Dolomit Vis -lek wydawany bez recepty, 100 tabletek

Dostępny
21,37

O produkcie

100001656

Dolomit jest naturalnym minerałem stosowanym leczniczo w celu wyrównania gospodarki wapniowo-magnezowej organizmu w stanach hipokalcemii
i hipomagnezemii oraz profilaktycznie dla zapobiegania i powstawania niedoborów wapnia i magnezu.

Wskazania

Profilaktycznie leki zawierające magnez i wapń stosuje się w stanach zmęczenia fizycznego i
psychicznego, wzmożonej drażliwości, sytuacjach stresowych, zaburzeniach snu, bólach mięśni, przy
dłuższym wysiłku fizycznym, w okresach szybkiego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży
i laktacji. Ponadto w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach i złamaniach kości. U kobiet
w okresie menopauzy, w zapobieganiu demineralizacji kości oraz wspomagająco w kompleksowym
leczeniu osteoporozy.

Przeciwwskazania

Nie należy zażywać leku DOLOMIT VIS jeżeli istnieje nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia (podwyższenie stężenia wapnia we krwi),
hipermagnezemia (nadmiar magnezu), blok przedsionkowo-komorowy, miastenia
(autoimmunologiczna choroba nerwowo—mięśniowa), bezmocz, choroby nerek z zaburzeniami
filtracji oraz znaczne obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Nie stosować w
skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz glikozydami naparstnicy.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Przeciwwskazaniem do podawania produktu leczniczego są rozwijające się nowotwory złośliwe,
ponieważ magnez mógłby pobudzić ich wzrost.

Stosowanie leku u dzieci

Preparat można stosować u dzieci powyżej 12 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Ze względu na zmniejszone wchłanianie zarówno wapnia i magnezu jak i poniższych leków, leku
DOLOMIT VIS nie należy podawać jednocześnie z fosforanami, związkami żelaza, fluorochinolonami,
tetracyklinami oraz doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi warfaryny (wskazana jest
3-godzinna przerwa między podaniem obu leków).
Leki moczopędne (furosemid, kwas etakrynowy) zwiększają wydalanie magnezu z moczem.
Sole wapnia podawane dożylnie osłabiają działanie magnezu.
Moczopędne leki tiazydowe (np. hydrochlorotiazyd) zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia i
stwarzają ryzyko hiperkalcemii. Duże dawki wapnia w skojarzeniu z witaminą D mogą osłabić
działanie werapamilu i innych antagonistów wapnia.
Duże dawki wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi nasilają ich działanie i mogą
prowadzić do zaburzeń rytmu serca

Ciąża

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
- profilaktycznie 1 tabletka na dobę;
- leczniczo w stanach niedoboru wapnia i magnezu 1 do 3 tabletek na dobę, zależnie od wielkości
niedoboru. Lek stosować po posiłku, popijając wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Działania niepożądane wymieniono poniżej, według klasyfikacji układów i narządów MedDra, a w
każdej grupie - według częstości występowania, od najczęstszych do najrzadziej występujących:
- bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;
- często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów ;
- niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;
- rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;
- bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
- częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Zaburzenia żołądka i jelit
Nudności, wymioty, luźne stolce - częstość nieznana (nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Przy dłuższym stosowaniu mogą wystąpić objawy senności stolce - częstość nieznana (nie może być
określona na podstawie dostępnych danych).

Skład

1 tabletka (500 mg dolomitu) zawiera: magnezu węglan i wapnia węglan, (co odpowiada 64 mg jonów
magnezu i 108 mg jonów wapnia) oraz substancje pomocnicze: talk, laktozę jednowodną, skrobię
ziemniaczaną, magnezu stearynian, żelatynę.

Producent

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "VOS" Spółka z o.o.

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.