłosiona, owłosienie należy usunąć nożyczkami. Nie golić!

 • Należy unikać obszarów skóry zaczerwienionych, podrażnionych, z innymi skazami jak np. rozległe blizny.

Wybrany obszar skóry powinien być suchy i czysty. Jeżeli skóra przed zastosowaniem preparatu wymaga oczyszczenia, należy umyć ją chłodną lub letnią wodą. Nie należy w tym celu stosować mydła ani żadnego innego środka myjącego. Po gorącej kąpieli w wannie lub pod prysznicem należy odczekać aż skóra będzie całkowicie sucha i chłodna. Należy unikać stosowania preparatów pielęgnacyjnych (mleczek kosmetycznych, kremów, maści) na obszary skóry, gdzie ma być przyklejony system transdermalny, ponieważ może to pogorszyć jego przyczepność.

Stosowanie systemu transdermalnego

Etap 1:
Każdy pojedynczy system transdermalny znajduje się w saszetce. Przetnij nożyczkami zabezpieczoną przed dzieckiem saszetkę wzdłuż kropkowanej linii. Uważaj, aby nie uszkodzić plastra.
Plaster wyjąć z saszetki.

Etap 2:
Lepka warstwa systemu transdermalnego jest pokryta srebrzystą folią ochronną. Ostrożnie oddzielić połowę folii ochronnej. Należy starać się nie dotknąć lepkiej warstwy systemu transdermalnego.

Etap 3:
Umieścić system transdermalny na wybranym obszarze skóry i usunąć pozostałą folię ochronną. Przykleić system.

Etap 4:
Silnie przycisnąć dłonią i trzymać przez około 30 sekund. Należy upewnić się, że cały system transdermalny przylega do skóry, a szczególnie brzegi.

Noszenie systemu transdermalnego
Pacjent może nosić system transdermalny Transtec do 4 dób. Po prawidłowym przyklejeniu ryzyko odklejenia się systemu transdermalnego jest małe. W trakcie noszenia systemu transdermalnego można kąpać się, brać prysznic i pływać. Nie należy poddawać go nadmiernemu działaniu gorąca z zewnątrz (jak sauna, promieniowanie podczerwone, elektryczne prześcieradła, butelki z gorącą wodą). W przypadku przedwczesnego odklejenia się systemu transdermalnego (bardzo mało prawdopodobne) nie należy używać go powtórnie. Zastosować nowy system transdermalny.

Zmiana systemu transdermalnego

 • Złożyć plaster w połowie lepką stroną do środka.
 • Wyrzucić w miejsce niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

Kolejne plastry przyklejać w różnych miejscach skóry.

Czas stosowania leku Transtec
Lekarz ustali czas stosowania leku Transtec. Nie należy samowolnie przerywać leczenia, ponieważ może powrócić ból i złe samopoczucie. W przypadku wrażenia, że działanie leku Transtec jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Transtec
Mogą wystąpić objawy przedawkowania substancji czynnej leku Transtec - buprenorfiny. Przedawkowanie może nasilić działania niepożądane buprenorfiny jak senność, nudności i wymioty. Źrenice mogą ulec zwężeniu do wielkości główki od szpilki, oddech może stać się wolny i płytki. Może wystąpić zapaść sercowo-naczyniowa. W przypadku uświadomienia sobie, że zastosowano większą dawkę leku Transtec niż zalecana należy natychmiast usunąć system transdermalny i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Transtec
Jeżeli lek Transtec jest stosowany według określonego schematu, lecz zapomniano o jego przyjęciu na czas, należy jak najszybciej zastosować zalecaną dawkę leku Transtec. Może to wiązać się ze zmianą dni tygodnia np. z poniedziałków i czwartków na środy i soboty. Należy zaznaczyć tę zmianę na opakowaniu zewnętrznym plastrów. W razie dużego opóźnienia ból może powrócić. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej leku Transtec w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Transtec.

Przerwanie stosowania leku Transtec
Po odstawieniu lub zakończeniu stosowania leku Transtec zbyt wcześnie, ból może powrócić. Jeżeli powodem odstawienia są nieprzyjemne działania niepożądane leku, przed odstawieniem należy porozumieć się z lekarzem. Lekarz określi, co należy zrobić i oceni możliwość zmiany leczenia. U niektórych osób po odstawieniu długotrwałego leczenia silnymi lekami przeciwbólowymi mogą wystąpić objawy odstawienne. Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych po leku Transtec jest małe. Jeżeli jednak wystąpi pobudzenie, uczucie lęku, nerwowość, dreszcze, nadmierna ruchliwość, trudności z zasypianiem, zaburzenia trawienia, należy poinformować o tych objawach lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Transtec należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 

 


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Transtec może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia obrzęku rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła powodujących trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywki, osłabienia, zażółcenia skóry i oczu (żółtaczka), należy usunąć system transdermalny i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do (oddziału pomocy doraźnej) Izby Przyjęć najbliższego szpitala. Mogą to być objawy bardzo rzadko występującej ciężkiej reakcji alergicznej.

