Doksazosyna, Doxazosinum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (33)

Doksazosyna jest lekiem należącym do grupy antagonistów receptorów alfa-1-adrenergicznych. Stosuje się ją głównie w dwóch obszarach terapeutycznych: w celu leczenia łagodnegor rozrostu gruczołu krokowego oraz w terapii nadciśnienia tętniczego. Lek ten wydawany jest wyłącznie z przepisu lekarza.

Sortuj według
Doksazosyna

Doksazosyna

Wskazania do stosowania doksazosyny

Doksazosyna jest stosowana w leczeniu łagodnego rozrostu prostaty oraz w terapii pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Mechanizm działania doksazosyny

Doksazosyna selektywnie blokuje receptory α1-adrenergiczne zlokalizowane w różnych strukturach organizmu. Dzięki blokowaniu receptorów typu α w obrębie pęcherza moczowego, szyi pęcherza oraz mięśni i torebki gruczołu krokowego, lek łagodzi objawy łagodnego przerostu prostaty, poprawiając parametry urodynamiczne. Doksazosyna podawana w tym wskazaniu w zakresie zalecanych dawek nie wpływa, bądź nieznacznie wpływa na obniżenie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi, poprawia także funkcje seksualne pacjentów. Substancja blokuje również receptory α w obrębie naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich rozszerzenia i zmniejszenia oporu naczyniowego, a w następstwie do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto, obserwuje się jej korzystny wpływ na profil lipidowy. Doksazosyna stosowana długotrwale nie powoduje tolerancji.

Dawkowanie doksazosyny

Początkowa dawka to 1 mg dziennie. W zależności od reakcji na leczenie, dawkę można stopniowo zwiększać. Maksymalna dawka w przypadku łagodnego rozrostu prostaty to 8 mg na dobę, a w leczeniu nadciśnienia – 16 mg na dobę. Lek przyjmuje się w formie tabletek doustnych.

Przeciwwskazania do stosowania doksazosyny

Nie należy stosować doksazosyny:

 • U osób uczulonych na ten lek lub podobne (prazosynę, terazosynę),
 • Przy niedociśnieniu, niedociśnieniu ortostatycznym,
 • U pacjentów z łagodnym rozrostem prostaty mających jednocześnie problemy z górnymi drogami moczowymi, infekcjami dróg moczowych lub kamieniami pęcherza.
 • Przy niedrożnościach przewodu pokarmowego, przełyku oraz
 • W monoterapii przy przepełnieniu pęcherza lub bezmoczu z niewydolnością nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu doksazosyny

Skutki uboczne

Częste: kaszel, zawroty głowy, ból głowy, ból w klatce piersiowej, nietrzymanie moczu, duszność, zakażenia dróg oddechowych suchość błony śluzowej jamy ustnej, hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna, zapalenie oskrzeli, , kołatanie serca, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,  ból mięśni, świąd, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, zakażenia dróg moczowych, niestrawność, ból pleców, nudności, osłabienie, obrzęk obwodowy, ból brzucha, zapalenie pęcherza, objawy grypopodobne, nieżyt nosa, senność.

Niezbyt częste: bezsenność, biegunka, depresja, impotencja, omdlenia, krwiomocz, niepokój, zwiększenie łaknienia, szumy uszne, wymioty, zwiększenie masy ciała, zaparcia, zawał serca, drżenia mięśniowe, dławica piersiowa, niedoczulica, oddawanie gazów, krwawienie z nosa, anoreksja, obrzęk twarzy, wzdęcia, wysypka skórna, udar naczyniowy mózgu, dyzuria, dna moczanowa, ból twarzy, zapalenie żołądka i jelit, ból stawów, polekowe reakcje alergiczne, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zaburzenia częstości oddawania moczu.

Rzadkie: niedrożność jelit.

