Ferrum Lek, 0,1 g Fe(III), 30 tabletek do żucia

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
25,98

O produkcie: Ferrum Lek, 0,1 g Fe(III), 30 tabletek do żucia

100039271

Opis

Nazwa Ferrum Lek
Nazwa międzynarodowa Ferri hydroxidum polymaltosum
Dawka 100 mg
Postać tabletki do rozgryzania i żucia
Wielkość opakowania 30 sztuk
Działanie/właściwości

Ferrum Lek, 0,1 g Fe(III), 30 tabletek do żucia zawiera żelazo w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimerem węglowodanowym, polimaltozą. 


Działanie

Jak działa Ferrum Lek?

Ferrum Lek zawierają żelazo w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimerem węglowodanowym, polimaltozą. Polimaltoza chroni przewód pokarmowy pacjenta przed szkodliwym działaniem żelaza. Hamuje również oddziaływanie pokarmu na żelazo. Struktura kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą jest zbliżona do struktury naturalnie występującego białka magazynującego żelazo w organizmie, ferrytyny. Dzięki temu podobieństwu żelazo przenika do krwi w wyniku działania naturalnych procesów.


Wskazania

Kiedy brać Ferrum Lek?

Ferrum Lek jest stosowany:
- w leczeniu utajonego niedoboru żelaza,
- w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza),
- w zapobieganiu niedoborom żelaza w okresie ciąży.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ferrum Lek
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zasoby żelaza w organizmie (np. hemochromatozę, hemosyderozę);
- jeśli pacjent ma zaburzenia wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (np. niedokrwistość,
niedokrwistość spowodowaną zatruciem ołowiem, niedokrwistość syderoblastyczną, talasemię);
- jeśli pacjent ma niedokrwistość, która nie jest spowodowana niedoborem żelaza (np. niedokrwistość hemolityczną, niedokrwistość megaloblastyczną na skutek niedoboru witaminy B12)


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ferrum Lek należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą,
jeśli pacjent ma niedokrwistość spowodowaną zakażeniem lub procesem nowotworowym.

Ferrum Lek i inne preparaty żelaza mogą powodować ciemne zabarwienie stolca. Objaw ten nie ma
znaczenia klinicznego.

Podczas stosowania leku Ferrum Lek możliwe jest przebarwienie zębów. Przebarwienie powinno
ustąpić samo po zakończeniu leczenia; można je też usunąć stosując pastę do zębów o właściwościach
ścierających albo poddając się profesjonalnemu czyszczeniu zębów u dentysty.


Stosowanie leku u dzieci

Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci, gdyż przedawkowanie u nich żelaza może prowadzić do zatrucia.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie opisano interakcji. Ze względu na to, że żelazo w leku Ferrum Lek jest związane
w kompleksie, mało prawdopodobne są interakcje ze składnikami pokarmów (m.in. ze szczawianami
[zawartymi w warzywach], taniną [zawartą w herbacie], witaminami A, D3 i E oraz soją) lub
jednocześnie przyjmowanymi lekami (lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń z grupy tetracyklin,
lekami zobojętniającymi sok żołądkowy).

Leczenie żelazem nie ma wpływu na wynik testu na krew utajoną, więc jeśli lekarz zalecił wykonanie
takiego badania, przerwanie stosowania leku Ferrum Lek nie jest konieczne.

Nie wolno stosować jednocześnie żelaza w innych postaciach (np. wstrzykiwań lub tabletek). Należy
poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek inny lek zawierający żelazo.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku Ferrum Lek  w pierwszym trymestrze ciąży. Nie odnotowano ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu syropu Ferrum Lek w dawkach terapeutycznych w leczeniu niedokrwistości w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego zagrożenia dla płodu i matki.

Karmienie piersią
Żelazo przenika do mleka kobiecego, gdzie występuje ono w postaci laktoferyny. Z kompleksu wodorotlenku żelaza z polimaltozą tylko niewielka część żelaza przenika do mleka kobiecego. Zagrożenie dla karmionego piersią dziecka jest małe.

Ferrum Lek można stosować w czasie ciąży i karmienia piersią wyłącznie na zalecenie lekarza.


Dawkowanie

Jak zażywać Ferrum Lek?

Ferrum Lek tabletki należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkowanie i czas trwania leczenia Ferrum Lek są zależne od zakresu niedoboru żelaza.

Dawkowanie przedstawiono niżej.

Sposób stosowania
- Ferrum Lek  należy przyjmować podczas lub bezpośrednio po posiłku. Dawkę dobową Ferrum Lek  można podzielić na oddzielne dawki lub przyjąć jednorazowo.
- Tabletki Ferrum Lek należy żuć lub połykać w całości.

Utajony niedobór żelaza
Leczenie trwa około jednego do dwóch miesięcy.

Dzieci w wieku do 12 lat
Nie należy stosować tabletek do rozgryzania i żucia Ferrum Lek ze względu na zbyt małe dawki, jakie należy podawać w tej grupie wiekowej.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią
1 tabletka Ferrum Lek na dobę.

Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)
Leczenie trwa od trzech do pięciu miesięcy. Lekarz może zalecić dłuższe leczenie, w zależności od wyników badań krwi.

Dzieci w wieku do 12 lat
Ferrum Lek tabletki do rozgryzania i żucia nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią
Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi od 1 do 3 tabletek Ferrum Lek.

Kobiety w ciąży

Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)
2 do 3 tabletek Ferrum Lek na dobę, następnie 1 tabletka co najmniej do końca ciąży.

Utajony niedobór żelaza i zapobieganie niedoborom żelaza
1 tabletka Ferrum Lek na dobę.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Ferrum Lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):
- zmiana zabarwienia stolca

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- biegunka
- nudności
- ból brzucha (również niestrawność, odczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, odczucie rozpierania w jamie brzusznej)
- zaparcie

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- wymioty
- zmiana zabarwienia zębów
- zapalenie błony śluzowej żołądka
- świąd
- wysypka (także wysypka plamista, wysypka pęcherzykowa)
- pokrzywka
- rumień
- ból głowy

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- skurcze mięśni, ból mięśni


Skład

Substancją czynną Ferrum Lek  jest żelazo w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą. 1 tabletka Ferrum Lek  do rozgryzania i żucia zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą.
Pozostałe składniki Ferrum Lek  to: aspartam, makrogol 6000, dekstraty, talk, esencja czekoladowa.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono odpowiednich badań, ale jest mało prawdopodobne, aby tabletki Ferrum Lek wpływały na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana, Słowenia


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.