Plavix 0,075 g, 84 tabletki

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
126,16

O produkcie: Plavix 0,075 g, 84 tabletki

100037303

Opis

Plavix zawiera klopidogrel i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi.


Wskazania

Plavix przepisuje się, żeby zapobiec zakrzepom krwi i zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych ciężkich przypadków, ponieważ:
-u pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic(zwane także miażdżycą tętnic)i -u pacjenta poprzednio wystąpił zawał serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych lub
-u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej znany jako „niestabilna dławica piersiowa” lub „zawał mięśnia sercowego” (zawał serca). W celu leczenia tego schorzenia lekarz może umieścić stent w zablokowanej lub zwężonej tętnicy, celem przywrócenia skutecznego przepływu krwi. Lekarz prowadzący może także przepisać kwas acetylosalicylowy (substancja obecna w wielu lekach, stosowana zarówno w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki, jak i w zapobieganiu krzepnięciu krwi).
-u pacjenta wystąpiły objawy udaru ustępujące w krótkim czasie (tzw. przemijający napad niedokrwienny) lub udar niedokrwienny o łagodnym nasileniu. Lekarz prowadzący może także przepisać kwas acetylosalicylowy w ciągu pierwszych 24 godzin.
-u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, czyli tzw.„migotanie przedsionków”
i pacjent nie może przyjmować leków nazywanych „doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi” (antagoniści witaminy K),które zapobiegają powstawaniu nowych i powiększaniu się istniejących zakrzepów krwi. Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, że doustne leki przeciwzakrzepowe są w takich przypadkach bardziej skuteczne niż kwas acetylosalicylowy albo jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekiem Plavix. W przypadku braku możliwości  stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych i braku zagrożenia silnym krwawieniem lekarz powinien przepisać lek Plavix z kwasem acetylosalicylowym.


Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Plavix
•jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie ,
•jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy,który obecnie powoduje krwawienie, taki jak:wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu,
•jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.
Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którekolwiek z tych zaburzeń lub ma jakiekolwiek inne wątpliwości, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym,zanim przyjmie lek Plavix.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którakolwiek z sytuacji wymienionych poniżej dotyczy pacjenta, to przed przyjęciem leku Plavix powinien on poinformować o tym lekarza prowadzącego:
•jeśli występuje ryzyko krwawienia, takie jak:
-stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (np. wrzód żołądka)zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała)
-ostatnio doznany ciężki uraz
-ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (włącznie z zabiegiem stomatologicznym)
-planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie z zabiegiem stomatologicznym)
•jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny), który wystąpił wciągu ostatnich siedmiu dni
•jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby
•jeśli pacjent miał w przeszłości alergię lub uczulenie na którykolwiek z leków stosowanych wleczeniu tej choroby
•jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił nieurazowy krwotok mózgowy.

Podczas stosowania leku Plavix:
•Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny).
•Należy również niezwłocznie poinformować lekarza o występowaniu schorzenia (zwanego zakrzepową plamicą małopłytkową–ang.TTP–Thrombotic Thrombocytopenic Purpura), objawiającego się gorączką i podskórnymi wybroczynami krwawymi, o wyglądzie czerwonych, punktowych plamek występujących z lub bez nie dającego się wyjaśnić uczucia skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu (żółtaczka) .
•W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów przy niewielkich skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia krwawienia,należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
•Lekarz prowadzący może zlecić przeprowadzenie badań krwi.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci, ponieważ nie wykazuje on działania leczniczego w tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.Niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Plavix i odwrotnie

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:
-leki mogące zwiększać ryzyko krwawienia, takie jak:
-doustne leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi,
-niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwykle stosowane do leczenia stanów bólowych i (lub) stanów zapalnych mięśni lub stawów,
-heparynę lub inne leki podawane we wstrzyknięciach stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi,
-tyklopidynę i inne leki przeciwpłytkowe,
-selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (w tym, lecz nie tylko, fluoksetyna lub fluwoksamina), leki stosowane zwykle w leczeniu depresji,
-ryfampicyna (stosowana w leczeniu ciężkich zakażeń)
-omeprazollu bezomeprazol, leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych,
-flukonazol lub worykonazol, leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych,
-efawirenzlub inne leki przeciw retrowirusowe (stosowane w leczeniu zakażenia HIV),
-karbamazepinę,lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów padaczki,
-moklobemid, lek stosowany w leczeniu depresji,
-repaglinid, lek stosowany w leczeniu cukrzycy,
-paklitaksel, lek stosowany w leczeniu raka,
-opioidy: podczas leczenia klopidogrelem pacjent powinien poinformować lekarza przed przepisaniem jakiegokolwiek opioidu (leki stosowane w leczeniu silnego bólu),
-rozuwastatyna (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu).

Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca), przemijający napad niedokrwienny lub udar niedokrwienny o łagodnym nasileniu,mogą mieć przepisywany Plavixw skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki. Sporadyczne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000mg w ciągu 24 godzin) nie powinno zazwyczaj powodować problemu, ale długotrwałe stosowanie w innych okolicznościach powinno być omówione z lekarzem prowadzącym.


Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Plavix, powinna niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym, ponieważ stosowanie klopidogrelu w okresie ciąży nie jest zalecane.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.Jeśli pacjentka karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza prowadzącego przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Plavix to 75mg na dobę, przyjmowana doustnie o tej samej porze każdego dnia, z posiłkiem lub bez posiłku. Dawkowanie to dotyczy także pacjentów ze stanem zwanym „migotaniem przedsionków” (nieregularny rytm serca).

Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca), lekarz prowadzący może przepisać od razu na rozpoczęcie leczenia 300mg lub 600 mg leku Plavix (1lub 2 tabletki po 300mg lub 4 lub 8tabletekpo 75mg). Potem zalecana dawka leku Plavix to jedna tabletka 75mg na dobę.

Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy udaru, które ustępują w krótkim czasie (nazywane również przemijającym napadem niedokrwiennym) lub udar niedokrwienny o łagodnym nasileniu, lekarz może przepisać pojedynczą dawkę300 mg leku Plavix (1 tabletka po 300 mg lub 4 tabletki po 75 mg) na początku leczenia. Następnie zalecana dawka to jedna tabletka leku Plavix 75 mg na dobę, jak opisano powyżej, z kwasem acetylosalicylowym przez 3 tygodnie. Następnie lekarz może przepisać oddzielnie lek Plavix lub kwas acetylosalicylowy.

Plavix należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli u pacjenta wystąpią:
-gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia. Może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek.
-objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak:zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stan dezorientacji.
-obrzęk ust lub zaburzenia dotyczące skóry, takie jak:wysypki i świąd, pęcherze skórne. Mogą to być objawy reakcji alergicznej.

Najczęstszym działaniem niepożądanym zgłaszanym podczas stosowania leku Plavix jest krwawienie.Krwawienie może wystąpić jako krwawienie w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak (dziwne krwawienie lub zasinienie pod skórą), krwawienie z nosa, krew w moczu. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów.

Jeśli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku Plavix W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów przy niewielkich skaleczeniach i zranieniach np.skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Inne działania niepożądane to:
Częste działania niepożądane(mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):
Biegunka, bóle brzucha,niestrawność lub zgaga

Niezbyt częste działania niepożądane(mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):
Ból głowy, owrzodzenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach, wysypki, świąd, zawroty głowy, uczucie ścierpnięcia lub zdrętwienia.

Rzadkie działania niepożądane(mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, powiększenie piersi u mężczyzn

Bardzo rzadkie działania niepożądane(mogą dotyczyć 1 na10 000 pacjentów): Żółtaczka,silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców,gorączka, trudności w oddychaniu, czasami skojarzone z kaszlem,uogólnione reakcje alergiczne(na przykład, ogólne uczucie gorąca z nagłym ogólnym złym samopoczuciem aż do omdlenia),obrzęk ust,pęcherze skórne,alergia skórna,zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej),obniżenie ciśnienia krwi, stan dezorientacji,omamy,bóle stawów,bóle mięśniowe,zaburzenia smaku lub utrata smaku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):Reakcje nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha, utrzymujące się objawy niskiego stężenia cukru we krwi.

Ponadto lekarz prowadzący może wykryć zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.


Skład

Substancją czynną leku jest klopidogrel. Każda tabletka zawiera 75mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu). Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki:mannitol (E421), olej rycynowy uwodorniony, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 6000 i hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, Otoczka:laktoza jednowodna (cukier mleczny), hypromeloza (E464), triacetyna (E1518), żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171)-Substancja nabłyszczająca:wosk Carnauba

Operating machinery

Plavix nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

Sanofi-Aventis Groupe
54, rue La Boétie F-75008 Paris
Francja


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.