Primacor, 10 mg, 28 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
17,89

O produkcie

100032685

Primacor jest lekiem blokującym kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napiecia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenia naczyń.

Działanie

Primacor zawiera jako substancję czynną lerkanidypiny chlorowodorek, który należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny), które obniżają ciśnienie tętnicze.

Wskazania

Produkt Primacor jest przeznaczony do leczenia łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego u osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Primacor:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 • Jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:

- zwężenie drogi odpływu krwi z serca

- nieleczona niewydolność serca

- niestabilna dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej w spoczynku lub o postępującym nasileniu)

- okres 1 miesiąca od wystąpienia zawału mięśnia sercowego

 • Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

 • Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub pacjent jest poddawany dializoterapii

 • Jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, które są inhibitorami metabolizmu wątrobowego:

- leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol)

- antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna, troleandomycyna lub klarytromycyna)

- leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir)

 • Jeśli pacjent przyjmuje inny lek o nazwie cyklosporyna (stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu)
 •  Jeśli pacjent spożywa grejpfruty lub pije sok grejpfrutowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku PRIMACOR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 jeśli u pacjenta występują choroby serca,
 jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek.

Należy powiedzieć lekarzowi o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży, a także o karmieniu piersią.

Alkohol może nasilać działanie leku. Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia lekiem Primacor.
• Nie wolno przyjmować leku  jednocześnie z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym (może to nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze).

Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jeśli Primacor jest stosowany jednocześnie z innymi lekami, jego działanie lub działanie innych leków może ulec zmianie, a także może się zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych.
Zwłaszcza należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

• fenytoinę, fenobarbital lub karbamazepinę (leki stosowane w leczeniu padaczki)

•  ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

•  astemizol lub terfenadynę (leki przeciwalergiczne)

•  amiodaron, chinidynę lub sotalol (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca)

•  midazolam (lek nasenny)

•  digoksynę (lek stosowany w leczeniu chorób serca)

•  beta-adrenolityki, np. metoprolol (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego,
niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca)

•  cymetydynę (w dawce większej niż 800 mg na dobę; lek stosowany w chorobie wrzodowej, w
przypadku niestrawności lub zgagi)

•  symwastatynę (lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi)

•  inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętnicze

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Primacor podczas ciąży i nie należy go stosować podczas karmienia piersią. Brak danych dotyczących stosowania leku Primacor u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, jeśli nie stosuje żadnej metody antykoncepcyjnej, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, przyjmowana codziennie o tej samej porze, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem. W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki do jednej tabletki leku PRIMACOR o mocy 20 mg na dobę (patrz tez punkt 2, podpunkt “PRIMACOR z jedzeniem, piciem i alkoholem”).

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki dobowej. Jednakże należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia oraz podczas zwiększania dawki dobowej do 20 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Primacor

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.
W razie zażycia większej dawki niż zalecana należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Primacor

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy pominąć nieprzyjętą dawkę i zażyć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Primacor

W przypadku przerwania stosowania leku PRIMACOR ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Przed zaprzestaniem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: 

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie – jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób): dusznica bolesna (np. ucisk w klatce piersiowej spowodowany niewystarczającym dopływem krwi do serca), reakcje alergiczne (z takimi objawami, jak: swędzenie, wysypka, pokrzywka), omdlenie.U pacjentów, u których występowała wcześniej dusznica bolesna, podczas stosowania leków z grupy, do której należy PRIMACOR, może wystąpić zwiększenie częstości, wydłużenie czasu trwania lub nasilenie napadów dławicowych. W pojedynczych przypadkach może wystąpić zawał serca.

Inne możliwe działania niepożądane:

 • Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób): ból głowy, szybka czynność serca, kołatanie serca (uczucie szybkiej lub nierównej czynności serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej, obrzęk okolicy kostek.

 • Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób): zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, zgaga, nudności, ból żołądka, wysypka skórna, świąd, ból mięśni, oddawanie dużych ilości moczu, osłabienie, zmęczenie.

 • Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób): senność, wymioty, biegunka, pokrzywka, częstsze niż zwykle oddawanie moczu, ból w klatce piersiowej.

 • Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): obrzęk dziąseł, zaburzenia czynności wątroby (stwierdzone w badaniach krwi), zmętnienie płynu (podczas zabiegu dializy z użyciem cewnika umieszczonego w jamie brzusznej), obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Skład

Substancja czynna: Lerkanidypiny chlorowodorek ( Lercanidipini hydrochloridum)

Substancje pomocnicze: 

Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa Powidon
Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:
Hypromeloza
Talk
Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 6000
Żelaza tlenek żółty (E 172)

Producent

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125
12 489 Berlin
Niemcy

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu