Aspicam Bio, 7,5 mg, 30 tabletek

Wielkość opakowania - tabletki
Dostępny
22,19

O produkcie: Aspicam Bio, 7,5 mg, 30 tabletek

100016119

Opis

Aspicam Bio 7,5 mg - lek Aspicam Bio zawiera substancję meloksykam, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania przeciwzapalnego meloksykamu polega na preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1.

Działanie

 

Wskazania

Jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.


Stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak:

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.


  Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


 • Przeciwwskazania

  Kiedy nie stosować leku Aspicam Bio:
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • U pacjentki w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
 • Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 15 lat.
 • Jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
 • Jeśli u pacjenta po zażyciu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) pojawił się którykolwiek z poniższych objawów: świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma), niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa), wysypka skórna (pokrzywka), nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy).
 • Jeśli u pacjenta po wcześniejszej terapii NLPZ wystąpiły: krwawienia z żołądka lub jelit, perforacja żołądka lub jelit.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka lub jelit.
 • Jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub jelit lub krwawienie (choroba wrzodowa lub krwawienia występujące co najmniej dwa razy).
 • Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • U pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek. Jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych).
 • Jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia.
 • Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.
 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów w związku z tym, że produkt zawiera laktozę.

 • Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania Aspicam Bio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.


  Przyjmowanie takich leków, jak Aspicam Bio może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.


  W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń, należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Na przykład, gdy pacjent:

 • ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),
 • ma podwyższone stężenie cukru we krwi (cukrzyca),
 • ma zwiększone stężenie cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia),
 • pali tytoń.


  W przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku Aspicam Bio po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia tkanek miękkich (uszkodzenia błony śluzowej) lub jakichkolwiek innych objawów alergii i skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Aspicam Bio natychmiast po zauważeniu krwawienia (powodującego smołowate stolce) lub w przypadku owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego bóle brzucha).


  Lek Aspicam Bio nie jest zalecany w leczeniu ostrych napadów bólu.


  Lek Aspicam Bio może maskować objawy zakażenia (np. gorączkę). Jeśli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie, powinien skontaktować się z lekarzem.


  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o radę przed zastosowaniem leku Aspicam Bio, jeśli pacjent:

 • w przeszłości miał zapalenie przełyku, zapalenie żołądka lub jakikolwiek inny stan zapalny układu pokarmowego, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna
 • ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),
 • jest w podeszłym wieku,
 • choruje na serce, wątrobę lub nerki
 • choruje na serce, wątrobę lub nerki
 • ma zmniejszoną objętość krwi krążącej (hipowolemia), na przykład w wyniku dużej utraty krwi lub poparzenia, zabiegu chirurgicznego lub małej ilości przyjmowanych płynów,
 • ma nietolerancję niektórych cukrów, zdiagnozowaną przez lekarza (wiąże się to z zawartością laktozy w leku),
 • ma wysokie stężenie potasu we krwi, zdiagnozowane wcześniej przez lekarza.


  W powyższych przypadkach lekarz będzie monitorował postępy w leczeniu.


 • Stosowanie leku u dzieci

  Leku Aspicam Bio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

  Przyjmowanie innych leków

  W związku z tym, że lek Aspicam Bio może mieć wpływ na inne stosowane leki, jak również inne leki mogą wywierać wpływ na lek Aspicam Bio, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


  Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, należy zawsze powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie:

 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
 • leki przeciwzakrzepowe,
 • leki, które rozpuszczają zakrzepy krwi (leki trombolityczne),
 • leki stosowane w chorobach serca oraz nerek,
 • kortykosteroidy (np. stosowane w stanach zapalnych lub w leczeniu reakcji alergicznych),
 • cyklosporyna – stosowana po przeszczepieniu narządów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego,
 • leki moczopędne; jeśli pacjent przyjmuje takie leki, lekarz może kontrolować czynność jego nerek,
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (np. leki beta-adrenolityczne),
 • lit – stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – stosowane w leczeniu depresji,
 • metotreksat – stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkiej niekontrolowanej choroby skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • cholestyramina – stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,
 • jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną antykoncepcję, powszechnie znaną jako spirala.


  W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Aspicam Bio, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


 • Ciąża

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


  Ciąża
  Nie należy stosować leku Aspicam Bio w okresie ciąży.Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno stosować leku Aspicam Bio, ponieważ może mieć poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza na układ krążenia i układ oddechowy oraz nerki, nawet tylko po jednokrotnym zastosowaniu.


  Karmienie piersią
  Lek Aspicam Bio nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią.


  Wpływ na płodność
  Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Aspicam Bio.


  Dawkowanie

  Lek należy stosować doustnie. Przed pierwszym zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.


  Zalecana dawka to 1 (jedna) tabletka na dobę. Lek Aspicam Bio może być stosowany jako kontynuacja terapii po uprzedniej wizycie u lekarza.


  Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.


  Lek Aspicam Bio należy przyjmować razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem.


  Skutki uboczne

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


  Jeśli wystąpi którakolwiek z niżej opisanych reakcji, należy przerwać stosowanie leku Aspicam Bio i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.


  Jakiekolwiek reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą objawiać się w następujący sposób:

 • reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, mogące mieć ciężki przebieg (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień wielopostaciowy; rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry, powodującą plamy, czerwone lub fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze; może również występować na ustach, oczach i innych wilgotnych częściach ciała;
 • obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk w okolicy oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęki kończyn dolnych);
 • duszność lub napad astmy;
 • zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak: akie objawy, jak: zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka), ból brzucha, utrata apetytu.


