AirFluSal Forspiro, (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji, 60 dawek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

86,24

O produkcie: AirFluSal Forspiro, (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji, 60 dawek

100039641

Opis

Nazwa AirFluSal Forspiro
Nazwa międzynarodowa Salmeterolum+ Fluticasoni propionas
Dawka (50 mikrogramów+250 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną,
Postać proszek do inhalacji, podzielony
Wielkość opakowania 60 dawek
Działanie/właściwości

AirFluSal Forspiro, (50 mikrogramów+250 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji, 60 dawek to lek stosowanu w leczeniu astmy oskrzelowej.


Działanie

Jak działa AirFluSal Forspiro?

Lek zawiera dwie substancje czynne:

  • salmeterol: długo działająca substancja rozszerzająca drogi oddechowe,
  • flutykazon: kortykosteroid, który zmniejsza obrzęk i stan zapalny w płucach.

Wskazania

Leczenie astmy oskrzelowej.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania AirFluSal Forspiro?

Nie stosować leku AirFluSal Forspiro
• jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazon lub na substancję pomocniczą leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku AirFluSal Forspiro należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent ma:
- chorobę serca, w tym nieregularną lub przyspieszoną czynność serca
- nadczynność tarczycy
- wysokie ciśnienie tętnicze
- cukrzycę (AirFluSal Forspiro może zwiększyć stężenie cukru we krwi)
- małe stężenie potasu we krwi
- gruźlicę (obecnie lub w przeszłości) lub inne zakażenie płuc

Jeśli pacjent zaczyna niewyraźnie widzieć lub ma inne zaburzenia widzenia, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

AirFluSal Forspiro zapobiega wystąpieniu duszności i świszczącego oddechu. Należy pamiętać, że lek nie działa, gdy duszność lub świsty już u pacjenta wystąpiły.
W razie napadu duszności, konieczne jest zastosowanie leku (takiego jak salbutamol), który szybko rozszerza drogi oddechowe.

Jeśli objawy astmy lub trudności w oddychaniu nasilają się, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. Może się to objawiać:
- świszczącym oddechem
- częstszym uczuciem ucisku w klatce piersiowej
- większym niż zwykle zapotrzebowaniem na szybko działający lek rozszerzający drogi oddechowe.

W takim wypadku należy kontynuować stosowanie leku AirFluSal Forspiro, ale nie zwiększać liczby inhalacji, gdyż stan pacjenta może się pogorszyć, prowadząc do ciężkiej choroby. Należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczne dodatkowe leczenie.


Stosowanie leku u dzieci

Leku AirFluSal Forspiro nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć AirFluSal Forspiro?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym lekach dostępnych bez recepty.
AirFluSal Forspiro i następujące leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:
- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, chorób serca lub innych chorób, zawierające substancję czynną o nazwie zakończonej na „olol” (beta-adrenolityki), takie jak atenolol, propranolol i sotalol
- leki zwalczające zakażenia wirusowe, w tym niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, takie jak rytonawir lub kobicystat
Lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki.
- leki stosowane w leczeniu zakażeń, takie jak ketokonazol, itrakonazol i erytromycyna
- kortykostreoidy podawane doustnie lub we wstrzyknięciu: leki stosowane w leczeniu zapalenia lub zapobiegające odrzuceniu przeszczepu
- leki moczopędne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
- inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol)
- leki zawierające pochodne ksantyny (stosowane często w leczeniu astmy).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz oceni, czy wskazane jest stosowanie leku AirFluSal Forspiro w czasie ciąży.


Dawkowanie

Jak stosować AirFluSal Forspiro?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Astma

Zalecaną dawką dla dorosłych jest: jedna inhalacja dwa razy na dobę.
Lekarz będzie regularnie badał pacjenta pod kątem objawów astmy.

Jeśli objawy astmy udało się opanować lekiem AirFluSal Forspiro stosowaym dwa razy na dobę, lekarz może zmniejszyć jego dawkę do przyjmowania raz na dobę:
- jeden raz wieczorem, jeśli objawy występują u pajenta w nocy
- jeden raz rano, jeśli objawy występują u pajenta w ciągu dnia.

Sposób stosowania 

AirFluSal Forspiro należy stosować codziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza, najlepiej bezpośrednio przed posiłkiem rano i (lub) wieczorem.

Po inhalacji należy wypłukać jamę ustną wodą.

Niewłaściwe lub niezgodne z zaleceniem stosowanie leku AirFluSal Forspiro może spowodować pogorszenie objawów oddechowych. W celu uzyskania optymalnej skuteczności lek należy stosować codziennie, nawet jeśli objawy nie występują.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AirFluSal Forspiro
Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Objawami przedawkowania są:
- zawroty głowy
- ból głowy
- przyspieszona czynność serca
- osłabienie mięśni
- ból stawów
- uczucie roztrzęsienia

W razie stosowania większych dawek przez długi czas, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę, ponieważ większe dawki leku AirFluSal Forspiro mogą spowodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Ważne jest stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki bez zgody lekarza.

