Contrahist Allergy 5 mg, 10 tabletek powlekanych

Dostępny
9,07

O produkcie

100001365

Substancją czynną leku Contrahist Allergy jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.
Contrahist Allergy jest lekiem przeciwalergicznym.

Wskazania

Lek Contrahist Allergy jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat w
leczeniu objawów związanych z:
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem
błony śluzowej nosa),
- przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Contrahist Allergy:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, lek
przeciwalergiczny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Contrahist Allergy,
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek
z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),
- jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp)
lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, należy poradzić się lekarza przed
zastosowaniem leku; może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki. Dawkę leku ustali lekarz.
Jeżeli pacjent może mieć trudności z oddawaniem moczu (np. w związku z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego lub w przypadku powiększonego gruczołu krokowego), należy poradzić się lekarza.
Contrahist Allergy może zmieniać wyniki skórnych testów alergicznych. Jeśli lekarz zleci wykonanie
takich testów, należy przerwać stosowanie leku Contrahist Allergy na 3 dni przed ich wykonaniem.

Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się podawania tabletek powlekanych Contrahist Allergy dzieciom w wieku poniżej 6 lat,
ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Jeśli po upływie 3 dni od rozpoczęcia leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej
należy skonsultować się z lekarzem.
Zalecana dawka leku u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to 1 tabletka (5 mg) na dobę.
U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku
w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.
Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle
zalecaną dawkę leku.
U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności
nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby
nerek. U dzieci, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia
czynności nerek dawkę należy także dostosować do masy ciała. W takich przypadkach dawkę leku
powinien ustalić lekarz.
Nie zaleca się podawania tabletek Contrahist Allergy dzieciom w wieku poniżej 6 lat.
Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z posiłkiem lub
niezależnie od posiłku.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku zauważenia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie
leku Contrahist Allergy i powiedzieć o tym lekarzowi.
Do objawów reakcji nadwrażliwości należą: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w
oddychaniu lub przełykaniu oraz pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nagły spadek ciśnienia
tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.
Często (występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów) zgłaszano występowanie
działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie i senność,
przeważnie o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów) obserwowano
działania niepożądane, takie jak uczucie wyczerpania i bóle brzucha.

Skład

- Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera
5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku, co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu
stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Producent

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Dystrybutor

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.