Loratadyna Pylox, 10 mg, 10 tabletek

Dostępny
13,39

O produkcie: Loratadyna Pylox, 10 mg, 10 tabletek

100003286

Opis

Nazwa Loratadyna Pylox
Nazwa międzynarodowa Loratadinum
Dawka 10 mg
Postać tabletki
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości
  • przeciwalergiczne

Loratadyna Pylox 10 mg 10 tabletek to lek zawierający substancję czynną - loratadynę.


Działanie

Jak działa Loratadyna Pylox?

To lek przeciwalergiczny. Loratadyna jest lekiem przeciwhistaminowym o selektywnym antagonistycznym działaniu na obwodowe histaminowe receptory H1.


Wskazania

Lek Loratadyna Pylox wskazany jest w celu łagodzenia objawów, takich jak: kichanie, swędzenie, wodnista wydzielina z nosa, obrzęk błon śluzowych, świąd i pieczenie oczu, spowodowanych przez sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Lek jest także wskazany w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (swędzenie, zaczerwienienie skóry).

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie upośledza sprawności psychomotorycznej, nie działa uspokajająco, nie powoduje senności.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Loratadyna Pylox?

Nie stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Loratadyna Pylox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
− jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Leczenie należy przerwać na około 48 godzin przed terminem wykonania testów skórnych, ponieważ loratadyna może powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (lek ten może zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia).

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową.
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Loratadyna Pylox z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
Alkohol nie nasila działania loratadyny, jednak podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W badaniach klinicznych loratadyna nie miała wpływu lub miała nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku bardzo rzadko, u niektórych osób, może wystąpić uczucie senności, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.


Stosowanie leku u dzieci

Loratadyna jest przeciwwskazana u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Stosowanie leku u dzieci w wieku od 2 lat (

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Loratadyna Pylox?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność stosując loratadynę z erytromycyną, ketokonazolem i cymetydyną, gdyż może to spowodować zwiększenie stężenia loratadyny we krwi.

Jednoczesne przyjmowanie loratadyny z niektórymi lekami wpływającymi na metabolizm wątroby, takimi jak inhibitory CYP3A4 lub CYP2D6, zwiększa stężenie loratadyny we krwi, co może powodować nasilenie działań niepożądanych.


Ciąża

Czy Loratadyna Pylox jest bezpieczny dla kobiet w ciąży?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Loratadyna Pylox w ciąży.

Ze względu na to, że loratadyna przenika do mleka matki, nie zaleca się jej stosowania u kobiet karmiących piersią.

Brak danych dotyczących wpływu leku Loratadyna Pylox na płodność.


Dawkowanie

Jak stosować Loratadyna Pylox?

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dzieci i młodzież
U dzieci w wieku od 2 do 12 lat stosuje się dawkę w zależności od masy ciała:

Masa ciała większa niż 30 kg: Masa ciała mniejsza niż 30 kg:
10 mg (1 tabletka) raz na dobę Dzieci w wieku powyżej 6 lat: Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:
5 mg (pół tabletki) raz na dobę Nie jest wskazane stosowanie tabletek u dzieci w wieku poniżej 6 lat; u tych pacjentów zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu (5 mg).

U dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dorośli
10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością nerek
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniejszony. U pacjentów dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg z ciężką niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg (1 tabletka) co drugi dzień, a u dzieci o masie ciała 30 kg lub mniejszej – 5 mg (u dzieci w wieku powyżej 6 lat - pół tabletki; u dzieci w wieku od 2 do 6 lat - w postaci syropu) co drugi dzień.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób podawania
Podanie doustne.
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
Tabletkę można podzielić na połowy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki lek
W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Duże dawki loratadyny mogą powodować senność, tachykardię (przyspieszenie czynności serca) i bóle głowy. Wskazane jest leczenie objawowe i wspomagające, np. podanie węgla aktywowanego, wywołanie wymiotów, płukanie żołądka. Hemodializa nie usuwa loratadyny z organizmu.
Brak danych wskazujących na to, że loratadyna powoduje ryzyko nadużywania lub uzależnienie.

Pominięcie przyjęcia leku
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki, która nie została przyjęta w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
− często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób);
− niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób);
− bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób);
− częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często:
- ból głowy, nerwowość i zmęczenie (u dzieci w wieku od 2 do 12 lat),
- senność (u dorosłych i młodzieży).

Niezbyt często:
- ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu u dorosłych i młodzieży.

Bardzo rzadko:
- ciężka reakcja alergiczna (w tym trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka, obrzęk). W razie wystąpienia opisanych objawów należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
- zawroty głowy, drgawki,
- przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca,
- nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- nieprawidłowa czynność wątroby,
- wysypka, łysienie,
- zmęczenie.

Częstość nieznana:
- zwiększenie masy ciała.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Skład

- Substancją czynną leku jest loratadyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian.


Producent

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska


Dystrybutor

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.