Pominięcie zastosowania dawki leku AirFluSal Forspiro
Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę leku należy zastosować o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku AirFluSal Forspiro
Nie należy przerywać stosowania ani nagle zmniejszać dawki leku AirFluSal Forspiro bez zgody lekarza, gdyż może to nasilić zaburzenia oddychania i bardzo rzadko spowodować działania niepożądane, takie jak:
- ból brzucha
- uczucie zmęczenia i utrata apetytu, nudności
- wymioty i biegunka
- zmniejszenie masy ciała
- ból głowy lub senność
- małe stężenie cukru we krwi
- niskie ciśnienie tętnicze krwi i napad drgawek.

Podobne działania niepożądane mogą występować również bardzo rzadko podczas zakażenia lub w sytuacji bardzo silnego stresu (np. wskutek gorączki, urazu, poważnego wypadku lub zabiegu chirurgicznego). W celu zapobieżenia tym objawom lekarz może przepisać pacjentowi dodatkowo kortykosteroidy (np. prednizolon).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy AirFluSal Forspiro ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne: u pacjenta mogą wystąpić nagłe trudności w oddychaniu bezpośrednio po zastosowaniu leku AirFluSal Forspiro. Może wystąpić świszczący oddech i kaszel lub duszność, a także świąd, wysypka (pokrzywka) i obrzęk (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła), również odczucie bardzo szybkiego bicia serca lub omdlewania i oszołomienia (co może prowadzić do upadku lub utraty przytomności). W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów lub jeśli wystąpią one nagle po zastosowaniu leku AirFluSal Forspiro, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Reakcje alergiczne na lek AirFluSal Forspiro występują niezbyt często (mogą
występować rzadziej niż u 1 na 100 osób).

Inne możliwe działania niepożądane:
Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)
- ból głowy (ustępujący zwykle w trakcie leczenia)
- zwiększona liczba przeziębień u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)
- pleśniawki (bolesne, kremowożółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, a także ból języka, chrypka i podrażnienie gardła.

Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i natychmiastowe wyplucie jej i (lub) mycie zębów bezpośrednio po każdej inhalacji. Lekarz może przepisać lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek.
- ból, obrzęk stawów i ból mięśni
- kurcze mięśni

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) notowano następujące działania niepożądane:
- zapalenie płuc (zakażenie płuc)

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z następujących objawów wystąpi podczas stosowania leku AirFluSal Forspiro; mogą to być objawy zakażenia płuc:
- zwiększenie wytwarzania śluzu
- zmiana koloru śluzu
- gorączka
- dreszcze
- nasilenie kaszlu
- nasilone trudności w oddychaniu
- powstawanie siniaków i złamania pourazowe
- zapalenie zatok
- małe stężenie potasu we krwi (które może powodować nierówne bicie serca, osłabienie i (lub)
kurcze mięśni)

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)
- bardzo szybka czynność serca (tachykardia)
- uczucie roztrzęsienia i szybkiej lub nierównej czynności serca (kołatanie serca)
Są to zwykle niegroźne objawy, ustępujące w trakcie leczenia.
- uczucie smutku (występuje głównie u dzieci)
- zwiększone steżenie cukru we krwi
U pacjentów z cukrzycą może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi
i ewentualne dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego.
· zaburzenia snu
· ból w klatce piersiowej
· zmętnienie soczewki (zaćma)
· wysypka alergiczna

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
· trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, który nasila się bezpośrednio po zastosowaniu leku AirFluSal Forspiro

Należy przerwać stosowanie leku AirFluSal Forspiro i natychmiast poinformować lekarza.

W celu ułatwienia oddychania należy zastosować szybko działający lek rozszerzający oskrzela w inhalacji.
- nieprawidłowe wytwarzanie niektórych hormonów, zwłaszcza jeśli lek stosowany jest w dużych dawkach przez długi czas

Objawami są:
- spowolnienie wzrastania dzieci i młodzieży
- rozrzedzenie tkanki kostnej
- zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra)
- zwiększnie masy ciała
- zaokrąglona (“księżycowata”) twarz (zespół Cushinga).

Lekarz będzie systematycznie sprawdzał, czy u pacjenta nie występuje którekolwiek z opisanych działań niepożądanych i upewni się, że pacjent stosuje najmniejszą możliwą dawkę leku.
· zmiany zachowania, takie jak niezwykłe pobudzenie i drażliwość
Takie objawy występują głównie u dzieci.
· nieregularne bicie serca lub dodatkowe skurcze serca.
Należy powiedzieć o tym lekarzowi, ale nie przerywać stosowania leku AirFluSal Forspiro bez zalecenia.
· Zakażenie grzybicze przełyku, które może być przyczyną trudności w połykaniu.

Częstość nieznana, ale również mogą wystąpić:
· depresja lub agresja
Takie objawy występują głównie u dzieci.
· niewyraźne widzenie


Skład

Substancjami czynnymi leku są salmeterol i flutykazonu propionian. Każda dawka odmierzona zawiera 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 250 mikrogramów flutykazonu propionianu. Odpowiada to dawce dostarczonej zawierającej 45 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 233 mikrogramy flutykazonu propionianu.

Pozostały składnik to laktoza jednowodna.


Producent

Aeropharm GmbH
Francois-Mitterrand-Allee 1
07407 Rudolstadt, Niemcy


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.