Scopolan compositum, 0,01g+0,25g, 10 tabletek drażowanych

Dostępny
13,38

O produkcie: Scopolan compositum, 0,01g+0,25g, 10 tabletek drażowanych

100013760

Descripion: Introduction PL

Scopolan compositum stosuje się w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowo-płciowego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych

  • przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego)
  • dróg żółciowych (np. kolka żółciowa),
  • układu moczowo płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).

Scopolan compositum jest wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwskazane lub nieskuteczne.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze, pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, zmiany w morfologii krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa, ostra niewydolność nerek lub wątroby, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost prostaty, niedrożność porażenna jelit, zaparcia atoniczne, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego,

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Scopolan compositum, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne zawarte w leku (butylobromek hioscyny, metamizol sodowy jednowodny) lub którykolwiek z pozostałych jego składników.

Nie należy stosować leku Scopolan compositum jeśli u pacjenta występuje: nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowch i przeciwgorączkowych), uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia (mała liczba leukocytów, czyli krwinek białych), granulocytopenia (mała liczba granulocytów), niedokrwistość (anemia), wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu uczestniczącego w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych), ostra porfiria wątrobowa (choroba z silnymi bólami brzucha, wymiotami, osłabieniem i bólami mięśni oraz zaburzeniami psychicznymi), ostra niewydolność nerek lub wątroby, jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego), rozrost stercza (gruczołu krokowego, prostaty), niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej), zaparcia atoniczne, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z upośledzeniem funkcji i znacznym osłabieniem mięśni), patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).


Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować poniżej 18 roku życia.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Zalecana dawka:

  • Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo.
  • Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę.
  • Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.Nie podawać dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat.
  • Leku nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
  • Jeśli objawy nasilą się mimo stosowania leku, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Scopolan compositum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Scopolan compositum mogą wystąpić:zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk – niezbyt często;ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba alergiczna objawiająca się pęcherzami i nadżerkami na skórze i błonach śluzowych jamy ustnej, narządów płciowych, spojówkach, z towarzyszącą gorączką i bólami stawowymi), toksyczna nekroliza naskórka (TEN, choroba Lyella, ciężka choroba alergiczna objawiająca się złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do spełzania dużych powierzchni naskórka, z towarzyszącą gorączką i bólami stawowymi) – bardzo rzadko;zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia – niezbyt często;zaburzenia serca: tachykardia (przyspieszenie akcji serca) – niezbyt często;zaburzenia naczyniowe: hipotensja (niedociśnienie) – niezbyt często;zaburzenia nerek i dróg moczowych: uszkodzenie nerek , anuria (zatrzymanie wydalania moczu) – rzadko;zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko;zaburzenia krwi i układu chłonnego – uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku o podłożu alergicznym – bardzo rzadko prowadzące do:– agranulocytozy (znacznego spadku we krwi liczby komórek obronnych organizmu, której pierwszymi oznakami mogą być objawy infekcji np. nagle pojawiająca się gorączka, dreszcze, bóle mięśni kończyn i stawów, pogarszający się stan ogólny, stan zapalny i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła, narządów płciowych),– trombocytopenii (małopłytkowości – spadku liczby płytek krwi, objawiającej się np. w postaci wybroczyn na skórze i błonach śluzowych, nawracających krwawień z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego),– anemii (niedokrwistości – spadku ilości krwinek czerwonych i wartości hemoglobiny objawiającej się bladością powłok skórnych, osłabieniem),– pancytopenii (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, której oznakami są pogarszający się stan ogólny, osłabienie, objawy infekcji, gorączka, wybroczyny i nawracające krwawienia, bladość skóry). Powikłania te w ciężkich przypadkach mogą zakończyć się zgonem.zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne (alergiczne), reakcje anafilaktoidalne, astma (nawracające epizody świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce piersiowej i kaszlu), wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego, obrzękiem, wysypką) – częstość nieznana;zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: uszkodzenie wątroby – częstość nieznana.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.


Skład

1 tabletka drażowana zawiera: 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum) i 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego (Metamizolum natricum monohydricum)

Producent

WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.