  Jakiekolwiek objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności: krwawienia (powodującego smołowate stolce), owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha).


  Krwawienie z przewodu pokarmowego, powstawanie wrzodów lub perforacja przewodu pokarmowego może mieć czasem ciężki przebieg i potencjalnie może być śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.


  Jeśli u pacjenta wcześniej występowały jakiekolwiek zaburzenia ze strony układu pokarmowego z powodu długotrwałego stosowania NLPZ, pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza, jeśli jest w podeszłym wieku. Lekarz może monitorować jednocześnie postępy w leczeniu.


  Jeśli stosowanie leku Aspicam Bio wywołuje zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


  Ogólne działania niepożądane wynikające ze stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)


  Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka niedrożności tętnic (zakrzepy tętnic), np. zawał serca lub udar mózgu, szczególnie po zastosowaniu leku w dużych dawkach i leczenia długotrwałego.


  W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.


  Najczęściej obserwowane objawy niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (zaburzenia żołądka i jelit):

 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
 • perforacja ściany jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego (czasami śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku).


  Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu NLPZ:

 • nudności (mdłości) i wymioty,
 • luźne stolce (biegunka),
 • wzdęcia z oddawaniem gazów,
 • zaparcia
 • niestrawność (dyspepsja),
 • ból brzucha,
 • krwawe wymioty,
 • wrzodziejące zapalenie jamy ustnej,
 • zaostrzenie zapalenia jelita grubego, zaostrzenie zapalenia jelita grubego,
 • zaostrzone zapalenie przewodu pokarmowego (zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna).
  Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka.


  Działania niepożądane meloksykamu – substancji czynnej leku Aspicam Bio


  Bardzo częste: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

 • niestrawność (dyspepsja),
 • nudności (mdłości) i wymioty,
 • ból brzucha,
 • zaparcia,
 • wzdęcia,
 • luźne stolce,
 • biegunka.


  Częste: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

 • bóle głowy.


  Niezbyt częste: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

 • zawroty głowy (uczucie pustki w głowie),
 • zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego),
 • senność (ospałość),
 • niedokrwistość (zmniejszenie stężenia czerwonego barwnika krwi - hemoglobiny),
 • wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze),
 • zaczerwienienie twarzy (tymczasowe zaczerwienienie twarzy i szyi),
 • zatrzymanie sodu i wody,
 • zwiększone stężenie potasu (hiperkaliemia); może to prowadzić do wystąpienia objawów takich jak: zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca (kiedy pacjent czuje bicie serca bardziej niż zwykle), osłabienie mięśni;
 • odbijanie,
 • zapalenie żołądka,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • natychmiastowe reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość),
 • świąd,
 • wysypka skórna,
 • obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów, w tym obrzęk kostek lub nóg (obrzęki kończyn dolnych),
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy),
 • chwilowe zaburzenia wyników testów czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych - aminotransferaz lub zwiększenie stężenia barwnika żółci - bilirubiny); lekarz może wykryć te zmiany za pomocą badania krwi,
 • zaburzenia wyników badań laboratoryjnych czynności nerek (np. zwiększone stężenie kreatyniny lub mocznika).


  Rzadkie: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

 • zaburzenia nastroju,
 • koszmary senne,
 • zaburzenia morfologii krwi, w tym: nieprawidłowy rozmaz krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukocytopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), te działania niepożądane mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia i objawów takich jak siniaki lub krwawienia z nosa;
 • dzwonienie w uszach (szumy uszne),
 • uczucie bicia serca (kołatanie serca),
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
 • zapalenie przełyku,
 • pojawienie się napadów astmy (u osób uczulonych na aspirynę lub inne NLPZ),
 • powstawanie pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),
 • pokrzywka,
 • zaburzenia widzenia, w tym: niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek (zapalenie gałki ocznej lub powiek);
 • zapalenie jelita grubego.


  Bardzo rzadkie: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

 • skórne reakcje pęcherzowe i rumień wielopostaciowy,
 • zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak: zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka), ból brzucha, ból brzucha,
 • ból brzucha,
 • perforacja ściany jelita.


  Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • stan splątania,
 • dezorientacja,
 • skrócenie oddechu i reakcje skórne (anafilaktyczne lub anafilaktoidalne), wysypki spowodowane narażeniem na działanie promieni słonecznych (reakcje nadwrażliwości na światło),
 • niewydolność serca odnotowana w związku z leczeniem NLPZ,
 • całkowita utrata określonych rodzajów białych krwinek (agranulocytoza), zwłaszcza u pacjentów, którzy stosują meloksykam wraz z innymi lekami, które mogą hamować czynność szpiku kostnego lub niszczyć go (leki mielotoksyczne). Może to spowodować: całkowita utrata określonych rodzajów białych krwinek (agranulocytoza), zwłaszcza u pacjentów, którzy stosują meloksykam wraz z innymi lekami, które mogą hamować czynność szpiku kostnego lub niszczyć go (leki mielotoksyczne). Może to spowodować: nagłą gorączkę, ból gardła, zakażenia.


  Działania niepożądane powodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ale jeszcze nieodnotowane po zastosowaniu meloksykamu:

 • ostra niewydolność nerek w wyniku zmian w strukturze nerek: bardzo rzadko przypadki zapalenia nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), obumarcie niektórych komórek w obrębie nerek (ostra martwica kłębuszków lub brodawek nerkowych), występowanie białka w moczu (zespół nerczycowy z białkomoczem).

 • Skład

  Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian.

  Producent

  Biofarm Sp. z o.o.
  ul. Wałbrzyska 13
  60-198 Poznań

  Typ produktu

  Lek bez recepty

  Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.