Ranimax Teva, 20 tabletek

Wielkość opakowania - tabletki

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

6,91

O produkcie: Ranimax Teva, 20 tabletek

100008025

Opis

Ranimax Teva to lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Powoduje ustąpienie w krótkim czasie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi, bólów w nadbrzuszu.

Działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Powoduje ustąpienie w krótkim czasie dolegliwości związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: nadkwaśności, zgagi, bólów w nadbrzuszu. Lek Ranimax Teva wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu.

Wskazania

Lek Ranimax Teva wskazany jest do stosowania w objawowym leczeniu nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, nadkwaśność soku żołądkowego, bóle w nadbrzuszu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ranimax Teva- jeśli pacjent ma uczulenie na ranitydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, - jeśli u pacjenta stwierdzono w wywiadzie marskość wątroby z nadciśnieniem wrotnym, - u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożnośc u pacjentów:
- u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły charakter,
a także u osób, u których wraz z dolegliwościami dyspeptycznymi występuje chudnięcie,
ponieważ dolegliwości dyspeptyczne mogą być objawem ciężkiej choroby przewodu
pokarmowego,
- po przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
- z niewydolnością wątroby i nerek,
- z porfirią,
- ze współistniejącymi chorobami, leczonymi innymi lekami.

Nagłe wystąpienie uczucia ściskania w klatce piersiowej, świszczący oddech, wysypka, świąd powiek i twarzy mogą być objawem uczulenia na lek. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leku.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy stosować leku Ranimax Teva u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Lek może powodować: - zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy), atazanawiru (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu HIV), delawirdyny (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu HIV), gefitynibu (lek stosowany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc) i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego (podczas jednoczesnego stosowania należy zachować przynajmniej 2 godziny przerwy między podaniem tych leków i ranitydyny),- zwiększenie wchłaniania triazolamu (lek z grupy benzodiazepin stosowany w leczeniu bezsenności), midazolamu (lek psychotropowy z grupy benzodiazepin) i glipizydu, lek przeciwcukrzycowy,- zmiany czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania z warfaryną.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Ranimax Teva w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Dorośli i młodzież od 16 lat: W przypadku występowania nawracających objawów dyspeptycznych należy zastosować 1 tabletkę 150 mg, w razie potrzeby 2 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 2 tabletki leku na dobę. Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Podczas stosowania ranitydyny najczęściej obserwowano występowanie: Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)• ból brzucha, zaparcia, nudności lub wymioty (te objawy ustępowały w trakcie leczenia); Rzadko (występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów)• reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (nagłe obrzęki skóry i tkanki podskórnej, głównie w okolicach twarzy i szyi, mogące obejmować również okolicę języka i gardła), skurcz oskrzeli, gorączka, niedociśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej), przemijające i odwracalne zmiany aktywności enzymów wątrobowych w testach diagnostycznych; wysypka; zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (zwykle niewielkie, objawy te ustępowały w trakcie leczenia). Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów)• zmiany morfologii krwi (leukopenia- zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, trombocytopenia - zmniejszenie liczby płytek krwi). Zmiany te są zazwyczaj odwracalne; agranulocytoza (znaczące zmniejszenie ilość granulocytów, jednego z rodzajów białych krwinek we krwi) lub pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi), czasem z uszkodzeniem szpiku kostnego; wstrząs anafilaktyczny; odwracalne splątanie, depresja i omamy; bóle głowy (czasem ciężkie), zawroty głowy i przemijające mimowolne zaburzenia ruchowe; odwracalne niewyraźne widzenie; bradykardia – zwolnienie częstości akcji serca, blok przedsionkowo-komorowy - zaburzenia przewodnictwa w sercu, tachykardia - przyspieszenie akcji serca; zapalenie naczyń; ostre zapalenie trzustki; biegunka, zapalenie wątroby (miąższu wątroby, dróg żółciowych lub mieszane) z żółtaczką lub bez, były one zazwyczaj odwracalne; rumień wielopostaciowy, łysienie; ostre śródmiąższowe zapalenie nerek; odwracalna impotencja, ginekomastia - nadmierny rozrost gruczołów piersiowych u mężczyzn i mlekotok; objawy mięśniowoszkieletowe, takie jak bóle stawów i mięśni Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)• zwiększenie stężenia kreatyniny oraz granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi); wysypki sporadycznie; donoszono również o przypadkach zespołu Stevensa-Johnsona (to działanie niepożądane zgłaszano po pojedynczej dawce); duszność, zaburzenia smaku, stany splątania, niepokój ruchowy, omamy wzrokowe i słuchowe; bóle w nadbrzuszu, wzdęcia lub odbijanie, pojedyncze przypadki przemijającej hipergastrynemii - nadmierne wydzielanie gastryny, hormonu pobudzającego żołądek do wydzielania kwasu solnego; świąd skóry; obniżenie libido u mężczyzn; zakażenia górnego odcinka układu oddechowego, katar, grypa i objawy grypopodobne.

Działania niepożądane ze strony układu nerwowego są bardziej nasilone w trakcie stosowania dużych dawek leku, u osób powyżej 65 lat oraz u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i (lub) wątroby.


Skład

Jedna tabletka zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 168 mg ranitydyny chlorowodorku). Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, laktoza jednowodna.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.