Gentamycyna, Gentamicin - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (3)

Gentamycyna to antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Jest stosowana w leczeniu wielu rodzajów bakteryjnych zakażeń, zwłaszcza tych spowodowanych przez bakterie Gram-ujemne, takie jak Pseudomonas, Acinetobacter i Enterobacter. Ze względu na potencjalne działania niepożądane, takie jak ototoksyczność i nefrotoksyczność , gentamycyna musi być stosowana z ostrożnością i pod ścisłym nadzorem lekarza. Jest dostępna w różnych postaciach, w tym jako roztwór do wstrzykiwań, krople do oczu i maść.

Sortuj według
Gentamycyna

Gentamycyna

Wskazania do stosowania gentamycyny

Gentamycyna to antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Hamuje wzrost bakterii poprzez zakłócanie ich produkcji białek.  Jest skuteczna przeciwko tlenowym bakteriom gram-ujemnym, takim jak Pseudomonas czy Enterobacter.

Krople i maść oczna z gentamycyną służą do leczenia:

 • Bakteryjnego zapalenia spojówki,
 • Bakteryjnego zapalenia rogówki,
 • Infekcyjnego zapalenia powiek,
 • Wtórnych zakażeń w stanach alergicznych spojówek i powiek.

Mogą być też stosowane profilaktycznie przed lub po operacji oka.

Maść z gentamycyną leczy zakażenia skóry spowodowane przez:

 • Paciorkowce,
 • Gronkowce złociste,
 • Bakterie gram-ujemne (np. Pseudomonas aeruginosa czy Escherichia Coli).

Roztwór gentamycyny do wstrzykiwań i infuzji jest stosowany w:

 • zakażeniach układu moczowego,
 • zakażeniach układu oddechowego,
 • ciężkich zakażeniach skóry,
 • oparzeniach,
 • zakażeniach jamy brzusznej,
 • zakażeniach pooperacyjnych.

Mechanizm działania gentamycyny

Gentamycyna łączy się z białkami rRNA bakterii, głównie z podjednostkami 30S i 16S. W wyniku tego zakłóca proces tworzenia białek bakteryjnych. Powoduje błędy w odczycie informacji z RNA bakterii. W efekcie powstają wadliwe białka bakteryjne. Lek działa na bakterie zarówno aktywne, jak i w stanie spoczynku.

Dawkowanie gentamycyny

Do oczu:

 • 1 kropla co 4-6 godzin,
 • 5mm maści co 8-12 godzin,
 • Nie stosować dłużej niż 14 dni.

Na skórę:

 • Cienka warstwa maści 2 razy dziennie,
 • Dawka dostosowana do choroby, reakcji na leczenie, wieku i innych czynników.

Wstrzyknięcia:

 • Standardowo: 3-6 mg/kg masy ciała dziennie,
 • Noworodki i niemowlęta: 4-7 mg/kg masy ciała dziennie,
 • U osób starszych i z problemami wątroby czy nerek kontroluje się poziom leku we krwi. Na tej podstawie ustala się dawkę i częstotliwość podawania.

Przeciwwskazania do stosowania gentamycyny

Krople i maść oczna:

 • Nadwrażliwość na gentamycynę.
 • Zakażenia oka wirusowe i grzybicze.

Maść:

Nie należy stosować:

 • Na błony śluzowe, narządy płciowe, odbyt czy owłosioną skórę głowy,
 • Przy pieluszkowym zapaleniu skóry,
 • Przy gruźlicy skóry, zakażeniach wirusowych (np. ospa, opryszczka) czy grzybiczych,
 • Przy trądziku i trądziku różowatym,
 • Gdy bakterie są oporne na gentamycynę.

Roztwór do infuzji:

 • Nadwrażliwość na gentamycynę.
 • Miastenia (słabość mięśni).

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu gentamycyny

Skutki uboczne

Oko:

 • Obrzęk powiek,
 • Świąd,
 • Zapalenie skóry wokół oka,
 • Chwilowe zaburzenia widzenia,
 • Ból,
 • Owrzodzenie rogówki.

Skóra:

 • Podrażnienie,
 • Rumień,
 • Świąd.

Dożylnie/domięśniowo:

 • Gorączka,
 • Kołatanie serca,
 • Problemy z nerkami,
 • Zespół Fanconiego,
 • Uszkodzenie wątroby,
 • Zapalenie okrężnicy,
 • Zawroty głowy,
 • Utrata słuchu,
 • Zmiany w poziomie magnezu, potasu, wapnia, hemoglobiny,
 • Eozynofilia, neutropenia, trombocytopenia.

Długotrwałe stosowanie na uszkodzoną skórę lub dożylnie może prowadzić do problemów ze słuchem i nerkami.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Po użyciu kropli lub maści ocznej widzenie może być chwilowo pogorszone. Ostrożność przy prowadzeniu pojazdów. Po podaniu dożylnym mogą wystąpić problemy z równowagą.

Wpływ na ciążę

Gentamycyna jest w kategorii C FDA. Badania na zwierzętach wskazują na ryzyko dla płodu. Brak badań u ludzi. Stosować jedynie, gdy korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla dziecka. Po porodzie należy kontrolować nerki i słuch noworodka.

Wpływ na latkację

Gentamycyna jest w kategorii L2 według skali Prof. Hyle'a. Leczenie matki jest akceptowalne z niewielkim ryzykiem dla dziecka.

Interakcje z lekami

Krople i maść oczna:

 • Nie należy łączyć z tobramycyną (oporność krzyżowa).
 • Nie należy łączyć z chloramfenikolem i erytromycyną (osłabienie działania).

Roztwór do infuzji i wstrzyknięć:

 • Należy monitorować nerki i słuch przy łączeniu z amfoterycyną B, cisplatiną, cyklosporyną, furosemidem, kolistyną, streptomycyną, wankomycyną.
 • Zaleca się unikać łączenia z acenokumarolem, warfaryną (zmniejszenie trombiny).
 • Nie jest wskazane łączyć gentamycyny z alendronianem sodu, klodronianem (hipokalcemia).
 • Nie należy łączyć z tobramycyną (oporność krzyżowa).
 • Nie należy łączyć z detreomycyną, erytromycyną (antagonizm).

Inne środki ostrożności

Maść:

 • Stosować wyłacznie na skórę (bez opatrunków okluzyjnych).

Krople i maść oczna:

 • Stosując inne leki oczne należy zachować 15 minut przerwy między ich aplikacją.
 • Nie należy dotykać oka końcówką aplikatora.
 • Po zakropieniu wskazane jest uciskać kącik oka przez 2 minuty.

Roztwór do infuzji i wstrzyknięć:

 • Należy monitorować nerki i słuch, zwłaszcza u dzieci, osób starszych i z problemami nerkowymi.
 • Zachować ostrożność przy osłabieniu mięśni i chorobie Parkinsona - ryzyko blokady nerwowo-mięśniowej.
 • Lek powinien być podawany powoli.