Maska ochronna na twarz FFP2 Dr.Max, 1 sztuka

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

4,99

O produkcie: Maska ochronna na twarz FFP2 Dr.Max, 1 sztuka

100037176

Opis

Maska ochronna na twarz FFP2.


Właściwości

Maseczka składa się z 4 warstw, zawiera dwie warstwy z włókniny (warstwy zewnętrzne) i dwie środkowe warstwy z włókniny filtrującej typu melt-blown oraz z bawełny formowanej gorącym powietrzem (hot air cotton). 


Jak stosować

Należy sprawdzić przed użyciem:
• Termin ważności produktu, aby upewnić się, że produkt nie przekroczył daty ważności. Jeśli minęła jego data ważności, produkt należy natychmiast zutylizować.
• Czy opakowanie jest nieuszkodzone. Maska z wyglądu nie powinna być uszkodzona, jeśli jest uszkodzona, nie należy jej używać.
• Czy pętle na uszy są dobrze przymocowane, jeżeli nie - maski nie należy używać.

1. Chwyć pętle uszne obiema rękami tak, aby klips nosowy znajdował się przy końcach palców, a oznaczenia były skierowane na zewnątrz.
2. Umieść maskę pod brodą i zakryj usta oraz nos, a klips nosowy umieść na nasadzie nosa. Załóż pętle uszne na uszy.
3. Umieść opuszki palców obu dłoni na klipsie nosowym. Obiema rękami nadaj przestrzeni nosowej pożądany kształt, przyciskając palcami klips nosowy w kierunku twarzy i przesuwając jednocześnie opuszki palców wzdłuż klipsa nosowego.
4. Wykonaj kontrolę szczelności. Połóż obie dłonie na masce i wykonaj gwałtowny wydech. Należy uważać, aby nie przesunąć maski. Jeżeli powietrze ulatnia się w okolicy nosa, należy dopasować część nosową w sposób opisany w punkcie 3. Jeżeli powietrze ulatnia się w okolicach krawędzi, należy przesunąć maskę i pętle uszne tak, aby były lepiej dopasowane. Ponownie sprawdzić szczelność i powtarzać tę procedurę do
momentu uzyskania prawidłowej szczelności maski.


Przeznaczenie

Skuteczne filtrowanie cząsteczek stałych i ciekłych unoszących się w powietrzu, ze skutecznością filtracji ponad 94%.


Ostrzeżenia

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją. Nie należy używać maski, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie jest przeznaczona do użytku
medycznego. Skutecznie filtruje ponad 94 % cząstek stałych i płynnych. Przechowywać w temperaturze od −20 °C do 60 °C i przy maksymalnej wilgotności 80 %. Przed każdym użyciem maseczki należy się upewnić, że jest w dobrym stanie. Należy sprawdzić czy wszystkie części maseczki są nieuszkodzone, w tym pętle nauszne i klips nosowy. Włosy na twarzy lub brodzie oraz pewne cechy budowy twarzy mogą zmniejszać skuteczność maseczki. Produkt ten nie eliminuje ryzyka przeniesienia choroby lub zakażenia. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i ograniczeń dotyczących użytkowania tego produktu może zmniejszyć skuteczność maski i doprowadzić do choroby lub śmierci. Użytkownik nie powinien używać maseczki i wchodzić na teren skażony, jeżeli nie można uzyskać prawidłowego dopasowania maseczki. Ten produkt nie dostarcza tlenu. Stosować tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach, zawierających odpowiednią ilość tlenu. Nie należy używać tej maseczki, jeżeli stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5%. W przypadku trudności z oddychaniem, zawrotów głowy lub innych dolegliwości należy natychmiast opuścić skażony obszar.
Nigdy nie należy w żaden sposób zmieniać lub modyfikować maseczki. Tylko do jednorazowego użytku. Maseczka nie może być używana więcej niż jeden raz, nigdy nie wolno jej myć ani dezynfekować. Zużytą maseczkę po jednokrotnym użyciu należy zutylizować. Nigdy nie należy nadużywać lub niewłaściwie używać maski. Nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem. Siły zewnętrzne działające na klips nosowy maseczki mogą spowodować uszkodzenie użytkownika. W przypadku trudności w oddychaniu, uszkodzenia maseczki lub nieprawidłowego
przylegania do twarzy, maseczkę należy natychmiast wymienić.


Dystrybutor

Dr. Max Sp. z o. o.,
ul. Krzemieniecka 60a, 54-613
Wrocław, Polska


Producent

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Republika Czeska


Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"Maska ochronna na twarz FFP2.","tag":"none"}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.