Altabactin, maść, 5 g

Dostępny
11,49

O produkcie: Altabactin, maść, 5 g

100010569

Opis

Nazwa Altabactin
Nazwa międzynarodowa Bacitracinum, Neomycinum
Dawka 250 j.m. + 5 mg
Postać Maść
Wielkość opakowania 5 g
Działanie/właściwości
 • Przeciwbakteryjnie.

Altabactin, maść, 5 g to maść do stosowania miejscowego na skórę.


Działanie

Jak działa Altabactin?

Lek zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym - bacytracynę i neomycynę. Dzięki skojarzonej reakcji tych substancji lek ma szeroki zakres działania. Bacytracyna zabija przede wszystkim bakterie Gram-dodatnie, a neomycyna zarówno bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne.
Altabactin nie działa na grzyby i wirusy.


Wskazania

Kiedy stosować Altabactin?

Altabactin jest wskazany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażenie niewielkich ran, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń).


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania maści Altabactin?

 • Jeśli pacjent jest uczulony na bacytracynę, neomycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry oraz długotrwale, ze względu na ryzyko toksycznego działania leku na nerki i słuch, z utratą słuchu włącznie;
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej uszkodzenie narządu słuchu (przedsionka lub ślimaka);
 • jeśli pacjent ma przedziurawioną błonę bębenkową (perforacja), nie należy stosować maści do ucha zewnętrznego;
 • do oczu i na błony śluzowe;
 • na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe;
 • ciężkie oparzenia;
 • duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli którakolwiek z poniższych informacji budzi wątpliwości.
 • Jeśli w trakcie stosowania leku Altabactin wystąpi reakcja uczuleniowa lub wtórne zakażenie, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.
 • Pacjenci uczuleni na którykolwiek lek z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (takich jak streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) mogą być również uczuleni na lek Altabactin.
 • Jeśli wystąpią działania niepożądane, zwłaszcza podrażnienie w miejscu nałożenia leku lub pacjent stwierdzi brak poprawy, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
 • Lek można stosować tylko na małej powierzchni skóry lub ran. Nie należy stosować leku w dużych dawkach, gdyż substancje czynne leku wchłonięte do krwi mogą spowodować uszkodzenie nerek i słuchu.
 • Jeśli pacjent ma choroby narządu słuchu lub zaburzenia słuchu, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
 • W razie jednoczesnego stosowania innych leków mogących uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.
 • Podczas stosowania leku może wystąpić nadkażenie opornymi na lek drobnoustrojami (zwłaszcza grzybami), dlatego w razie nasilenia się objawów choroby należy zwrócić się do lekarza.
 • Należy unikać przebywania na słońcu oraz opalania się (w tym także w solarium) podczas stosowania leku, ponieważ może on powodować uczulenie na światło słoneczne i reakcje fototoksyczne.

Stosowanie leku u dzieci

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli:
1) pacjent ma otrzymać leki do znieczulenia ogólnego;
2) pacjent stosuje:
- inne antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych);
- leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu);
- opioidowe leki przeciwbólowe;
- leki zwiotczające mięśnie.
Nie stosować leku jednocześnie z:
- lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, jak silnie działające leki moczopędne, np. furosemid, kwas etakrynowy;
- lekami mogącymi uszkadzać nerki, jak cefalosporyny lub antybiotyki aminoglikozydowe.
W razie wątpliwości, czy pacjent przyjmuje wyżej wymienione leki, należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć maści Altabactin?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli

 • pacjent ma otrzymać leki do znieczulenia ogólnego lub stosuje;
 • inne antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych);
 • leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu);
 • opioidowe leki przeciwbólowe;
 • leki zwiotczające mięśnie.

Nie stosować leku jednocześnie z:

 • lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, jak silnie działające leki moczopędne, np. furosemid, kwas etakrynowy;
 • lekami mogącymi uszkadzać nerki, jak cefalosporyny lub antybiotyki aminoglikozydowe.
  W razie wątpliwości, czy pacjent przyjmuje wyżej wymienione leki, należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Ciąża

Czy stosowanie maści Altabactin w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Jak dawkować maść Altabactin?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosować od 2 do 3 razy na dobę.
Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze. W razie potrzeby można przykryć opatrunkiem.

Jak długo stosować maść Altabactin?

Nie stosować dłużej niż 7 dni.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Nie należy stosować więcej niż 1 g neomycyny na dobę (co odpowiada 200 g leku Altabactin).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Altabactin lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Altabactin stosowany w dużych dawkach na duże powierzchnie skóry, rany lub na uszkodzoną skórę może działać toksycznie na nerki, narząd słuchu i na układ nerwowy.

Pominięcie zastosowania leku 
Należy kontynuować stosowanie leku bez zwiększania następnej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie maści Altabactin?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bacytracyna z neomycyną stosowane zewnętrznie na skórę i błonę śluzową są na ogół dobrze tolerowane.

 • Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
  reakcje alergiczne, głównie w postaci kontaktowego zapalenia skóry; u 50% osób uczulonych na neomycynę występuje uczulenie na inne antybiotyki aminoglikozydowe.
 • Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
  reakcje uczuleniowe, takie jak rumień (czerwono-sine plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami), nadmierna suchość i łuszczenie skóry, wysypka skórna i świąd; szkodliwe działanie na 4 zmiana n IU nerki, narząd słuchu lub układ nerwowy (uszkodzenie nerwu przedsionkowego, blokada nerwowo-mięśniowa).

Reakcje alergiczne mogą być przyczyną rozszerzania się zmian chorobowych lub braku wyników leczenia lekiem.
Istnieje ryzyko uczulenia na światło lub reakcji fototoksycznych w przypadku przebywania na słońcu lub opalania się w solarium (promieniowanie UV).


Skład

Substancjami czynnymi są: bacytracyna i neomycyna. 1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny i 5 mg neomycyny.Pozostałe składniki to: lanolina i parafina ciekła.

Producent

Sandoz

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.