Bardzo rzadkie: zaburzenia oddawania moczu, żółtaczka, wielomocz, ginekomastia, leukocytopenia, łysienie, nerwowość, niewyraźne widzenie, arytmia, osłabienie mięśni, parestezje, pobudzenie, pokrzywka, bradykardia, nykturia, priapizm, nasilona diureza, plamica, zastój żółci, skurcze mięśni, trombocytopenia, zapalenie wątroby, ortostatyczne zawroty głowy, śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, wsteczna ejakulacja.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Doksazosyna może powodować senność i zawroty głowy, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, szczególnie na początku terapii.

Wpływ na ciążę

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących wpływu doksazosyny na kobiety w ciąży. Z uwagi na niepewne ryzyko dla płodu, stosowanie tego leku w ciąży jest zalecane tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Wpływ na laktację

Badania wykazały, że doksazosyna przechodzi do mleka matki w niewielkich ilościach. Z tego powodu, kobiety przyjmujące doksazosynę powinny unikać karmienia piersią, aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu na dziecko.

Interakcje z lekami

 • Inhibitory Fosfodieasterazy V (Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil) : mogą wzmacniać efekty doksazosyny, możliwe objawowe niedociśnienie tętnicze
 • Inhibitory Proteazy HIV i Leki Przeciwgrzybicze (Indynawir, Itrakonazol, Ketokonazol, Klarytromycyna, Rytonawir, Sakwinawir, Telitromycyna, Worykonazol): mogą wpływać na metabolizm opisywanej substancji, potęgując jej działanie.
 • Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne NLPZ (Aceklofenak, Acemetacyna, Celekoksyb, Deksibuprofen, Deksketoprofen, Etorykoksyb, Fenylobutazon, Ibuprofen, Indometacyna, Ketoprofen, Kwas mefenamowy, Kwas tolfenamowy, Lornoksykam, Metamizol, Nabumeton, Naproksen, Nimesulid, Parekoksyb, Piroksykam, Diklofenak): Mogą osłabiać hipotensyjne działanie leku.
 • Leki Podnoszące Ciśnienie Krwi lub Zwężające Naczynia (Dopamina, Fenylefryna, Pseudoefedryna, Efedryna): doksazosyna może zmniejszać efektywność tych leków.
 • Leki Obniżające Ciśnienie Tętnicze (Amlodypina, Cynaryzyna, Diltiazem, Duloksetyna, Etosuksymid, Flunaryzyna, Isradypina, Karbidopa, Klonidyna, Lamotrygina, Lewodopa, Milrinon, Nimodypina, Nitrendypina, Pentoksyfilina, Trimebutyna, Winpocetyna, Zonisamid): łączenie z doksazosyną może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.

Interakcja z alkoholem

Picie alkoholu w trakcie stosowania doksazosyny może zwiększać ryzyko niepożądanych efektów, takich jak problemy z koordynacją i utrzymaniem równowagi.

Inne środki ostrożności

 • Podczas rozpoczynania leczenia doksazosyną może dojść do spadku ciśnienia przy zmianie pozycji na stojącą. Należy monitorować ciśnienie krwi i unikać sytuacji ryzykownych, jak zawroty głowy czy omdlenia.
 • Ostrożnie stosować u osób z ciężkimi problemami sercowymi, takimi jak niewydolność lewej komory serca, niewydolność prawokomorowa z zatorem płucnym, niewydolność mięśnia sercowego z dużą pojemnością wyrzutową, obrzęk płuc związany ze zwężeniem aorty lub zastawki dwudzielnej.
 • Ponieważ doksazosyna jest metabolizowana w wątrobie, u pacjentów z niewydolnością wątroby należy monitorować ich stan, a przy ciężkiej niewydolności wątroby nie zaleca się stosowania tego leku.
 • Pacjenci przyjmujący doksazosynę i przechodzący operację zaćmy powinni informować o tym lekarza, ze względu na ryzyko śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki.

Portal ma charakter edukacyjny. Staramy się, aby treści były poprawne merytorycznie, jednak nie powinny zastępować porady lekarza lub farmaceuty, dietetyka, kosmetologa czy fizjoterapeuty odnoszącej się do indywidualnej sytuacji pacjenta. Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych informacji. Prosimy, skonsultuj się ze specjalistą, zanim zdecydujesz o podjęciu danej terapii mającej wpływ na Twoje zdrowie.