W niektórych przypadkach występują opóźnione odczyny alergiczne z zaznaczonymi cechami zapalenia. W takich przypadkach po skontaktowaniu się z lekarzem lek Transtec należy odstawić.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:
W przypadku wystąpienia niżej wymienionych działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane leku Transtec (mogą wystąpić częściej niż u 1 osoby na 10 osób):

 • nudności
 • rumień, świąd

Częste działania niepożądane leku Transtec (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 10 osób):

 • zawroty, bóle głowy
 • duszność
 • wymioty, zaparcia
 • zmiany skórne (wysypka, zwykle przy powtórnym użyciu), obfite pocenie
 • obrzęki (np. obrzmienie nóg), uczucie zmęczenia

Niezbyt częste działania niepożądane lek Transtec (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 osoby na 100 osób):

 • splątanie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy
 • nadmierne uspokojenie o różnym stopniu nasilenia, od zmęczenia do męczliwości
 • zaburzenia krążenia (jak niedociśnienie tętnicze lub rzadko nawet zapaść naczyniowa)
 • suchość w jamie ustnej
 • osutka
 • znużenie
 • zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu (mniej moczu niż zwykle)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • utrata apetytu
 • objawy psychotyczne (np. omamy, uczucie lęku, koszmary senne), zmniejszenie popędu płciowego
 • trudności w koncentracji, zaburzenia mowy, męczliwość, zaburzenia równowagi, nieprawidłowe odczucia w obrębie skóry (drętwienie, uczucie kłucia lub palenia skóry)
 • zaburzenia widzenia, nieostre widzenie, obrzęk powiek
 • uderzenia gorąca
 • trudności w oddychaniu (zahamowanie oddychania)
 • zgaga

Bardzo rzadkie działania niepożądane: (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężkie odczyny alergiczne
 • uzależnienie, nagłe zmiany nastroju
 • drgania pęczkowe mięśni, nieprawidłowe odczuwanie smaku
 • zwężenie źrenic do wielkości główki od szpilki
 • ból uszu
 • nieprawidłowe gwałtowne oddychanie, czkawka
 • odruchy wymiotne
 • krosty, małe pęcherzyki
 • ból w klatce piersiowej

U niektórych osób po odstawieniu długotrwałego leczenia silnymi lekami przeciwbólowymi mogą wystąpić objawy odstawienne. Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych po leku Transtec jest małe. Jeżeli jednak wystąpi pobudzenie, uczucie lęku, nerwowość, dreszcze, nadmierna ruchliwość, trudności z zasypianiem, zaburzenia trawienia, należy poinformować o tych objawach lekarza.

 


Skład

Substancją czynną leku Transtec jest buprenorfina.
1 system transdermalny, plaster zawiera 20 mg buprenorfiny (Buprenorphinum) i uwalnia około 35 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Powierzchnia systemu transdermalnego zawierająca substancję czynną wynosi 25 cm2.
Pozostałe składniki leku Transtec to: Matryca adhezyjna (zawierająca buprenorfinę): oleinian (Z)-oktadeka-9-en-1-ylu, powidon K90, kwas 4-oksopentanowy, usieciowany poli(kwas akrylowy-ko-akrylan butylu-koakrylan-2-etyloheksylu-ko-octan winylu), w stosunku 5:15:75:5.
Matryca adhezyjna (nie zawierająca buprenorfiny): nieusieciowany poli(kwas akrylowy-ko-akrylan butylu-ko-akrylan-2-etyloheksylu-ko-octan winylu), w stosunku 5:15:75:5. Folia separująca umieszczona między matrycami adhezyjnymi z i bez buprenorfiny: folia z poli(tereftalanu etylenu). Zewnętrzna warstwa pokrywająca: poli(tereftalan etylenu). Osłonka usuwalna pokrywająca powierzchnię matrycy adhezyjnej zawierającej buprenorfinę – (powinna być usunięta bezpośrednio przed zastosowaniem) silikonowana folia z poli(tereftalanu etylenu), jednostronnie aluminiowana.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Transtec może spowodować zawroty głowy, senność, wystąpienie nieostrego lub podwójnego widzenia i wpłynąć niekorzystnie na reakcje pacjenta, pogarszając zdolność uczestniczenia w ruchu ulicznym i obsługiwania maszyn.
Dotyczy to zwłaszcza:

 • początku leczenia;
 • zmiany dawkowania;
 • okresu po odstawieniu innego środka przeciwbólowego i przejścia na lek Transtec;
 • przypadków jednoczesnego stosowania z innymi ośrodkowo (na mózg) działającymi lekami;
 • jednoczesnego picia alkoholu.


W tych przypadkach nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Transtec. Dotyczy to także sytuacji kończenia stosowania leku Transtec. Pacjenci stosujący Transtec nie mogą prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez co najmniej 24 godziny po usunięciu systemu transdermalnego.


Producent

Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
52078 Aachen
Niemcy

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.