Pyrantelum Owix, 0,25mg/5ml, zawiesina doustna, 15 ml

Dostępny
16,57

O produkcie: Pyrantelum Owix, 0,25mg/5ml, zawiesina doustna, 15 ml

100009356

Opis

Nazwa PYRANTELUM OWIX
Nazwa międzynarodowa Pyrantelum
Dawka 250 mg/5 ml
Postać zawiesina doustna
Wielkość opakowania 15 ml
Działanie/właściwości  

Pyrantelum Owix, 0,25mg/5ml, zawiesina doustna, 15 ml  to lek zawierający substancję czynną pyrantel.


Działanie

Jak działa Pyrantelum Owix?

Pyrantelum Owix jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.


Wskazania

Wskazania do stosowania:
Owsica

Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.
Owsiki są to małe, białe robaki pasożytnicze, które żyją w jelicie. Wyglądają jak nitki z białej waty a samice ich mają około 10 mm długości.

Pojedyncze owsiki trudno zauważyć, ale kiedy rozmnożą się nadmiernie, w kale wyraźnie widać białe, ruszające się jednocentymetrowe robaki.

Obecność owsików można też stwierdzić podczas oglądania wieczorem okolicy odbytu śpiącego dziecka (najlepiej w 2 godziny po zaśnięciu, gdy odbywa się proces składania jaj).

Owsiki składają dużą ilość małych jaj, które są niewidoczne „gołym okiem”. Po połknięciu, jajeczka wędrują przez cały układ pokarmowy człowieka, w dół do jelita grubego i tam w ciągu 2 – 6 tygodni przekształcają się w dojrzałe osobniki. Dojrzałe samice w okolicy odbytu składają jajeczka powodując uporczywy świąd prowadzący do ciągłego drapania. W konsekwencji następuje podrażnienie tej okolicy oraz przenoszenie jaj trafiających najpierw na dłonie, następnie poprzez obgryzanie paznokci lub oblizywanie palców do jamy ustnej, czyli dochodzi do samozakażenia, albo przenoszone są na pozostałe osoby w rodzinie poprzez kontakt bezpośredni lub pośredni np. ręczniki, pościel, zabawki, meble.

Objawy wystąpienia owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba występuje jednak w każdym wieku, choć bardzo często dzieci są jej głównymi nosicielami (pasożytami można się zarazić np. w żłobkach, przedszkolach, piaskownicy). Gdy występują owsiki u dzieci to bardzo łatwo dochodzi do zakażenia pozostałych osób w rodzinie wspólnie mieszkających. Owsica objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu (nie występuje u wszystkich zakażonych), przeważnie w nocy co wywołuje często stany zapalne. U dzieci zarażonych owsikami może występować rozdrażnienie, nerwowość, bezsenność, moczenie nocne lub bóle brzucha i brak apetytu. U dziewczynek dochodzi nieraz do zapalenia sromu i pochwy, co objawia się swędzeniem, pieczeniem i białymi upławami. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej higieny, zwłaszcza osobistej w celu zapobiegania samozakażeniu lub przenoszeniu zakażenia na inne osoby. Wymienione poniżej zasady należy stosować przez min. 6 tygodni po zakończeniu leczenia.

Zapobieganie owsicy to przede wszystkim:
• dokładne i częste mycie rąk przed każdym przygotowaniem lub spożyciem posiłku, po wyjściu z toalety, po dotykaniu okolicy odbytu
• dokładne mycie jarzyn i owoców przed spożyciem
• obcinanie krótko paznokci u dzieci oraz zakazywanie obgryzania paznokci lub oblizywania palców
• częsta, regularna zmiana bielizny (w tym bielizny osobistej oraz pościeli)
• pranie oraz prasowanie bielizny osobistej i pościeli w wysokich temperaturach
• częste sprzątanie pomieszczeń w domu zwłaszcza sypialni i łazienki (jaja owsików w warunkach domowych mogą przeżyć do kilku tygodni, zwłaszcza przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności i ciepłoty)
• w przypadku dzieci unikanie zabaw w brudnej piaskownicy
• codzienna poranna higiena okolic odbytu
• zakładanie piżamy, bielizny a u małych dzieci pieluchy przed snem.

Ważne jest, aby w przypadku zakażenia pasożytami, wzmożonej higieny osobistej przestrzegała cała rodzina chorego. Biorąc pod uwagę częste zbiorowe występowanie owsicy, leczenie należy prowadzić jednocześnie u wszystkich mieszkających wspólnie osób i powinno być ono powtórzone.

W przypadku podejrzenia ponownego zakażenia należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Pyrantelum Owix?

Kiedy nie stosować leku
• Jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
• Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem
gdy dziecko jest w wieku poniżej 2 lat
• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
• jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).
Jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą pacjenta aktualnie lub są związane z sytuacjami występującymi w przeszłości, należy skontaktować się z lekarzem.


Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Pyrantelum Owix?

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
• Lek może zwiększać stężenie teofiliny (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej) w osoczu.
• Leku nie należy stosować jednocześnie z piperazyną gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Jeśli leczenie jest konieczne, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie produktem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.


Dawkowanie

Jak stosować Pyrantelum Owix?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci
Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11 kg to:
11 mg/kg mc. jednorazowo.

Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.
Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Od jakiego wieku można stosować u dzieci Pyrantelum Owix?

Poniżej przedstawiono dawkowanie zawiesiny doustnej w zależności od masy ciała:

Masa ciała Dawka jednorazowa (ml) Dawka jednorazowa (mg)
Dzieci o mc. <11 kg
lub w wieku poniżej 2 lat
Lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
11-16 kg 2,5 ml 125 mg
17-28 kg 5,0 ml 250 mg
29-39 kg 7,5 ml 375 mg
40-50 kg 10,0 ml 500 mg
51-62 kg 12,5 ml 625 mg
63-75 kg 15,0 ml 750 mg
Dorośli o mc. > 75 kg 20,0 ml 1000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, gdyż lek może niekorzystnie wpływać na wątrobę.

Sposób stosowania
Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku.
Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Główne objawy przedawkowania
Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia podczas zmiany pozycji na stojącą, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, skurcze i drżenia mięśni, niedotlenienie (trudności w oddychaniu, utrata przytomności).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy Pyrantelum Owix ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane:
• nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
• alergiczne wysypki skórne
• bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.


Skład

Substancją czynną leku jest pyrantel.
5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).
Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy (zawiera etanol, glikol propylenowy, geraniol, alkohol benzylowy), emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.


Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.