Nolpaza Control 20 mg, 14 tabletek dojelitowych

Dostępny
10,88

O produkcie

100003826

Nolpaza Control 20 mg to lek w postaci tabletek dojelitowych, które uwalniają od zgagi.

Działanie

Substancją czynną leku Nolpaza control jest pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas
żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Wskazania

Lek Nolpaza control stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku
(takich jak zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nolpaza control
- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).
- Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia.
- W przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Nolpaza control należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:
- jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;
- ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;
- ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter objawów
dotychczasowych;
- przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;
- ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);
- jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;
- będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy.- jeśli u pacjenta kiedykolwiek
występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Nolpaza control,
który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.
Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni
słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być
przerwanie stosowania leku Nolpaza control. Należy również powiedzieć o wszelkich innych
występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.
Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent
zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważniejszych
chorób:
- niezamierzona utrata masy ciała (niezwiązana z dietą lub ćwiczeniami);
- wymioty, szczególnie nawracające;
- krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;
- krew w kale, kał czarny lub smolisty;
- problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania;
- bladość i osłabienie (niedokrwistość);
- ból w klatce piersiowej;
- ból brzucha;
- ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku Nolpaza control wiąże się z
niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).
Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.
Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego
leku.
Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu
stosowania Nolpaza control. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania
objawów.
Leku Nolpaza control nie należy stosować zapobiegawczo.
Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności,
powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.

Stosowanie leku u dzieci

Lek Nolpaza control nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Lek Nolpaza control może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków. Należy
powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających
jedną z następujących substancji czynnych:
- ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);
- warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.
- atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku
Nolpaza control jednocześnie z atazanawirem.
- metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób
nowotworowych) w przypadku stosowania metotrekasatu lekarz może czasowo przerwać
stosowanie leku Nolpaza control, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu
we krwi.
Nie należy stosować leku Nolpaza control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu
produkowanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, ezomeprazol,
lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).
Jednakże lek Nolpaza control można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np.
hydrotalcyt, magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan,
lub z ich połączeniami).
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o
lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków roślinnych i homeopatycznych.

Ciąża

Nie należy stosować leku Nolpaza control u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet, u których nie można
wykluczyć ciąży lub u kobiet karmiących piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć
dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku
Nolpaza control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i
zgagi już po jednym dniu stosowania leku Nolpaza control, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest
przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustąpią po stosowaniu tego leku przez pełne 2
tygodnie.
Nie należy przyjmować leku Nolpaza control przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w
całości, nie rozgryzać i nie dzielić, obficie popijając wodą.

Skutki uboczne

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym
oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych.
Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku i zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.
- Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 leczonych pacjentów)):
Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk
naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może
powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z
przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.
- Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych)): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe
łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie
pogarszanie się stanu ogólnego, lub wysypka po ekspozycji na słońce.
- Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych)): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem
wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej
części pleców z towarzyszącą gorączką.
Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną częstość ich występowania:
- Niezbyt często: (mogą wystąpić u 1 na 100 leczonych pacjentów)
ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem
gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna
lub pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie, zaburzenia snu;
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.
- Rzadko: (mogą wystąpić u 1 na 1 000 leczonych pacjentów)
zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała,
podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone
stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi).
- Bardzo rzadko: (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów)
zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną
skłonność do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby
białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.
- Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie
stężenia sodu we krwi obniżenie poziomu magnezu we krwi, wysypka mogąca przebiegać z
bólem stawów .
Jeżeli przyjmowano Nolpaza control przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość,
zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie,
mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W
razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować
lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi.
Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Skład

- Substancją czynną leku jest pantoprazol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg
pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
- Pozostałe składniki leku to: w rdzeniu tabletki: mannitol, krospowidon (typ B), sodu węglan
bezwodny, sorbitol, wapnia stearynian oraz w otoczce tabletki: hypromeloza, powidon (K25),
tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E 172), glikol propylenowy, makrogol 6000,
talk oraz kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) zawierający: sodu
laurylosiarczan, polisorbat 80.

Producent

KRKA d.d.

Dystrybutor

KRKA d.d.

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.