Contrahist Allergy 5 mg, 10 tabletek powlekanych

Dostępny
8,99

O produkcie: Contrahist Allergy 5 mg, 10 tabletek powlekanych

100001365

Opis

Nazwa Contrahist Allergy
Nazwa międzynarodowa Levocetirizini dihydrochloridum
Dawka 5 mg
Postać tabletki powlekane
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeciwalergicznie

Contrahist Allergy 5 mg, 10 tabletek powlekanych zawiera substancję czynną lewocetyryzyny dichlorowodorek.


Działanie

Jak działa Contrahist Allergy?

Contrahist Allergy jest lekiem przeciwalergicznym.


Wskazania

Kiedy brać Contrahist Allergy?

Lek ten jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat w leczeniu objawów związanych z:
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa),
- przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

Jak długo można stosować Contrahist Allergy?

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Contrahist Allergy:
- jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),
- jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Contrahist Allergy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku; może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki. Dawkę leku ustali lekarz.

Jeżeli pacjent może mieć trudności z oddawaniem moczu (np. w związku z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub w przypadku powiększonego gruczołu krokowego), należy poradzić się lekarza.

Lek ten może powodować nasilenie napadów padaczkowych, z tego względu należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek.

Lek ten może zmieniać wyniki skórnych testów alergicznych. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy pacjent powinien przerwać stosowanie leku Contrahist Allergy na kilka dni przed wykonaniem testów.


Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się podawania tabletek powlekanych Contrahist Allergy dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


Ciąża

Czy stosowanie Contrahist Allergy w ciąży jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany jedynie u osób z rozpoznanym przez lekarza alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub rozpoznaną przewlekłą pokrzywką idiopatyczną i według określonych przez niego zasad.

Zalecana dawka leku u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych to 1 tabletka powlekana (5 mg) na dobę.

Zaleca się przyjmowanie pojedynczej dawki raz na dobę.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Contrahist Allergy

Lek wyłącznie do stosowania doustnego.
Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Jak długo należy przyjmować lek Contrahist Allergy?
Okres leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i nasilenia objawów choroby i jest ustalany przez lekarza.

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Jeśli po upływie 3 dni od rozpoczęcia leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek i wątroby
U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. U dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała. Dawkę leku ustala lekarz.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Contrahist Allergy (patrz punkt ,,Kiedy nie stosować leku Contrahist Allergy’’).

Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. U dzieci, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności nerek dawkę należy także dostosować do masy ciała. W takich przypadkach dawkę leku powinien ustalić lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, jeżeli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się podawania tabletek dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku u dorosłych może wystąpić senność. U dzieci początkowo może występować pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Contrahist Allergy

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować zalecaną dawkę.

Przerwanie stosowania leku 
Przerwanie stosowania leku nie powinno wywołać szkodliwego działania.

Objawy choroby mogą stopniowo powracać, ale ich nasilenie nie powinno być większe niż przed rozpoczęciem przyjmowania leku Contrahist Allergy.

W rzadkich przypadkach, może jednak wystąpić świąd (intensywne swędzenie) po przerwaniu stosowania leku, nawet jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem leczenia. Objawy te mogą ustąpić samoistnie. W niektórych przypadkach objawy te mogą być intensywne i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy te powinny ustąpić po wznowieniu leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku i powiedzieć o tym lekarzowi.
Do objawów reakcji nadwrażliwości należą: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech), pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.
Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale częściej niż u 1 na 100 osób) zgłaszano występowanie działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie, senność, ospałość.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób) obserwowano działania niepożądane, takie jak uczucie wyczerpania i bóle brzucha.
Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych) zgłaszano również inne działania niepożądane, takie jak: kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku (zmienione odczuwanie smaku), uczucie wirowania lub kołysania, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny ruch gałek ocznych), bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, obrzęki, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, bóle stawów, pobudzenie lub zachowanie agresywne, omamy, depresja, bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem, koszmary senne, zapalenie wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby, zwiększenie apetytu, nudności, wymioty i biegunka, świąd (intensywne swędzenie) po przerwaniu stosowania leku.


Skład

- Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku, co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.


Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.